Oblíbené (0)

Štítná žláza

Zdravotní tvrzení o houbách a bylinách nám zakazuje legislativa EU. Více informací o houbách a bylinných směsích naleznete ve veřejně dostupných zdrojích.

 

V poslední době se stává v našich krajích skoro již nedobrým zvykem, že čím dál více žen se léčí na různé poruchy štítné žlázy. Zajímavé je, že v naprosté většině jsou postiženy ženy, muži jsou v těchto případech ušetřeni.

 

Veškeré hormony jsou produkovány dráhou ledvin a jater, odkud jsou krví rozmísťovány po těle do místa určení - tak praví tradiční čínská medicína. Tuto jednoduchou zásadu je třeba neustále míti na paměti i pro případné další hormonální poruchy, které se netýkají štítné žlázy, ale třeba i vaječníků apod.

 

Z hlediska tradiční čínské medicíny je každá žena předurčena býti nositelkou rodu a k tomu je ve své přirozenosti uzpůsobena. Ženy mají dle čínské medicíny v převaze yinovou složku. Yin zde představuje veškeré tekuté části v těle včetně krve. Krev je pak dle čínské medicíny nositelkou hormonů, které si můžeme představit asi tak jako ryby ve vodě tj. hormony v krvi. Krev je produkována v dráze sleziny, uchovávána v dráze jater a její cirkulaci zajišťuje dráha srdce. Pod tím vším je "podepsána" (anebo lépe: nad tím sídlí jako supervizor) dráha ledvin, která je nadřazena veškerému blahodárnému dění v organizmu, dodává chybějící energii ze svých rezerv a řídí a kontroluje ty správné kroky a chod organizmu.

 

Z výše popsaného vyplývá, které že to dráhy se podílejí na potížích se štítnou žlázou - dráha ledvin, jater, sleziny a srdce a krev jako taková. Z tohoto čínského pohledu se i odvíjejí a klasifikují různé poruchy štítné žlázy v organizmu.

 

Snížená funkce štítné žlázy

 

Tento stav odpovídá v čínské medicíně stavu nedostatečnosti, zvláště pak v dráze ledvin SHEN, sleziny PI a jater GAN. Můžeme si ho představit jako motor, jež je studený, sotva jede tak na půl plynu a má ještě málo benzínu, který je navíc nekvalitní, s příměsí vody. Díky tomu, že chybí "oheň života", voda v těle se nestačí odpařit a hromadí se ve formě otoků, pastózní "těstovité" kůže, obezity apod. Číňané tvrdí, že "voda nejde cestou vody" - tam, kde má býti, chybí, naopak se usídluje tam, kde žádoucí není a kde ji není zapotřebí (viz kupř. celulitida). Když se vrátíme k našemu příkladu s hormony o rybách ve vodě, tak zde je koryto řeky téměř suché a bez ryb, neboť voda si odtéká postranními potůčky, v kterých se větším rybám nedaří a pšenka jim zde nekvete, tudíž ani našim, tolik potřebným hormonům. Dle západní medicíny se povětšinou doporučují hormonální tablety, které sice doplňují chybějící hormony - v našem případě „ryby“, ale tyto jsou nasazovány do malého množství vody, což způsobuje jejich následné odumření a hromadění se tlejících zbytků v korytu řeky. Navíc hormony neposilují  ani dráhu sleziny a ledvin, takže pouze "túrují" motor naprázdno, aniž by dodaly potřebnou energii tj. benzín a olej. Toť čínský pohled na věc.

 

 1. Nedostatečnost jang ledvin a sleziny PI/SHEN YANG XU, který nedostatečně zahřívá motor na "provozní" teplotu tak, aby všechny jeho funkce mohly řádně fungovat. Podle toho pak i vypadají příznaky: únava, zimomřivost, zpomalenost, studené ruce a nohy, bledost, váčky pod očima, měkká stolice, nadýmání, slabost, vyčerpání, netečnost, „těstovitá" kůže, která je jakoby nasáklá vodou bolesti a chlad v bedrech či kolenou, zadýchávání se, sklon k polehávání, závratě, nechutenství, potíže s menstruací, otoky těla, ranní stolice před snídaní, bledost, časté močení hojné světlé moči, slabý hlas, pomalá mluva i myšlení, netečnost, pomalý puls, nízký krevní tlak a bledý oteklý jazyk. 

 

 1. Nedostatečnost energie čchi a krve QI/XUE XU, kdy chybí benzín v motoru a nelze tedy s ním dojet "daleko“. K příznakům patří únava, slabost, nechuť mluvit, zpomalenost, bušení srdce, bledost, měkčí stolice, suchá kůže, studené končetiny, ztráta menstruace u žen a bledý jazyk.

 

 1. Nedostatečnost jin ledvin ledvin a jater SHEN/GAN YIN XU, kdy chybí „olej v motoru“, který pak má nedostatečný výkon. K příznakům patří únava, odpolední a večerní pocit horka, noční pocení, bolesti v bedrech, závratě, ušní šelesty, třes rukou, rozostřený zrak, sucho v krku a jazyk je červený a bez povlaku.

