Oblíbené (0)

Vysoký krevní tlak (Hypertenze)

Zdravotní tvrzení o houbách a bylinách nám zakazuje legislativa EU. Více informací o houbách a bylinných směsích naleznete ve veřejně dostupných zdrojích.

 

Vysoký krevní tlak (hypertenze) je dnes občas nazýván „tichým zabijákem lidstva“, protože třetina z těch, kteří jím trpí, o něm ani neví. Emoční zátěž a nepatřičná strava se čím dál víc skrytě a plíživě projevuje na zdraví dnešní populace. Nejčastějšími subjektivními příznaky, podle kterých si člověk sám může poznat počínající hypertenzi, jsou podle čínské medicíny bolesti hlavy, závratě, pískání v uších či nejasné vidění. Dalšími příznaky pak jsou podrážděnost, vnitřní neklid, náladovost, nespavost, pocit tlaku na prsou, poruchy paměti, zapomínání, zarudlý obličej a mravenčení či mrtvění končetin.

 

Západní pohled na hypertenzi

V západní medicíně je hypertenze řazena mezi tzv. primárně esenciální idiopatické onemocnění, tj. mezi onemocnění, u kterých nelze zjistit příčinu vzniku (kromě 5 % hypertenze, jež je vzácně způsobena sekundárně nádorem, cévní stenózou, hormonální nerovnováhou). Proto i léčba z pohledu západní medicíny tomu odpovídá, tedy povětšinou symptomatická (tj. tlumení příznaků) a obvykle doživotní. Jen 10 % pacientů je léčeno kauzálně (tj. podle příčiny). Optimální krevní tlak u dospělých by měl být kolem 120/80 mm Hg (rtuťového sloupce). Jako obvykle je vše vždy individuální a relativní, takže i zde záleží na věku, fyzické konstituci a povaze pacienta. Hranicí pro sledování krevního tlaku je hodnota 130/85, hranicí pro léčbu je pak hodnota 140/90. Krevní tlak je tvořen dvěma složkami – vyšší naměřené číslo odpovídá tlaku srdce (systola), které vypuzuje krev, nižší naměřené číslo pak odpovídá elasticitě cév (diastole), která pod tlakem vrací krev zpět do srdce.

 

Krevní oběh záleží ještě na dalších pěti fyziologických faktorech:

 • na velikosti stahu srdce, tedy jakési srdeční pumpy, kdy u srdeční nedostatečnosti je malý vypuzovací objem krve. Terapie: kardiotonika (léky posilující srdce) – tento stav může odpovídat v čínské medicíně nedostatečnosti krve XUE XU
 • na elastičnosti cév (elastičnost cév s věkem klesá, léčba to bere v úvahu) Terapie: betablokátory nebo antihypertenziva (ACE, ARB) – tento stav může odpovídat v čínské medicíně vzestupu jaterního jangu GAN YANG SHI, vnitřního větru NEI FENG a jaterního ohně GAN HUO
 • na periferní rezistenci (tj. na odporu cév po těle). Terapie: alfablokátory, kalciové blokátory – tento stav může odpovídat v čínské medicíně hlenu TAN – 152
 • na objemu krve v organizmu, neboť čím více krve, tím více vody se zadržuje v těle Terapie: diuretika (močopudné léky) – tento stav může odpovídat v čínské medicíně nedostatečnosti jangu ledvin YANG XU
 • na hustotě krve Terapie: antikoagulancia (protisrážlivé léky) – tento stav může odpovídat v čínské medicíně blokádě krve YU XUE

 

Čínský pohled na hypertenzi

Rizikové faktory

1. Dědičnost

Žádný člověk nevznikne náhle mávnutím kouzelného proutku sám o sobě, ale je konečným výsledkem a „šlechtitelským produktem“ (ne však vždy ušlechtilým) předchozích generací, které vytvořily svým způsobem života určitý terén a určité vlohy pro možný vznik určitých nemocí. V případě hypertenze se mocná genetika uplatňuje jak u fyzické, tak u psychické konstituce. Pokud naši předci byli podsadití, tlustí či vysoce emoční, zlostní a choleričtí, mohou tyto zděděné předpoklady zavdávat příčinu k oprávněným obavám do budoucna. Měli bychom se tudíž vystříhat všeho, co může vyvolat hypertenzi. Takovými posledními kapkami do naplněného sudu, který vzápětí přeteče či vybuchne, jsou nadměrné či negativní emoce: strach, podrážděnost, vnitřní neklid, potlačený hněv a zloba, nebo naopak navenek vyjádřený hněv a zloba – to vše organizmu neprospívá a přilévá jen olej do ohně.

