Oblíbené (0)

Demence

Demence je organicky podmíněné onemocnění, charakterizované:

získanou ztrátou kognitivních funkcí (paměť, myšlení, řeč, koncentrace, schopnost konstruktivního řešení problémů, orientace, smyslové vnímání apod.)

změnou osobnosti (pasivita, úzkost, změny afektivity apod.)

ztrátou fyzických schopností, od poruch koordinace až po stádium upoutání na lůžko.

 

Nejčastější formou demence je Alzheimerova nemoc, na druhém místě je vaskulární demence. Obě choroby se mohou kombinovat.