Reishi (shrnutí článků)

Co Reishi obsahuje?

Triterpeny a steroly:

Reishi obsahuje velké množství triterpenoidů a sterolů, i 3%.

O terpenech je známé, že mají protizánětlivé, protirakovinné i protiinfekční účinky. Navíc jsou také silnými antioxidanty a snižují hladinu tuků v krvi. Na druhou stranu však příliš nezasahují do aktivity imunitního systému. Můžeme je najít i v mnoha dalších léčivých rostlinách, např. v ženšenu nebo gingku.

Jednou z podtříd terpenů jsou triterpeny a z nich odvozené látky, které jsou rostlinami produkované v průběhu jejich vývoje a růstu. Z toho vyplývá, že se v jednotlivých fázích růstu mění i jejich koncentrace v rostlině, v našem případě v houbě. Triterpeny dávají rostlinám nahořklou příchuť.

V Reishi je hojně zastoupeny triterpeny, kterou jsou odvozené od lanostanu, který je metabolitem lanosterolu, jehož mateřskou sloučeninou je skvalen. Triterpeny z Reishi mohou být extrahovány, nejčastěji pak v etanolu a metalu. V těchto extraktech pak bylo nalezeno velké množství sloučenin triterpenické povahy, a to více než 50. Patří mezi ně kyselina ganoderická, ludicenická, ganoderoly, ganoderal, dále pak také např. ganoderioly, ganoderony a kyselina ganodermická.

K těm nejsilnějším triterpenům se řadí kyselina ganoderická X, která je skutečný mistr v zabíjení nádorových buněk. Existují také další ganoderické kyseliny, a to např. B a D, které mají vliv na krevní tlak, který snižují. Ganoderické kyseliny také působí protiinfekčně.

Nověji nalezený je i lucidumol C, který velmi efektivně ničí mnohé typy rakovinných buněk.

Ze sterolů jmenujeme ergosterol, což je vitamín D2, který je potřebný pro zdravou kostní tkáň, podporuje mineralizaci kostí, kosti jsou tak pevnější.

Polysacharidy a glykoproteiny

Polysacharidy jsou cukry, které mají dlouhý řetězec, nezvyšují tedy rychle glykémii a mnohé jsou také ve vodě nerozpustné a nevstřebávají se ze střeva, jsou tedy tzv. hrubou vlákninou. Houby obsahují polysacharidy vstřebatelné i nevstřebatelné.

Polysacharidy z Reishi, jsou známé tím, že umí regulovat mnohé pochody v těle. Mezi polysacharidy v Reishi jsou hojně zastoupeny ty, které se skládají z glukózy, xylózy, manózy, galaktózy. Ty některé cukry tvoří kostru, na kterou se poté připojují řetězce, tj. tvoří se větvení, a to v různých pozicích. Z Reishi se izolovalo přibližně 200 různých polysacharidů. Asi nejznámější jsou beta glukany, a to oba typy beta-1-3 a beta-1-6-D glukany, také cukry ganoderany A, B, C. Z těch nerozpustných je důležitý chitin. Díky tomu, že odchází se stolicí, zlepšuje peristaltiku, může na sebe vázat různé škodliviny či tuky, které s ním vyjdou z těla. Tato vláknina je také živinou pro střevní mikroflóru.

Účinky polysacharidů se odvíjí právě od složení polysacharidu. Obecně je možné říci, že většina z nich působí na imunitní systém (nižší dávky jsou aktivační, ty vyšší spíš protizánětlivé), ale také neutralizují volné radikály, působí protirakovinně a vyrovnávají hladinu cukrů v krvi.

Důležitou složkou Reishi jsou i glykoproteiny, což jsou sloučeniny cukrů a bílkovin. Patří sem i lektiny. Tyto jsou také silnými imunomodulátory a bojovníky proti virům a rakovinným buňkám.

Tuky a mastné kyseliny

Reishi je také nositelkou různých druhů mastných kyselin, a to jak polynenasycených, tak i nasycených. Ty polynenasycené jsou velmi důležité pro naše zdraví. Mezi nejzastoupenější mastné kyseliny patří kyselina palmitová, linolová, olejová a stearová.  Tyto kyseliny mají schopnosti inhibovat množení rakovinných buněk, např. kyseliny stearová a palmitová navozují i těchto buněk apoptotickou smrt. Mají též protilargické účinky.