2. Životospráva

Pravidelné každodenní zvyky, jako je cvičení, spánek a práce, dávají našemu tělu určitý řád a pořádek. Vyvíjí se od dětství, jsou hluboce zakořeněné a jejich porušení ve středním věku (mezi 40. a 50. rokem života) může vést k hypertenzi, pokud už není vyvolána dědičností.

Cvičit bychom měli každý den, pokud možno ve stejnou dobu, pohyb by měl být přiměřený, s postupným zvyšováním dávky. Pokud cvičíme nepravidelně, kupř. 2x týdně, není to z hlediska čínské medicíny dobré, neboť dochází k narušení krevního oběhu a ke zranění (oslabení) jinu, což z dlouhodobého hlediska může vyvolat hypertenzi. Pokud necvičíme vůbec, je to taky špatně. Nadměrné, příliš zatěžující cvičení do úmoru a totálního vyčerpání, i nicnedělání a nečinnost – to obojí může vést k hypertenzi.

Spánek, který je nedostatečný (krátký) či nekvalitní (povrchový s probouzením se), postupně vede k oslabení jinu, a to zase vede k hypertenzi.

Práce, která je nadměrná, ať už fyzická či duševní, vede k únavě a k přepracovanosti, jež oslabuje krev xue a energii čchi sleziny a postupně tak vede k hypertenzi.

3. Emoce

Lidské chování a extrémní emoce mohou vyvolat hypertenzi. Jakékoliv emoce, ať již pozitivní či negativní, pokud jsou nadměrné či dlouhodobé, ve svém důsledku nakonec po čase vedou k vytvoření srdečního ohně nebo k vzestupu jangu, jež mohou vyvolat hypertenzi. Takové emoce jsou u hypertenze podstatně závažnější než vliv stravy. Zdravá brokolice snědená ve stresu při pracovním obědě má v konečném důsledku podstatně větší škodlivé účinky na náš organizmus (a tedy i na vznik hypertenze), než v pohodě a v klidu spořádaný nezdravý řízek.

Predispozici k hypertenzi mají lidé s těmito vlastnostmi a chováním: nároční, akurátní, perfekcionisté, neschopní být nad věcí (neumí se povznést), bez empatie, sobečtí, žárliví, tvrdohlaví, neústupní, nepřizpůsobiví, prosazující pouze svoje stanoviska, vzdorovití, soupeřiví, odvážní, riskující, závistiví, ambiciózní, nepřístupní, netolerantní, důležití, neschopní se uvolnit, vztahovační, lidé „stažení“ a uzavření do sebe, vzteklí, zlostní, choleričtí, agresivní, nepřiměřeně radostní, ustrašení, stresovaní, frustrovaní, přeceňující svoje možnosti, nereální, toužící po slávě (polní trávě), úspěchu, moci, penězích, dále lidé s nadměrným egem, přeceňující svoje schopnosti, workholici, lidé afektovaní i ti, kteří dělají něco, na co nemají... Všechny tyto emoce a povahy jsou sice jangové, ale zároveň jim chybí prostředky k realizaci, tedy jin. A čím větší deficit jinu, tím větší nerovnováha mezi jinem a jangem a tím i větší riziko vzniku hypertenze.

Nejdůležitější emocí je hněv, dále nadměrná radost a nepřiměřené starosti!

Hypertenze z emoční zátěže vzniká postupným oslabováním energie čchi, tím se čchi tlačí buď příliš nahoru (jangové emoce jako je radost a hněv) nebo čchi nemůže klesat dolů (jinové emoce jako je smutek, strach a starosti).