 

 

Zvýšená funkce štítné žlázy

Jak název napovídá, toto odpovídá dle tradiční čínské medicíny povětšinou stavu nadbytku, zvláště pak v dráze jater GAN, srdce XIN a žaludku WEI. Tento stav si můžeme opět představit jako motor, jež je přehřátý, jede stále na plný plyn a díky permanentnímu přetěžování mu začíná chybět olej, neboť přehřívající se motor "žere" spoustu oleje a ten nestačí býti doplňován. Postupem času se motor jakoby "zadře", "zavaří" a zablokuje, což může vyústit v tzv. Basedovu nemoc čili thyreotoxikózu. To je již alarmující situace, která je nutno intenzivně řešit ale i toto lze zvládnout čínskými bylinami. My se nyní budeme zabývat stavem, jež předchází této hormonální nerovnováze. V našem případě s rybami (viz výše) se jedná o vytvoření přehrady na řece, kdy na jedné straně se hromadí spoustu ryb a energie z natlakované vody a na straně druhé, pod přehradou, zurčí slabý potůček téměř bez ryb či jen s drobným rybím potěrem. Samozřejmě, že tento stav je nepřirozený a neudržitelný a je jen otázkou času, kdy se hráz přehrady protrhne a nastane tzv. thyreotoxická krize čili otrava hormony štítné žlázy se všemi jejími důsledky.

 

 1. Stagnace energie čchi v játrech GAN QI ZHI, kdy vlivem emocí dochází k „přehřívání motoru v důsledku rychlé jízdy”. K příznakům patří počáteční stádia zvýšené funkce štítné žlázy – nervozita, neklid, nesnášenlivost horka, únava, bušení srdce, podrážděnost, duševní neklid, deprese, náladovost, pocit roztažení na břiše, u žen nepravidelná menstruace a premenstruální napětí, jazyk je lehce červený po stranách. 

 

 1. Horko v játrech, srdci a v žaludku GAN/XIN/WEI RE, kdy se jedná o „rychlé spalování a to jak benzínu, tak i oleje v motoru”. K příznakům patří žízeň, nadměrný hlad, hubnutí, podrážděnost, horkokrevnost, nespavost, živé sny, návaly horka se zarudnutím, svědění celého těla, bušení srdce, rychlá až chaotická mluva, vypouklé až vyboulené oči, sklon k výbuchům hněvu, duševní neklid, zarudlé oči, jazyk je červený s červenými okraji a žlutým povlakem, nadbytek elánu a energie v prvních fázích nemoci, hořko v ústech, bolesti hlavy, motolice, vysoký krevní tlak a rychlý puls, zkrátka je to žena zvaná čemeřice a toto slovo také nejlépe vystihuje její stav. 

 

 1. Nedostatečnost jin ledvin a jater s prázdným horkem SHEN/GAN YIN XU + RE XU, kdy „chybí olej v motoru”, který se pak přehřívá. K příznakům patří duševní neklid, večerní pocit horka, ubývání na váze, nervozita, únava, nespavost, návaly horka se zarudnutím kůže, vypoulené oči, bolesti v bedrech, závratě, rozostřené vidění, suché oči, ušní šelesty, noční pocení, jazyk je červený bez povlaku nebo částečně bez povlaku. 

 

 1. Horký hlen v játrech GAN TAN RE, kdy přehřátý motor „zahušťuje“ svůj nečistý a kalný benzín, jež pak blokuje trysky. K příznakům patří duševní neklid, pocit horka, ubývání na váze, nervozita, únava, nespavost, bušení srdce, návaly horka na kůži se zarudnutím, svědění celého těla, vypouklé oči, rozostřené vidění, struma, vykašlávání hlenu, žízeň, lepkavo v ústech, pocit tlaku na hrudi, jazyk je červený se žlutým lepkavým povlakem.

 

Struma, cysty a uzlíky ve štítné žláze

 

Zvětšená štítná žláza, jež je viditelná či hmatná, se nazývá struma, lidově vole.

 

A jak vlastně taková struma neboli uzel vznikne? Z pohledu čínské medicíny je každá struma VŽDY stagnací tzv. vnitřního hlenu TAN v oblasti krku. Velmi často je kombinována se stagnací energie čchi QI ZHI a to nejen v dráze jater GAN, ale i v dráze plic FEi či v dráze žaludku WEI. Hlen TAN může být různého původu a má tedy i různé příčiny. Existují 2 typy strumy - tzv. studený a horký uzel.

 

Studený uzel se nejčastěji vytváří díky nedostatečné energii čchi sleziny a ledvin PI/SHEN QI XU (viz výše popsané), jež pak nedostatečně odvádí veškeré odpady ven z těla, které se pak hromadí v podobě zvětšené lymfatické tkáně či cysty v oblasti krku. Je to stav, kdy voda v korytě řeky ubývá, nemá sílu téci a bahno a kal se pak projeví ve formě strumy, cysty či nádoru ve štítné žláze...