Bílkoviny, peptidy, aminokyseliny a enzymy

Součástí Reishi jsou také bílkoviny a jejich stavební prvky aminokyseliny. I toto dokážou ovlivnit tělesné fungování. Jednou z nejvíce zkoumaných, a tedy i prozkoumanou, je bílkovina označená jako Ling Zhi-8 (LZ-8), tu vědci izolovali z mycelií houby. Tato podobně jako další bílkoviny má stimulační vliv na imunitní systém, jsou antioxidačním činidlem a také bojují s rakovinou.

Pro tělo jsou také důležité aminokyseliny, ze kterých si umí vyrobit bílkoviny, ale také např. cukry, v případě nutnosti. Reishi v sobě obsahuje i ty esenciální, což jsou ty, které si tělo neumí vytvořit a je plně odkázáno na jejich přísun potravou.

Mezi bílkoviny patří také enzymy a ty zasahují do mnoha dějů, napomáhají syntéze některých složek, ale také umí jiné štěpit. Reishi vytváří např. metaloproteinázy, které štěpí mezibuněčnou hmotu, působí protisrážlivě, dále pak galaktosidázy, to jsou enzymy, které rozloží laktózu, což je mléčný cukr.

Nukleosidy a nukleotidy

V Reishi nechybí ani sloučeniny, jakými jsou adenin, adenosin, uracil, uridin aj. Mnohé tyto sloučeniny, např. adenosin, působí proti shlukování trombocytů, tj. omezuje se tvorba krevních sraženin (trombů), snižuje krevní tlak a ovlivňuje srdeční činnost, proto se podává pacientů se srdeční arytmií.

Vitamíny a minerální látky

Reishi je i zdrojem mnohých vitamínů a minerálů. Je bohatá na vitamín D, vitamíny skupiny B, také beta karoten… Minerály zastoupené v Reishi jsou např. sodík, draslík, zinek, selen, měď, železo, hořčík a mnoho dalších.

Tento krátký pohled do složení Reishi dává tušit, že její účinky na lidské zdraví jsou různorodé a neovlivňují jen jednu věc, orgán, ale celkově celý organismus.

Co Reishi umí?

V tomto textu se budeme snažit přiblížit některé z účinků, jimiž Reishi disponuje. Nejprve se budeme věnovat znalostem, které přináší současná věda a následně také pohled tradiční čínské medicíny. Vědecky je Reishi studována v pokusech in vitro, což je na buněčných kulturách, ale také in vivo, tedy na laboratorních zvířatech. Existují však už i studie, kterých se účastnili dobrovolníci.

Reishi postrach rakovinných buněk

Výskyt nádorových onemocnění se stále zvyšuje. Již není nikdo, kdo by sám rakovinu neměl, nebo neměl někoho blízkého s touto vážnou nemocí. S novými léčebnými postupy, kam nyní patří i biologická léčba, se zvyšují šance pacientů na přežití. Rakovina tedy už neznamená rozsudek smrti, přesto ale mnohé nakonec úmrtím pacienta končí. Navíc je protinádorová terapie pro pacienta velmi náročná, proto se hledají možnosti, jak pacientovi ulehčit, zvýšit účinnost terapie a šanci na život.

