Oblíbené (0)

Rakovina

Tradiční čínská medicína (TCM) je především preventivní medicínou a proto se snaží zabránit či předejít nemoci tam, kde by vzniknout mohla. Vychází z empirického pozorování člověka a přírody a snaží se vše přizpůsobit této přirozenosti. Jakékoliv jemné odchylky vnímá pak jako poruchu tělesné či duševní rovnováhy a tím i vytvoření předpokladů (čili terénu) k určitým nemocem.

 

Jak to vidí tradiční čínská medicína?

 

Tak i obávaná nemoc rakovina je z pohledu tradiční čínské medicíny tzv. energetickou blokádou. Tradiční čínská medicína má i v případě těchto závažných nemocí různá, někdy až poetická přirovnání, které slouží ke snazšímu pochopení problému. Můžeme si tento stav představit asi nejlépe jako ucpaný okap, kdy na jedné straně (nad blokádou) se hromadí odpadní látky a na straně druhé (pod blokádou) zase chybí vyživující energie a krev. V místě blokády dochází po čase k vyboulení stěny okapu (tedy k opouzdření nádoru) či k jeho proděravění (vytvoření metastáz kdekoliv po těle).

 

Tradiční čínská medicína totiž shrnuje veškeré nádory, ať již zhoubné či nezhoubné, cysty, fibromy, myomy, cystické fibroplázie v prsou apod. pod pojem "blokáda krve a energie v místě oslabeného terénu".

 

Kde je zakopaný pes?

 

Největší podíl na vzniku nemoci zde hraje roli otázka psychiky, stravy a vrozené konstituce, přičemž psychická pohoda je vždy na 1. místě. Tradiční čínská medicína není příznivcem velkých výkyvů a extrémů a proto je vždy nutno žít v harmonii se sebou samým a se svým okolím. Pokud toto člověk nedokáže či neumí žít vyrovnaný a spokojený život bez permanentních stresů, tak má dle tradiční čínské medicíny ty nejlepší předpoklady onemocnět těmito chorobami a také doslova si na ně "zadělává", kdy si nepříznivý terén nechtěně, leč systematicky buduje.

 

Z toho všeho vyplývá i přístup čínské medicíny k léčbě rakoviny. Především je zapotřebí uspořádat si svoji životosprávu jako takovou, hlavně jde o známý slogan "pokoj v duši" a "ve zdravém těle zdravý duch a naopak!".  Součástí správného přístupu k životu je i vyváženost ve všech oblastech života, tj. pravidelné střídání práce a odpočinku, fyzické a duševní činnosti, sportu a regenerace, pestrost, střídmost a pravidelnost ve stravování a pokud možno vyvarování se jakýchkoliv duševních otřesů a stresů. Snadno se tyto rady dávají, v praxi je to však vždy složitější

 

Čínské houby a závažné nemoci

 

V poslední době se stále více dostávají do popředí pozornosti vědců celého světa čínské houby (ZHI) pro jejich jedinečné vlastnosti a účinky na organismus.

 

Z hlediska moderní medicíny tyto houby výrazně zvyšují či udržují v rovnováze imunitu (imunostimulační a imunomodulační efekt), mají výrazné protinádorové účinky (antitumorózní efekt) a odbourávají volné radikály (antioxidační efekt).

 

Výběr produktů: Vyhledávání dle potíží

 

 

 

CORDYCEPS

REISHI

HERICIUM

MAITAKE

CORIOLUS

POLYPORUS

AGARICUS

nádorová onemocnění

 

 

děložního krčku

 

 

 

 

 

 

duodena

 

 

 

 

 

endometria

 

 

 

 

 

 

jater

 

 

 

 

 

jícnu

 

 

 

 

 

 

leukémie

 

 

 

 

 

lymfom

 

 

 

 

 

melanom

 

 

 

 

metastázy obecně

 

 

 

 

 

 

močového měchýře

 

 

 

 

 

mozku

 

 

 

 

 

plic

 

 

 

 

 

prostaty

 

 

 

 

prsou

 

 

 

 

slinivky

 

 

 

 

 

 

tlustého střeva

 

 

 

vaječníků

 

 

 

 

 

žaludku