 

 1. Velká a měkká struma, s nezřetelnými okraji, nebolestivá, která je doprovázena příznaky jako jsou bolesti šíje,  pocit tísně na hrudi, pocit knedlíku v krku, vzdychání, hlen v krku, zívání, bolesti v podžebří, nafouknutí, podrážděnost, velikost strumy se mění dle nálady, jazyk je oteklý, tak ta má původ ve stagnaci energie čchi a hlenu QI ZHI + TAN 
 2. Malá i velká měkká struma, která je proměnlivé velikosti a pozvolným nástupem růstu, chronická struma, která je doprovázena příznaky jako jsou bušení srdce, nespavost, spánek rušený sny, pocit horka v podvečer, noční pocení, třes rukou, necitlivost nebo mravenčení končetin, suchost v očích, sucho v ústech a v krku, rozostřené vidění, mžitky před očima, motání hlavy, únava, slabá menstruace, matně bledá pleť, ale s červenými lícními kostmi, suché a křehké nehty, suchá kůže a vlasy, jazyk je normálně zbarvený a oteklý bez povlaku, tak ta má původ v nedostatku jin ledvin a srdce s hlenem SHEN/XIN YIN XU + TAN 
 3. Velká a měkká struma, která není bolestivá a kdy velikost strumy se mění dle nálady, která je doprovázen příznaky jako jsou náladovost, deprese, podrážděnost, bolesti v podžebří, obtížné polykání, pocit knedlíku v krku, pocit tísně na hrudi nebo v podžebří, měkčí stolice, pocit tíže, slabost končetin, únava, matně bledá pleť, studené končetiny, u žen nepravidelná menstruace, premenstruální tenze, jazyk je bledý a oteklý s lepkavým povlakem, tak ta má původ ve stagnaci energie čchi jater, nedostatkem čchi sleziny a s hlenem GAN QI ZHI + PI QI XU + TAN 

Rovněž i u prostých tzv. eufunkčních strum, (což jsou strumy, kdy veškeré laboratorní hormonální nálezy, včetně rentgenových či ultrazvukových), jsou v normě, lze použít výše zmíněné bylinné směsi.

 

Horký uzel se vytváří naopak v důsledku nadměrného zatížení dráhy jater GAN, jež se díky přehřívání "vysušuje" a zahušťuje do kalného hlenu TAN, který se opět usazuje ve štítné žláze. Toto je stav, kdy voda v řece je kalná a slunce okolo tak pálí, že se odpařuje vodová část řeky a zbytkový kal se pak opět hromadí ve formě strumy, cysty či nádoru ve štítné žláze...

 

 1. Malá až střední struma, pod prstem relativně měkká a hladká, klouže pod prsty, která je doprovázena  příznaky jako jsou duševní neklid, podrážděnost, nespavost, žízeň, pocit horka, zarudlé oči vystouplé až vyboulené oči, třes končetin, bolest hlavy, motání hlavy, ušní šelesty, sklon k výbuchům hněvu, žízeň, červený obličej, hořko v ústech, zácpa, tmavá moč, štěkavý kašel s vydatným množstvím viskózních žlutých nebo zelených hlenů, krátký dech, sípot, pocit tísně na hrudi, pocit horka, nespavost, nervozita, červený a oteklý jazyk s ještě červenějšími stranami a špičkou a s lepkavým povlakem, tak ta má původ v ohni jater, který zahušťuje hlen GAN HUO + TAN RE 
 2. Tvrdá struma se zřetelnými okraji, uzlíky na štítné žláze, bolestivá, s tmavě zbarvenou kůží na strumě, která je doprovázena příznaky jako jsou  pocit tísně na hrudi, nespavost, bolest hlavy, bolest hrudníku nebo břicha, hleny v krku, úzkost a fialový jazyk, tak ta má původ v blokádě krve jater s hlenem GAN YU XUE + TAN

Zánět štítné žlázy, ať již akutní, chronický či autoimunní (tzv. Hashimotova struma), se užívají výše uvedené bylinné směsi, které odpovídají dané patologii, neboť princip vzniku je obdobný.

Mezi doporučované potraviny, jež všeobecně rozpouští hlen TAN, patří bambusové výhonky, datle, čerstvý zázvor, list hořčice, černý a bílý pepř, bílá nebo žlutá hořčičná semínka, chřest, hrušky, pálivé ředkvičky a křen.

 

Hashimotova tyreoiditis

 

Jedná se o autoimunní zánět štítné žlázy, kdy organismus si „požírá“ své vlastní dobré buňky. Dle čínské medicíny se jedná o „nedostatečný olej v motoru, jež se pak později přehřívá a toto přehřátí vysušuje již tak nedostatečný olej…“. Tento stav lze připodobnit k málo oleji či benzínu v motoru (nedostatek jinu YIN XU nebo krve XUE XU) s následnou stagnací energie čchi a krve QI ZHI/YU XUE, jež se dříve či později přemění na prázdné horko RE XU (zánět). Bylinné směsi, vhodné v tomto případě, se odvíjejí od výše popsaných situací, zdali převládá nedostatek jin YIN XU nebo krve a energie čchi QI/XUE XU či naopak dominují stavy horka RE