Reishi je v tomto ohledu intenzivně zkoumána. Díky svému složení je úspěšná v potlačování rakovinného bujení. In vitro výzkumy jsou prováděny na buňkách rakoviny, k nimž je Reishi přidána. Sleduje se, jak se mění chování buněk. Není překvapením, že Reishi potlačuje dělení rakovinných buněk. Zastavuje totiž buněčný cyklus, ale co je důležitější dokáže spustit signální cesty, které vedou k apoptóze, což je typ buněčné smrti. Je potvrzené, že Reishi takto zabíjí buňky rakoviny plic, prsu, tlustého střeva a rekta, sarkomu, leukémie, jater, prostaty, děložního čípku aj. Důležitou schopností Reishi je také omezení novotvorby cév, tj. abiogeneze. Nádorové buňky, jelikož se intenzivně dělí, potřebují více energie a kyslíku než zdravé buňky. Potřebují tedy i větší přísun krve, to si zajistí tak, že produkují působky, které zvyšují tvorbu nových cév. Toto však Reishi blokuje.  Tím ovšem Reishi v boji s rakovinou nekončí. Umí také zabránit vycestování buněk z místa nádoru, je tedy i protimetastatická. Pokusy na zvířatech ukazují v podstatě to samé, co pokusy na buněčných kulturách z rakovinných buněk. Zvířata s rakovinou, pokud jim je Reishi podávána, přežívají delší dobu, navíc dochází ke zmenšení objemu i váhy nádorové masy a sníží se i počty metastáz. V případě rakoviny prostaty je také podstatné, že Reishi obsahuje ganoderol B, které se váže na androgenní receptory prostaty. Tato vazba znemožní navázání testosteronu, který v tomto případě stav zhoršuje, neboť stimuluje růst rakoviny.

Existují i pokusy, které dokládají, že Reishi může napomoci k zvýšení citlivosti rakovinných buněk k chemoterapii. Mnohé typy nádorů jsou totiž k chemoterapii rezistentní či reagují málo a musí být využity vysoké dávky, kterou jsou pro pacienta nebezpečné.

Podávání Reishi také snižuje následky léčby, urychluje regeneraci organismu.

V této sekci je také nutné zmínit imunostimulační účinky, neboť Reishi stimuluje ty imunitní buňky, které jsou součástí protirakovinné imunity.

Li A, Shuai X, Jia Z, et al. Ganoderma lucidum polysaccharide extract inhibits hepatocellular carcinoma growth by downregulating regulatory T cells accumulation and function by inducing microRNA-125b. Journal of Translational Medicine. 2015;13:100.

Liu RM, Li YB, Liang XF, Liu HZ, Xiao JH, Zhong JJ. Structurally related ganoderic acids induce apoptosis in human cervical cancer HeLa cells: involvement of oxidative stress and antioxidant protective system. Chem Biol Interact. 2015 Aug 14. pii: S0009-2797(15)30034-X.

Liu DL, Li YJ, Yang DH, Wang CR, Xu J, Yao N, Zhang XQ, Chen ZS, Ye WC, Zhang DM. Ganoderma lucidum derived ganoderenic acid B reverses ABCB1-mediated multidrug resistance in HepG2/ADM cells. Int J Oncol. 2015;46(5):2029-38.

Na K, Li K, Sang T, Wu K, Wang Y, Wang X. Anticarcinogenic effects of water extract of sporoderm-broken spores of Ganoderma lucidum on colorectal cancer in vitro and in vivo. Int J Oncol. 2017 May;50(5):1541-1554.

Hsin IL, Wang SC, Li JR, Ciou TC, Wu CH, Wu HM, Ko JL.Immunomodulatory proteins FIP-gts and chloroquine induce caspase-independent cell death via autophagy for resensitizing cisplatin-resistant urothelial cancer cells. Phytomedicine. 2016 Dec 1;23(13):1566-1573.

Barbieri A, Quagliariello V, Del Vecchio V et al. Anticancer and Anti-Inflammatory Properties of Ganoderma lucidum Extract Effects on Melanoma and Triple-Negative Breast Cancer Treatment. Nutrients. 2017 Feb 28;9(3). pii: E210.

Chen Y, Lv J, Li K, Xu J, Li M, Zhang W, Pang X. Sporoderm-Broken Spores of Ganoderma lucidum Inhibit the Growth of Lung Cancer: Involvement of the Akt/mTOR Signaling Pathway. Nutr Cancer. 2016 Oct;68(7):1151-60.

Wang T, Xie ZP, Huang ZS, Li H, Wei AY, Di JM,  Total triterpenoids from Ganoderma Lucidum suppresses prostate cancer cell growth by inducing growth arrest and apoptosis. J Huazhong Univ Sci Technolog Med Sci. 2015 Oct;35(5):736-41.

