Samota, osamění a psychické problémy pohledem tradiční čínské medicíny

Počet lidí, kteří se potýkají s psychickými problémy, v Česku neustále roste. Odhaduje se, že v současné době trpí některým z duševních onemocnění každý třetí dospělý. Čím dál tím častěji se také dostavují pocity samoty a osamění. Tradiční čínská medicína (TČM) na lidské zdraví nahlíží jako na stav kooperativního fungování biologických systémů, které se mohou v případě narušení negativně ovlivňovat. V tradiční čínské medicíně jsou tak emoce a fyzické zdraví velmi úzce propojeny.

Rozdíl mezi samotou a osaměním z perspektivy TČM

Když se řekne samota a osamění, řada lidí tyto pojmy považuje za totožné, protože je spojuje absence druhých lidí, existují mezi nimi však zásadní rozdíly.

  • Samota: Samota nemusí být vůbec vnímána jako negativní jev. Z pohledu psychohygieny je totiž velmi důležitým prvek k dosažení duševní rovnováhy. Může mít podobu chvíle, kterou máte vyhrazenou jen na sebe. Chvíle relaxace, během které se nemusíte stylizovat do žádné role a můžete být naprosto sami sebou.
  • Osamění: Rozdíl mezi samotou a osaměním vychází z našeho vnitřního já. Osamění je na rozdíl od samoty vnímané jako negativní jev. Zatímco samotu lidé v dnešní uspěchané době často sami vyhledávají, o osamění nestojí a strádají tím, že nejsou obklopeni lidmi, případně nenavazují hluboké vztahy.

Sociální důsledky osamění

Osamění má pochopitelně obrovský dopad na kvalitu života. Mohlo by se zdát, že se člověk může cítit osamělý pouze v případě, že kolem sebe nemá lidi, se kterými by mohl navázat kontakt. Tak to ale není.

strankycinskemediciny-spolecne-proti-osameni-sila-pratelstvi-a-lidskeho-spojeni
Obrázek: Společně proti osamění – síla přátelství a lidského spojení

Jednu skupinu opravdu tvoří lidé, kterým sociální kontakt chybí, osamělý ale může být i člověk, který je neustále obklopený lidmi a často s nimi komunikuje. Navazuje však vztahy, které jsou spíše na formální bázi a nejsou dostatečně hluboké a přátelské. Pocit osamění pak může vést k dalším psychickým obtížím.

Pohled na psychické a emocionální aspekty samoty v TČM

Dle tradiční čínské medicíny jsou emoce zúženy na pět základních pocitů – zlost, radost, smutek, zádumčivost a strach. Každý z těchto pocitů je spojený s odpovídajícím orgánem v těle. Například strach souvisí s ledvinami a smutek a žal s plícemi. Smutek a žal, který jde ve většině případů ruku v ruce s osaměním, tedy sídlí v plicích. Podle tradiční čínské medicíny smutek způsobuje ubývání Qi plic a následně i dalších orgánů, což má následek zkrácení dechu, celkovou slabost i úbytek psychických sil.

strankycinskemediciny-tcm-spojuje-emoce-a-fyzicke-zdravi
Obrázek: Tradiční čínská medicína spojuje emoce a fyzické zdraví, kde smutek a žal ovlivňují energii plic

Léčebné metody TČM při řešení samoty a osamění

Tradiční čínská medicína při řešení pocitu samoty a osamění a léčbě psychických stavů používá několik metod, řadí se k nim čínská bylinná terapie, která je určena k léčbě orgánů spojených s odpovídajícími emocemi.