4. Strava

Strava je kapitolou sama o sobě.

U hypertenze je zapotřebí zdůraznit 6 nejdůležitějších parametrů:

  • Způsob přípravy jídla – každá potravina, která je ve styku s ohněm, vyvolává v organizmu toxické horko RE DU, jež může vyvolat hypertenzi. Jsou to jídla grilovaná, smažená či řádně vypečená. Rovněž i jídla z mikrovlnek, která je třeba nechat dostatečně vychladnout. Nejvhodnější jsou pro hypertoniky jídla dušená či vařená, pokud to jsou schopni akceptovat.
  • Chuť – potrava, která je silně kořeněná, ostrá, slaná, rychle připravovaná („minutky“), na velkém ohni, výrazné chuti – to vše vede k rozvoji vnitřního horka RE a později i ke vzniku hypertenze.
  • Tuky – nadměrná konzumace živočišných tuků oslabuje slezinu a podporuje vznik hlenu TAN, jenž se usazuje na stěnách cév, čímž snižuje jejich průměr a zákonitě i zvyšuje tlak. Čínská medicína upřednostňuje však sádlo a máslo na rozdíl od západní preference ztužených tuků, neboť tyto syntetické tuky, jež byly vyráběny hlavně v době války jako náhražky tuků, jsou našemu tělu přirozeně cizí a náš organizmus je velmi těžko rozkládá a stojí ho to mnoho sil (vyčerpává čchi sleziny). Vzpomeňte jen na vazelínu, namazanou na oji kol, která se v létě nerozloží ani za čtyřicetistupňového horka, zatímco po sádle by za chvilku nezbyl ani mastný flek...
  • Alkohol – je vždy povahy jang a přináší horko RE do organizmu, které později může vyvolat hypertenzi. Alkohol obecně rozptyluje energii čchi, obzvlášť ve spojení s emocemi. Vládne mylná představa, že po vypití skleničky se člověk „uvolní“ a jang rozproudí, ale není to pravda. Alkohol naopak ještě víc rozptyluje jang a vede k jeho úbytku. Ten později chybí, a proto alkohol může vyvolávat i deprese. Pravidelnost stravování – nepravidelná strava, nadměrná či častá oslabuje slezinu, jež pak nemůže produkovat dostatek energie čchi a krve xue. Nedostatek krve XUE XU vede ke vzestupu jaterního jangu GAN YANG SHI a po čase i ke vzniku vnitřního větru NEI FENG. Srdce díky oslabené krvi musí pracovat rychleji, časem se unaví, což má za následek rozvoj hypertenze.
  • Inhalace – silné čichové vjemy jako silné vůně, zápachy, čistící prostředky, dlouhodobá práce v chemické továrně, ale i chemoterapie vyvolávají vznik horkého toxinu RE DU, jenž může způsobovat i rakovinné bujení.
  • Všeobecně se u hypertenze doporučuje omezit stimulující a jangová jídla, jako je černá káva, alkohol, kořeněná jídla, tučná masa, kuře, zajíc, skopové, divočina, sůl a koření, naopak všeobecně vhodné potraviny jsou lilek, celer, rajčata, česnek, obiloviny, rýže, vařené hovězí a vepřové, veškeré ryby (každá ryba je vždy lepší než červené maso) a vše, co pochází z moře

5. Sex

Přirozená sexualita, která odpovídá fyzické konstituci, esenci ledvin, věku, ročnímu období a stravě, je naprosto fyziologická a nezraňuje ledviny, jež jsou pak silné a nemusejí čerpat energii ze svých rezerv. Naopak nepřirozený je z hlediska čínské medicíny jakýkoliv exces, tedy i v sexu. Takovými nepříznivými okolnostmi v sexu jsou hlad, únava, přejedení, nadměrný věk, zimní roční období či sex bezprostředně po jídle. Úplnou katastrofou pak je modelová situace, kdy organizmus je ve stavu nedostatku, člověk se přejí, opije alkoholem a navíc je leden... Pak může být na hypertenzi zaděláno! Sexuální akt je totiž maximálně vybuzený stav jang, jenž zákonitě vede k poklesu jinu (něco za něco) a posléze i k rozvoji hypertenze. Je třeba vždy ponechat studánce (ledvinné esenci JING) určitý čas na regeneraci, aby se zase doplnila vodou (jin), jinak častým a nadměrným odběrem (doslova stoupajícím jangem) pramen strhneme a voda vyschne...