Reishi v souladu s imunitním systémem

Reishi je, hlavně díky obsahu polysacharidů, velmi účinná v modulování aktivity imunitního systému. Bez jeho správné funkce trpíme různými obtížemi, s oslabením imunitního systému snadněji podléháme infekcím a také rakovině, v případě, že je imunitní systém špatně nastaven může se obrátit proti svým vlastním strukturám, jak to vidíme při autoimunitních nemocech, nebo proti neškodným látkám, např. pylům, jak je tomu v případě alergií. Škodlivý je pro organismus také dlouhý, byť mírný zánět. Reishi uvádí imunitní systém do rovnováhy, posiluje ho, ale také tlumí špatné reakce.

Pokud se blíže podíváme na posílení imunitního systému, zjistíme, že Reishi ovlivňuje jak buňky vrozené imunity (makrofágy, dendritické buňky, neutrofily aj.), tak ty, které patří do imunity získané (T a B lymfocyty). Polysacharidy z Reishi se mohou navázat na receptory na membránách imunitních buněk. Touto vazbou dochází ke spuštění nitrobuněčných signálních cest, které vedou např. ke zvýšení produkce působků, které aktivují další části imunitního systému, tj. protizánětlivé cytokiny (IL-6, IL-1 či TNF alfa aj.) působky, které podporují dělení a tedy i pomnožení imunitních buněk (růstové faktory). Vazba však mění i funkce dané buňky, např. v případě makrofágů či dendritických buněk zvyšuje schopnost pohlcovat cizorodý materiál, či poškozené a umírající buňky. Jedná se o fagocytózu. Pohlcenou částici, třeba bakterii, buňky usmrtí a „rozloží“ na drobné bílkovinné části, které vystaví na svém povrchu, kde je můžou rozpoznat další buňky imunitního systému, jako jsou T lymfocyty. Ty pak dále stimulují B lymfocyty k produkci imunoglobulinů.  Je tedy vidět, že Reishi působí na celý imunitní systém, nejen na jeho část.

Pro případ tlumení imunitních reakcí umí Reishi zvýšit tvorbu IL-10 imunitními buňkami. Tento interleukin snižuje aktivitu imunitních buněk i sekreci prozánětlivých cytokinů.

Nyní si uvedeme příklad, jak Reishi působí protialergicky. Na alergických myších, které trpěly astmatem, kdy je vysoká aktivita dýchacích cest, které velmi rychle reagují stažením, se prováděl pokus s podáváním Reishi. U myší, které dostávaly Reishi, došlo ke zmírnění projevů alergie a astmatu. Dochází totiž k zamezení uvolnění histaminu z žírných buněk, snižuje se tvorba cytokinů, které v alergii hrají roli atd. Testování však nezůstává jen u zvířat. Provedena byla i studie s astmatickými pacienty, kdy díky kombinaci podaných látek, z nichž jednou byla ganoderická kyselina, došlo k výraznému snížení zánětu v dýchacích cestách, tím i k poklesu tvorby hlenu a zvýšené reaktivity dýchacích cest.

Krom alergií je Reishi testována i v případě autoimunitních nemocí. Opět se jedná o pokusy na myších, které trpí obdobou lidských chorob, např. lupusy, Crohnovy nemoci či revmatoidní artritidy. Podávání Reishi výrazně snižuje autoimunitní zánět a zlepšuje stav pokusných zvířat.

Imunitní systém však nejsou jen imunitní buňky a různé působky, jsou to také bariéry, které zabraňují vstupu škodlivin do těla, jedná se o kůži a sliznice. Velmi důležitá je ta střevní, a tu Reishi výrazně posiluje. Stává se tak méně propustná, a navíc dochází ke zlepšení stavu střevní mikroflóry, která je pro zdraví člověka nepostradatelná. Pod vlivem Reishi se také zvyšuje koncentrace slizničního imunoglobulinu A (IgA).

Andoh T, Zhang Q, Yamamoto T, Tayama M, Hattori M, Tanaka K, Kuraishi Y. Inhibitory effects of the methanol extract of Ganoderma lucidum on mosquito allergy-induced itch-associated responses in mice. J Pharmacol Sci. 2010;114(3):292-7.

