Oblíbené (0)

Zdravotní tvrzení

 

Používání zdravotních tvrzení na obalu potravin, jejich prezentace a reklama se řídí nařízením EP a R (ES) č. 1924/2006  o údajích týkajících se potravin z hlediska jejich nutriční hodnoty a vlivu na zdraví

 

Podle tohoto nařízení používaná zdravotní tvrzení musí být založena na všeobecně uznávaných vědeckých poznatcích. Lze používat pouze zdravotní tvrzení schválená Evropskou komisí.

 

Seznam všech doposud povolených či zamítnutých zdravotních tvrzení můžete v angličtině nalézt na  EU register of nutrition and health claims.

 

V současné době lze používat tato zdravotní tvrzení:

1) Zdravotní tvrzení podle nařízení komise (EU) č. 432/2012 , kterým se zřizuje seznam schválených zdravotních tvrzení při označování potravin jiných než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí (zdravotní tvrzení, která se netýkají rostlin)

 

2) Zdravotní tvrzení podle nařízení komise (EU) č. 536/2013, kterým se zřizuje seznam schválených zdravotních tvrzení při označování potravin jiných než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí (zdravotní tvrzení, která se netýkají rostlin)

 

Zdravotní tvrzení nemusí být použito v přesném znění, jak uvádí předpis. Upozorňujeme však, že pokud dojde k úpravě textu, musí tento text mít pro spotřebitele stejný význam jako text uvedený v nařízeních.   

 

3) Zdravotní tvrzení z tzv. on hold seznamu (týká se hlavně rostlin) – v českém jazyce můžete nalézt zde.

Jedná se o seznam látek a jejich vztahu ke zdraví, které byly zaslány úřadu EFSA k posouzení, avšak EFSA doposud nevydal odborné stanovisko nebo EK doposud nevydala rozhodnutí. Upozorňujeme, že tento seznam je dočasný. Při použití tvrzení z tohoto seznamu je nutno sledovat vývoj legislativních předpisů v této oblasti.