 

Vývoj hypertenze

Vznik a vývoj hypertenze může být buď postupný (u stavů nedostatku jako je nedostatečnost jinu či krve xue), nebo rychlý (u stavů nadbytku kupř. jaterního jangu GAN YANG SHI).

 

Pozvolný vývoj má 3 etapy:

 1. etapa je bez jakýchkoliv příznaků, pouze diastolický tlak (tj. ten druhý, nižší číselný údaj) je zvýšený na 90, ať již přechodně či trvale. Má obvykle vztah k dědičnosti – viz výše.
 2. etapa je již s počínajícími příznaky, které se postupně objevují i při normálním krevním tlaku: závratě, bolesti hlavy, pískání v uších, kolísavý krevní tlak, obzvláště po jídle je diastolický tlak mezi 90 – 100.
 3. etapa je plně vyjádřena i ostatními příznaky, jako je nespavost, neklid, mravenčení či brnění končetin, zarudlý obličej, zapomínání, bušení srdce a trvale zvýšený diastolický tlak na 120 – 130. Tento stav se může „zvrhnout“ do rychlého procesu nebo do mozkové mrtvice.

 

Rychlý vývoj se odehrává během několika měsíců a příznaky se projeví do 1 roku. Postiženy jsou spíše mladší ročníky a stav souvisí s dědičností a nesprávnou životosprávou. Diastolický tlak je trvale mezi 120 až i 140 a na vině je většinou stoupající jaterní jang GAN YANG SHI a vnitřní vítr NEI FENG. Projevuje se příznaky, jako jsou prudké a ostré bolesti hlavy, poruchy vidění se závratěmi, někdy až mozková mrtvice s dezorientací, mdloby, obtížným vyjadřováním a obrnou poloviny těla. Dle čínské medicíny brnění jedné poloviny těla, obzvláště pak horní a levé, může být předzvěstí vnitřního větru NEI FENG, který, pokud není správně zaléčen, se může do 3 let projevit právě těmito příznaky či mozkovou mrtvicí.

 

 

Příčiny a léčba hypertenze

 

Podle čínské medicíny odpovídají za vznik hypertenze čtyři hlavní faktory:

 1. vnitřní vítr NEI FENG
 2. oheň HUO
 3. hlen TAN
 4. blokáda krve YU XUE

 

 1. VNITŘNÍ VÍTR – NEI FENG

je vždy spojen s játry. Je také nejčastější příčinou vzniku hypertenze v naší západní společnosti. Vzniká nerovnováhou jinu a jangu, jež je především způsobena potlačenými emocemi, nebo naopak silně vyjádřenými emocemi, jako je hněv a zloba.

Vnitřní vítr má (jak jsme si již v čínské medicíně zvykli) dvě formy:

Vnitřní vítr z nedostatku, ať již krve XUE XU, jinu, obzvláště ledvin a jater YIN XU, případně i jangu YANG XU. Objevují se příznaky, jako jsou závratě, bolesti hlavy, nespavost, bušení srdce, šeroslepost, růžové zabarvení tváří, třes, tiky, svalové záškuby, pískání v uších, bolesti v bedrech, mravenčení či brnění končetin, u žen nepravidelná menstruace. Vítr z nedostatku se projevuje v organizmu jako vánek v přírodě, který se tu a tam zdvihne a lehce zavane, aniž by napáchal nějaké větší škody. Objeví se kupř. tiky, svalové záškuby či mírné, občasné pískání v uších. Oproti tomu vítr z nadbytku se chová jako vichřice, která se náhle vzedme, někdy dokonce může nabýt síly ničivého orkánu či tornáda, jež smetou vše, co jim přijde do cesty, a způsobují tak trvalé poškození organizmu, kupř. nevratné ochrnutí těla či mozku po mozkové mrtvici.