Liu YJ, Du JL, Cao LP, Jia R, Shen YJ, Zhao CY, Xu P, Yin GJ. Anti-inflammatory and hepatoprotective effects of Ganoderma lucidum polysaccharides on carbon tetrachloride-induced hepatocyte damage in common carp (Cyprinus carpio L.). Int Immunopharmacol. 2015;25(1):112-20.

Cai Q, Li Y, Pei G. Polysaccharides from Ganoderma lucidum attenuate microglia-mediated neuroinflammation and modulate microglial phagocytosis and behavioural response. J Neuroinflammation. 2017 Mar 24;14(1):63.

Sun LX, Lin ZB, Lu J, Li WD, Niu YD, Sun Y, Hu CY, Zhang GQ, Duan XS. The improvement of M1 polarization in macrophages by glycopeptide derived from Ganoderma lucidum. Immunol Res. 2017 Jan 26.

Jin M, Zhu Y, Shao D, Zhao K, Xu C, Li Q, Yang , Huang Q, Shi J. Effects of polysaccharide from mycelia of Ganoderma lucidum on intestinal barrier functions of rats. Int J Biol Macromol. 2017 Jan;94(Pt A):1-9.

Habijanic J, Berovic M,  Boh B, Plankl M, Wraber B. Submerged cultivation of Ganoderma lucidum and the effects of its polysaccharides on the production of human cytokines TNF-α, IL-12, IFN-γ, IL-2, IL-4, IL-10 and IL-17. N Biotechnol. 2015 Jan 25;32(1):85-95.

Cai Z, Wong CK, Dong J, Jiao D, Chu M, Leung PC, et al. Anti-inflammatory activities of Ganoderma lucidum (Lingzhi) and San-Miao-San supplements in MRL/lpr mice for the treatment of systemic lupus erythematosus. Chin Med. 2016 Apr 29;11:23.

Liu C, Yang N, Song Y, Wang L, Zi J, el al. Ganoderic acid C1 isolated from the anti-asthma formula, ASHMI™ suppresses TNF-α production by mouse macrophages and peripheral blood mononuclear cells from asthma patients. Int Immunopharmacol. 2015 Aug;27(2):224-31.

Nizhenkovska IV, Pidchenko VT, Bychkova NG, Bisko NA, Rodnichenko AY, Kozyko NO. Influence of Ganoderma lucidum (Curt.: Fr.) P. Karst. on T-cell-mediated immunity in normal and immunosuppressed mice line CBA/Ca. Ceska Slov Farm. 2015 Fall;64(4):139-143.

Andoh T, Zhang Q, Yamamoto T, Tayama M, Hattori M, Tanaka K, Kuraishi Y. Inhibitory effects of the methanol extract of Ganoderma lucidum on mosquito allergy-induced itch-associated responses in mice. J Pharmacol Sci. 2010;114(3):292-7.

Reishi proti volným radikálům

Oxidační stres stojí za urychlením stárnutí a degenerativními procesy v organismu. Volné radikály totiž působí toxicky, poškozují tuky v membránách, ale také DNA buněk. Jsou tedy mutagenní a rakovinotvorné. Tělo má mechanismy, kterými dokáže volné radikály neutralizovat, jelikož ty se tvoří i během fyziologických procesů. V případě fyzického i psychického stresu, při vystavení znečištění, infekcím atd. se však volné radikály tvoří v míře, kdy je již není organismus schopen neutralizovat. Mezi silné antioxidanty patří třeba vitamin C a E, ale také složky Reishi, a to hlavně polyfenoly, polysacharidy a terpenoidy. Testování antioxidačních vlastností se provádí např. v roztocích s radikály, ke kterým jsou přidávány extrakty s Reishi a pak se měří koncentrace „zbylých“ radikálů, tedy těch, které nebyly neutralizovány. Dále jsou prováděny i pokusy na zvířatech, sledovat oxidační stres umožňují krevní odběry, které stanovují hladinu malondialdehydu, který vzniká peroxidací lipidů v buněčných membránách. Vyšší hodnoty tedy znamenají vysokou aktivitu volných radikálů.

