Oblíbené (0)

Alzheimerova nemoc

Je to neurodegenerativní onemocnění mozku, při kterém dochází k demenci. Objevuje se u lidí ve věku nad 60 let, v 85 letech touto nemocí trpí každý pátý člověk. Příčiny nemoci jsou dosud neznámé, většinou se usuzuje na špatný životní styl, špatnou životosprávu, nadbytek tuků a cukrů ve stravě na úkor zeleniny (tzv. překyselení organismu), kouření, alkohol, přepracování, stres, deprese…Prvními příznaky mohou být ztráta paměti, zejména krátkodobé (jde tedy spíše o zapamatování si naučené látky), poruchy řeči a plynulého vyjadřování, problémy s vykonáváním běžných domácích prací, zhoršená orientace, zhoršující se schopnosti úsudku, stále obtížnější rozhodování, problémy s abstraktním myšlením, problémy s oblékáním, ukládání věcí na jiná místa, změna osobnosti, nálady a chování, ztráta zájmu o koníčky či zaměstnání, ztráta iniciativy.

Nemoc sama o sobě má 3 stádia:

  1. stádium lehké demence - obtížné dorozumívání, zapomínání, zakládání věcí, podezíravost, vztahovačnost, popírání problémů a poruchy paměti, dezorientace v čase, bloudění na známých místech, obtížné rozhodování a bezradnost, ztráta iniciativy, známky deprese, úzkosti a agresivity, ztráta zájmu o koníčky, změna osobnosti - sobeckost a egocentričnost.
  2. stádium středně těžké demence - poruchy soudnosti, nekritičnost, prohlubování změn osobnosti, neschopnost vykonávat běžné aktivity jako je vaření a nakupování, potřeba pomoci při vykonávání osobní hygieny a oblékání, obtížná komunikace, toulání, bloudění, poruchy chování, halucinace, podezírání, stavy zmatenosti.
  3. stádium těžké demence - poruchy příjmu potravy, nerozpoznání blízkých osob, nechápání okolního dění, ztráta schopnosti souvislé řeči, velké stavy zmatenosti, obtížná chůze, poruchy vylučování moči a stolice, úplná ztráta soběstačnosti, upoutání na invalidní vozík, tělesné i duševní chátrání, hubnutí, smrt.

Dle západní medicíny je léčba svízelná a pouze symptomatická, neboť příčinná léčba neexistuje - většinou se podávají léky na prokrvení a vyživení mozku, tlumení depresí, potlačení zánětů apod.

 

Dle čínské medicíny

(TCM) se jedná o celý komplex příčin, které vedou ke vzniku těchto potíží a k této nemoci - jak jde člověk do let, dochází k nerovnováze jeho jinu a jangu a k poškození jeho získané zdravé („správné a zdárné“) energie čchi ZHEN QI, vrozené energii čchi YUAN QI a ledvinné energii čchi SHEN QI. Všechny tyto faktory vedou ke ztrátě výživy mozku, který je navíc atakován dalšími nepříznivými vlivy, jako je užívání chemických léků, které zanechávají toxické zbytky RE DU v organismu, stejně tak pocity deprese, samoty a chybějící radosti ze života, neboť starý člověk je vyřazen z dnešní hektické ekonomicko-obchodní společnosti…Konečným výsledkem toho všeho pak je stagnace energie čchi QI ZHI, blokáda krve YU XUE a hromadění se hlenu TAN, který blokuje srdce XIN a tlumí ducha SHEN, což zapříčiňuje zmatenost. Základní léčbou dle TCM je rozproudění stagnující energie čchi QI ZHI a blokády krve YU XUE a vyloučení hlenu TAN. Ostatní potíže se pak léčí dle individuálních příznaků.

 

  1. Stagnace energie čchi QI ZHI a blokáda krve YU XUE

Příznaky: agitovanost, rozrušení, nervozita, vztek, hněvivost, nesouvislá a nadměrná mluva, mylné představy, klamy, pocit plnosti a ucpání na hrudi a v podžebří

Jazyk: nafialovělý se zvětšenými podjazykovými cévami a podjazykovými krevními tečkami

Pulz: napjatý XIAN a drsný SE

Bylinné směsi používané v Číně: XUE FU ZHU YU (ZPEVNĚNÍ PODEMLETÉHO BŘEHU - 041) + YU XUE (VYTAŽENÍ ZAKLESLÝCH STAVIDEL - 040) + JIAO GU LAN CHA (NÁPOJ PĚTI HVĚZD)

 

  1. Nedostatek energie čchi a krve QI/XUE XU s blokádou krve YU XUE

Příznaky: zamlklý, mrzutý, zasmušilý, depresivní, nechutenství, potíže s dechem, dušnost, únava, ochablé svaly, ztráta svalové síly, bledožlutá pleť

Jazyk: nafialovělý s podjazykovými známkami blokády krve

Pulz: nitkovitý XI a drsný SE

Bylinné směsi používané v Číně: TAO HONG SI WU (JEMNOST NEBESKÉ VÍLY - 052) + REISHI (LINGZHI) + SHAN YAO CHA (NÁPOJ NEBESKÉ VÍLY)

 

  1. Stagnace hlenu TAN s blokádou krve YU XUE

Příznaky: nesouvislá mluva, podrážděnost, vztek, nekontrolovatelné chování, mánie, vášeň

Jazyk: nafialovělý s mastným povlakem

Pulz: napjatý XIAN nebo klouzavý HUA, plný SHI a rychlý SHUO

Bylinné směsi používané v Číně: WEN DAN (BALDACHÝNOVÁ KOMNATA - 036) + XUE FU ZHU YU (ZPEVNĚNÍ PODEMLETÉHO BŘEHU - 041) + LIAN REN SAN  (MYCOCLEAN)