Vnitřní vítr z nadbytku je způsoben nadměrným jangem jater GAN YANG SHI či nadměrným horkem RE, případně ohněm HUO.

Toto horko vzniká díky stagnaci jaterní čchi, která se přeměňuje ve vnitřní horko, jež umožňuje vznik vnitřního větru NEI FENG. Každá stagnace či blokáda, ať již je to stagnace či blokáda jinu, jangu, energie čchi nebo krve XUE, se může přeměnit na horko RE nebo oheň HUO. Vítr rozdmychává oheň a oheň zase plodí vítr – jak říkají staří Číňané „oheň za sebou vleče vítr a naopak“. Vítr má vždy vzestupný směr a ani v tomto případě se nechová jinak. Objevují se bolesti hlavy, silné závratě až motolice, poruchy vidění, pískání v uších, červený obličej, někdy také jen začervenalé tváře (obzvláště vlevo, což odpovídá jaternímu jangu) apod.

Terapie hypertenze způsobené vnitřním větrem NEI FENG (ať již nedostatečným či nadměrným) z hlediska čínské medicíny spočívá ve vyloučení vnitřního větru, ochlazení horka a ohně jater, vyživení krve a jinu jater a posílení ledvin.

 1. OHEŇ – HUO

Hypertenzi způsobuje vnitřní oheň, který je zapříčiněn nejčastěji (z 90 %) nadměrnými emocemi, zbylých 10 % se přisuzuje napadení zevním horkem či ohněm, který se usídlí v organizmu a rozpoutá vnitřní oheň (často takto vzniká třeba i lupénka). Stagnace či blokace vedou dříve nebo později k vytvoření vnitřního ohně HUO. Smutek, strach a obavy oslabují jin a zavdávají tak příčinu ke vzniku lehkého jangu plovoucího po povrchu, což v našem případě představuje vnitřní oheň z nedostatku HUO XU. Objevují se příznaky horka z nedostatečnosti jinu, hlavně ledvin a jater YIN XU + RE, jako jsou závratě, noční pocení, sucho v krku, horko v 5 srdcích (na ploskách, dlaních a na hrudi), bolesti v bedrech, pískání v uších, narůžovělé tváře, kdy červená barva je jakoby na povrchu na normálně zabarvené tváři a v oblasti čelistí je zesílené začervenání, noční poluce, erotické sny, sterilita, impotence, předčasná ejakulace.

 

Později, v případě ústupu příznaků falešného ohně (tj. horka v 5 srdcích, sucha v krku a v ústech, návalů horka, zarudnutí tváří apod.) je třeba doplňovat a vyživovat nedostatečný jin ledvin a jater YIN XU, což je bezpochyby běh na dlouhou trať.

Neklid, nervozita, lekavost, úzkost, nespavost, bušení srdce, arytmie, extrasystoly – tyto všechny příznaky mohou doprovázet tzv. emoční hypertenzi, jež vzniká z nedostatečnosti jinu srdce a ledvin s ohněm v srdci. Tato hypertenze se projevuje i jako známý syndrom bílých plášťů, kdy při očekávaném měření u lékaře je zaznamenán podstatně vyšší krevní tlak než při změření tlaku doma v klidu. 

 