Při mnoha chorobách jsou poškozovány orgány právě radikály, vidíme to např. v případě diabetu typu I, při selhávání ledvin, poškození jater či degenerativních procesech v mozku. Snížení koncentrace volných radikálů také zpomaluje, až zastavuje progresi poškození a umožní regeneraci orgánu, pokud je to možné.

Tang X, Cai W, Xu B. Comparison of the Chemical Profiles and Antioxidant and Antidiabetic Activities of Extracts from Two Ganoderma Species (Agaricomycetes). Int J Med Mushrooms 2016; 18(7):609-20.

Cilerdzic J, Stajic M, Zivkovic L, Vukojevic J, Bajic V, Spremo-Potparevic B. Genoprotective Capacity of Alternatively Cultivated Lingzhi or Reishi Medicinal Mushroom, Ganoderma lucidum (Agaricomycetes), Basidiocarps. Int J Med Mushrooms. 2016;18(12):1061-1069.

Rani P, Lal MR, Maheshwari U, Krishnan S. Antioxidant Potential of Lingzhi or Reishi Medicinal Mushroom, Ganoderma lucidum (Higher Basidiomycetes) Cultivated on Artocarpus heterophyllus Sawdust Substrate in India. Int J Med Mushrooms. 2015;17(12):1171-7.

Mohsin M, Negi P, Ahmed Z. Determination of the antioxidant activity and polyphenol contents of wild Lingzhi or Reishi medicinal mushroom, Ganoderma lucidum (W.Curt. Fr.) P. Karst. (higher Basidiomycetes) from central Himalayan hills of India. Int J Med Mushrooms. 2011;13(6):535-44.

Reishi proti infekcím

Infekce se rozbíhá ve chvíli, kdy dojde k průniku a pomnožení infekčního patogena. Tento může být zastaven již při snaze vstoupit do organismu, např. na kůži, sliznicích, či pak později v těle, a to díky imunitnímu systému. K infekci tedy dojít nemusí, ačkoli jsme se nakazili. Infekční patogeni si však vytvořili důmyslné mechanismy, kterými umí obelstít imunitní systém, což jim dovolí se pomnožit a způsobit problémy. Některé infekce, tedy jejich původci mohou člověka i zabít. Problémem jsou hlavně virové infekce, na něž neexistuje účinná léčba, pouze proti virům chřipky a herpes virům. U oslabených jedinců jsou velmi závažné kvasinkové a houbové infekce a poslední dobou se stávají postrachem i infekce bakteriální. Bakterie se totiž stávají rezistentními, nejde je zabít antibiotiky. Hledají se tedy možnosti, jak infekce léčit. Reishi obsahuje komponenty, které mají ničivé účinky na patogenní mikroorganismy, a to jak na viry, bakterie, tak i houby a parazity.

Při pokusech s herpetickými viry se prokázalo, že Reishi omezuje jejich množení, udržuje je v šachu, působí proti možné reaktivaci. Ve studiích a pacienty, kteří prodělali pásový opar se při užívání extraktu z Reishi výrazně snížily neuralgické postherpetické bolesti a u pacientů a genitálním oparem také došlo k výraznému zlepšení stavu při podávání Reishi. Urychlilo se hojení lézí a zmírnily následky. Reishi je však účinná i proti HIV, blokuje totiž enzym reverzní transkriptázu, kterou virus potřebuje, aby se mohl množit. U kyseliny ganodermové se prokázalo, že potlačuje replikování dalších virů, např. viru hepatitidy B či viru Ebstein-Barrové (EBV). Triterpenoidy jsou pak účinné v boji proti chřipkovým virům H5N1 a H1N1. H1N1 je častým původcem v zimním období propukajících chřipkových epidemií. Nejsou to jen viry, s nimiž si Reishi umí poradit, jsou to i bakterie. Mnohdy i ty poměrně rezistentní a nebezpečné. Reishi omezuje dělení, tedy i růst kolonií a ničí např. E. coli, zlatého stafylokoka, pseudomonády, salmonelu, či dokonce původce TBC, tj. mykobakterie. Reishi je také schopná účinkovat v součinnosti s antibiotiky, tj. posílit jejich účinky.