Další rozšířenou metodou léčby je i akupunktura, jejíž účinky na deprese a úzkosti jsou potvrzené řadou vědeckých studií. Při léčbě psychických problémů jsou účinné i masáže nebo cvičení čchi-kung. Má se za to, že proces léčby psychických obtíží metodami TČM je osobnější než přístup západní medicíny a bere v potaz fyzické i psychické problémy pacienta, aby bylo možné navrhnout léčbu šitou na míru. Léčbu, která se zabývá jak samotnými symptomy, tak i narušením energetické rovnováhy těla.

strankycinskemediciny-dalsi-rozsirenou-metodou-lecky-je-akupunktura
Obrázek: Další rozšířenou metodou léčby je i akupunktura, jejíž účinky na deprese a úzkosti jsou potvrzené řadou vědeckých studií

Reishi a její přínosy pro psychické zdraví a imunitu

Reishi v léčbě psychických problémů

Medicinální houba Reishi, známá také jako Ganoderma lucidum nebo „božská houba nesmrtelnosti“, má významné léčivé účinky na psychické zdraví. Tradiční čínská medicína využívá Reishi pro její schopnost harmonizovat duši, což je spojeno s pojmem An Shen. Číňané věří, že v srdci sídlí duše Shen a Reishi má schopnost vyživovat srdce, čímž její užívání vede ke zklidnění a harmonizaci duše. Díky těmto vlastnostem je Reishi často používána při léčbě lehkých depresí, úzkostí, panických atak a nespavosti.

Studie potvrzují, že Reishi působí jako antagonista na 5-HT2A receptorech, což přispívá k jejím antidepresivním účinkům. Výzkum ukazuje, že vodný extrakt z mycelií Reishi má antidepresivní účinky u laboratorních zvířat. Další studie prokázaly, že Reishi podporuje spánek, takže může být přínosná i při léčbě nespavosti.

Reishi a imunitní systém

Reishi má výrazný vliv na imunitní systém, má stimulační i aktivační účinky. Její účinky jsou významné při autoimunitních a alergických onemocněních, stejně jako při posilování obranyschopnosti organismu proti infekcím a rakovinným buňkám.

Výzkumy prokázaly, že Reishi podporuje proliferaci a zrání imunitních buněk a zvyšuje koncentraci důležitých cytokinů jako IL-1, IL-6, IL-12, IFN-γ a TNF-α, což je dáno aktivací transkripčního faktoru NF-kappaB.

Reishi také tlumí imunitní systém v případě alergických reakcí a autoimunitních onemocnění. Například u revmatoidní artritidy snižuje produkci zánětlivých cytokinů a podporuje regulaci imunitní odpovědi.

Moderní přístup k léčbě a prevenci psychických potíží s využitím poznatků TČM

Řada uznávaných lékařů, výzkumníků a organizací, které se zabývají tradiční čínskou medicínou, se domnívá, že je tradiční čínská medicína slibným doplňkem metod konvenční západní medicíny. Studie Wanga a kolektivu z roku 2008 například prokázala, že může akupunktura výrazně snížit závažnost silných depresí. Jak? Akupunktura snižuje zánět v mozku, čímž přispívá ke snížení depresivních poruch. Ze studií také vyplynulo, že může být akupresurní technika přínosná pro zlepšení psychické pohody pacientů.

Tradiční čínská medicína má velký přínos pro duševní zdraví

Za zmínku rozhodně stojí také souhrnná studie, která si dala za cíl shrnout výsledky 32 studií zabývajících se přínosem tradiční čínské medicíny na léčbu psychických onemocnění. K jakému závěru dospěla? Zavedení technik tradiční čínské medicíny může představovat přínos pro léčbu některých duševních onemocnění a zlepšit kvalitu života pacientů.

Závěr

Podle tradiční čínské medicíny je základem pro kvalitní a zdravý život harmonie těla a mysli. Ke stavům úzkosti a v krajních případech i deprese může vést i osamění. To se od samoty liší tím, že se jedná o nedobrovolný negativní stav charakteristický nepřítomností druhých osob. Psychické obtíže dokáže účinně řešit kromě západní medicíny také tradiční čínská medicína. I studie prokázaly, že jsou její metody, například v podobě akupunktury nebo akupresury, při léčbě psychických potíží velmi přínosné. 

Visited 166 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.