Hněv a radost pak vedou k rozdmychávání ministerského ohně v játrech a císařského ohně v srdci, což obojí představuje vnitřní oheň z nadbytku HUO SHI. Vyznačuje se výraznými projevy horka z nadbytku RE SHI, které jsou patřičně vyjádřeny a přecházejí do ohně HUO SHI. K těmto příznakům patří prudké motolice, bolesti hlavy, hořko v ústech, trvalé nachové zabarvení obličeje, zarudlé oči, neklid, podrážděnost, agitovanost, nespavost či bušení srdce.  Tento oheň však nesmí hořet příliš dlouho, protože může způsobit nenapravitelné škody, kupř. mozkovou mrtvici s trvalými následky (dlouhotrvající přetlak v pneumatice může vést k jejímu prasknutí). Západní léky zvané betablokátory, používané často při hypertenzi, z hlediska čínské medicíny také hasí oheň, avšak nejen oheň patologický (rozbujelý císařský oheň v srdci), ale i oheň fyziologický (ministerský oheň v ledvinách), podobně jako když hasíme rozdivočelý táborový oheň. Léky také nejprve prospívají, posléze však hasí i dříví, které je potřebné k hoření, a ohýnek uhasne úplně. Proč je vůbec potřeba hasit velký oheň? Nekontrolovatelný oheň spaluje vše, jeho plameny zasahují i do blízkého okolí a sžírají i ostatní orgány. Intenzivně se spaluje materiál – dřevo (v našem pojetí JIN), který pak samozřejmě v budoucnu chybí a nadměrný oheň tak může náhle zcela vyhasnout (impotence, mozková mrtvice či smrt). Vyvažovat hašení ohně na jedné straně (snižování jangu) a současně doplňovat palivo na straně druhé (zvyšování jinu) je velké umění a vyžaduje filigránskou práci. Záleží také na tělesné konstituci člověka: nadměrný či horký typ má vždy větší odolnost vůči „hašení“ chemickými léky a jejich vedlejším účinkům. Takovým negativním účinkem betablokátorů je impotence či snížené libido u mužů (chybí jim fyziologický oheň života)

 1. HLEN – TAN

Hlen TAN vždy souvisí se stravováním. Objeví se tehdy, když slezina nestačí všechnu „škodlivou“ zatěžující potravu a pití zpracovat a produkuje vlhko SHI. Díky hromadění vnitřního vlhka a jeho stagnaci se vytváří horko RE (pokud zde existují již předpoklady k horku), které pak ještě víc zahušťuje vlhko a vytváří se horký hlen TAN RE. Představme si horkou trubku, v níž proudí kalná voda, jejíž vodová část se odpařuje a zahušťuje horkem z trubek. Kal houstne, je vazký, obtížně cirkuluje, až stagnuje, usazuje se a „lepí“ na stěny, čímž zužuje průměr trubky a zákonitě tak zvyšuje i průtokový tlak. Tento hlen TAN RE spolu s emocemi je pak původcem nejen hypertenze, ale i kupř. zvýšeného cholesterolu, krevních tuků či tukových nádorů lipomů. Terapie v tomto případě spočívá v rozpuštění horkého hlenu, vyloučení vlhka, posílení sleziny a stažení vnitřního větru, jenž vzniká produkcí horka. 

 

 1. BLOKÁDA KRVE – YU XUE

Blokáda krve z nadbytku YU XUE SHI může také způsobovat hypertenzi, kdy se hlen TAN postupně ukládá na stěnách cév v podobě aterosklerózy (případně i v podobě různých mozkových cyst či nádorů), čímž se opět zužuje průměr a zvyšuje tlak. Krev xue je spolu s hlenem TAN navíc značně viskózní, hustá a její zpomalený průtok zavdává příčinu ke vzniku embolií, trombů či namodralých křečových žil (načervenalé křečové žíly vznikají na podkladě blokády krve z nedostatku YU XUE XU). Typickými příznaky stagnace krve z nadbytku YU XUE SHI jsou: nafialovělé zbarvení kůže, která je černá jako hlína a suchá; nafialovělé zbarvení rtů a nehtů; nafialovělý jazyk, někdy i s tmavými tečkami; bodavé bolesti na hrudi, občas i kolem žaludku; tmavá stolice. V západní medicíně tomuto stavu nejčastěji odpovídá angina pectoris, ateroskleróza, stavy po infarktu myokardu a bypassu, varixy, embolie, trombózy, záněty žil či klaudikace (tj. bolesti dolních končetin při chůzi). Terapie spočívá v odblokování krve, odstranění hlenu, rozproudění a vyživení krve a snížení vnitřního horka. 

Psychoterapie

Psychoterapie je u hypertenze spolu s užíváním bylinných směsí nejefektivnější příčinnou léčbou. Spočívá ve změně životosprávy, a to nejen jídelníčku, ale i zavedení pravidelnosti, přiměřenosti a vyváženosti mezi bděním a spánkem, prací a dovolenou, prací fyzickou a duševní, mezi sportováním a relaxací...