Dále pak působí proti kvasinkám, např. potlačuje růst druhu Candida glabrata a je pomocníkem při léčbě malárie, která je způsobena parazitem plasmodiem.

Baig MN, Shahid AA, Ali M. In Vitro Assessment of Extracts of the Lingzhi or Reishi Medicinal Mushroom, Ganoderma lucidum (Higher Basidiomycetes) Against Different Plant Pathogenic Fungi. Int J Med Mushrooms. 2015;17(4):407-11.

Zhan L, Tang J, Lin, S Xu Y, Xu Y, Qin C. Prophylactic Use of Ganoderma lucidum Extract May Inhibit Mycobacterium tuberculosis Replication in a New Mouse Model of Spontaneous Latent Tuberculosis Infection. Front Microbiol. 2016 Jan 8;6:1490.

El Zawawy NA, Ali SS. Anti-proteolytic activity of Ganoderma lucidum methanol extract against Pseudomonas aeruginosa. J Infect Dev Ctries 2016 Sep 30; 10(9):1020-1024.

Zhu Q, Bang TH, Ohnuki K, Sawai T, Sawai K, Shimizu K.Inhibition of neuraminidase by Ganoderma triterpenoids and implications for neuraminidase inhibitor design. Sci Rep. 2015 Aug 26;5:13194.

Wan-Mohtar WA, Young L, Abbott GM, Clements C, Harvey LM, McNeil B. Antimicrobial properties and cytotoxicity of sulfated (1,3)-β-D-glucan from the mycelium of the mushroom Ganoderma lucidum. J Microbiol Biotechnol. 2016 Feb 24.

Olarewaju M. Oluba, Augustine O. Olusola, George O. Eidangbe, Leye J. Babatola, and E. Chukwu Onyeneke, “Modulation of Lipoprotein Cholesterol Levels in Plasmodium berghei Malarial Infection by Crude Aqueous Extract of Ganoderma lucidum,” Cholesterol, vol. 2012, Article ID 536396, 6 pages, 2012. doi:10.1155/2012/536396

Reishi jako antidiabetikum

Diabetes mellitus, lidově cukrovka, je zvláště v případě typu II poměrně častá nemoc. Typ II je přitom dán nesprávných životním stylem a je tedy možné jeho vzniku předejít. Zatímco typ I má podklad autoimunitní a dochází k destrukci slinivky, ubývá inzulinu, diabetik typu II může mít inzulinu dostatek, někdy i nadbytek, ale jeho buňky na něj nereagují, jsou inzulinorezistentní. Zvýšená koncentrace cukrů v krvi, hyperglykémie, vede k poškození cév, nervů i orgánů. Setkáváme se tak s tím, že mezi diabetiky jsou častější nemoci ledvin, sítnice, je zhoršené hojení ran, mnohdy je nutná i amputace atd. Někdy již samotná dieta a změna životního stylu může pacientovi s typem II pomoci, pokud ne, podávají se antidiabetika, v těžkých případech a u typu I se podává inzulin. S udržením hladinu cukrů může pomoci i Reishi. Tento účinek je nejčastěji testován na laboratorních zvířatech, u kterých je navozen stav odpovídající lidské cukrovce. Dochází k poškození slinivky, zvýšení glykémie, vykování hemoglobinu i inzulinorezistenci. Pokud je podávána Reishi dochází ke zlepšení. Je zpomalen zánět ničící slinivku, dokonce je podpořena regenerace tkáně a produkce inzulinu, klesá hladina cukrů v krvi a také se upravuje inzulinorezistenci. Buňky se stanou opět odpovídavé na inzulin a cukr prostupuje do jejich nitra. Krom pokusů se zvířaty je však i klinická studie, které se účastnilo 71 pacientů s cukrovkou typu II, ti dostávaly ganopoly. Po 12 týdnech se kontroloval jejich stav. V té době u nich došlo k poklesu glykémie, ta se tedy dostala pod kontrolu, poklesky i hodnoty glykovaného hemoglobinu. Již jsme zmínili, že u diabetiků často dochází také k chronickým komplikacím, i ty může Reishi mírnit. V případě poškození ledvin, u nichž došlo k poklesu funkcí, se podáváním Reishi zpomalila progrese, dokonce došlo ke zlepšení. Snížila se hladina kreatininu a urey v krvi, což je známka zlepšení ledvinných funkcí. Reishi působí preventivně i proti poškození očí a nervů. Při vysokých koncentracích glukózy se také zvyšuje produkce sorbitolu, a to aktivitou enzymu aldózoreduktázou. Sorbitol se však může akumulovat v oku a způsobit zákal čočky a poškodit sítnici. Reishi blokuje enzym, tedy i tvorbu sorbitolu, a tím ochraňuje oční čočku před poškozením. Výsledky studií na zvířatech i pacientech tedy dávají tušit, že by se Reishi jednou mohla stát součástí léčby cukrovky.

