Kategorie

Jak se stravovat

Kategorie

Jak se stravovat

Při léčbě nedostatečnosti yin doporučujeme potraviny poskytující koncentrovanou výživu vhodnou k udržení či posílení celistvosti tkání a rovněž podporující zvýšení vlhkosti a hladiny tekutin. Jídelníček zaměřený na výživu yin se řídí podobnými všeobecnými zásadami jako jídelníček určený k posílení krve – má vyšší podíl bílkovin, široký výběr listové a kořenové zeleniny a výživnější obiloviny, jako je například pšenice.

Jídelníček určený k posílení Qi sleziny klade důraz na chutná jednoduchá jídla skládající se z poměrně malého množství přísad. Základem tohoto jídelníčku jsou složité sacharidy doplněné malým množstvím vysoce hodnotných proteinů (bílkovin) a lehce povařené zeleniny. K získání toho nejkvalitnějšího Qi ze stravy musí být samotná jídla čerstvá a plná života a musí lahodit nejen jazyku, ale i oku.

Při léčbě nedostatečnosti yang úpravou jídelníčku platí tytéž všeobecné zásady jako při léčbě nedostatečnosti Qi. Hlavním cílem je udržet vysoký výkon sleziny. Jediným výrazným rozdílem je přidání některých konkrétních jídel teplé povahy kvůli slezině a ledvinám a naprosté vyloučení veškerých syrových potravin, včetně listové zeleniny. Podíly složek potravy zůstávají tytéž jako v případě nedostatečnosti Qi sleziny.