Juing SH, Lee YS, Shim SH, Shin KH< Kim JS, Kand SS. Inhibitory effects of Ganoderma applanatum in rat lens aldose reductase and sorbitol accumulation in streptozotocin-induced diabetic rat tissues. Phyto Res. 2005 Jun;19(6):477-80. 

Ma HT, Hsieh JF, Chen ST.Anti-diabetic effects of Ganoderma lucidum. Phytochemistry. 2015 Mar 16. pii: S0031-9422(15)00083-7.

Xiao C, Wu Q, Zhang J, Xie Y, Cai W, Tan J, Antidiabetic activity of Ganoderma lucidum polysaccharides F31 down-regulated hepatic glucose regulatory enzymes in diabetic mice. J Ethnopharmacol. 2016 Nov 27. pii: S0378-8741(16)32110-9.

Ma HT, Hsieh JF, Chen ST.Anti-diabetic effects of Ganoderma lucidum. Phytochemistry. 2015 Mar 16. pii: S0031-9422(15)00083-7.

Li F, Zhang Y, Zhong Z.Antihyperglycemic effect of ganoderma lucidum polysaccharides on streptozotocin-induced diabetic mice. Int J Mol Sci. 2011;12(9):6135-45.

Land J, Dai X, Ye J, China; Zhou S. A Phase I/II Study of Ling zhi Mushroom Extract in Patients with Type II Diabetes Mellitus Gao Y, New Zealang; Int J Med Mushr 2004, 6(1):30-8.

He CY, Li WD, Guo SX, Lin SQ, Lin ZB.Effect of polysaccharides from Ganoderma lucidum on streptozotocin-induced diabetic nephropathy in mice. J Asian Nat Prod Res. 2006 Dec; 8(8):705-11

Reishi podporuje zdraví kardiovaskulární systému a bojuje s tuky

Současná doba je spojená s velkým výskytem lidí, kteří mají zvýšené hladiny tuků v krvi, tedy hyperlipidémii. Zvýšené mohou být jen některé tuky, např. LDL, celkový cholesterol, triglyceridy aj. Podobně jako u cukrovky, ani v tomto případě nemusíme dlouho vědět, že máme tento problém. Může se projevit až kardiovaskulárními komplikacemi, kdy je již ateroskleróza natolik závažná, že se klinicky projevuje, a to např. zvýšením krevního tlaku, angínou pektoris, infarktem myokardu aj. Je tedy důležité chodit na preventivní prohlídky a nechat si „změřit“ tuky. S regulací hladin lipidů nám může pomoci i Reishi. Nejčastěji jsou prováděné pokusy na zvířatech, které jsou krmeny vysokotučnou dietou, čímž u nich dojde ke zvýšení lipidů v krvi, tj. cholesterolu, LDL, triglyceridů, ale zároveň klesá hodnoty „hodného“ cholesterolu HDL. Pokud je však zvířatům podávána i Reishi, špatné hodnoty všech měřených lipidů klesají, jen HDL roste, což je žádoucí. Byly dokonce provedeny i studie s dobrovolníky. V jedné bylo 26 pacientů, kteří měli nadváhu, cukrovku typu II a také trpěli hypercholesterolémií. Pokud užívali i Reishi sice nepomohlo snížit jejich hmotnost, ale zato se zlepšily parametry týkající se cukrů a tuků. Pacienti dostali pod kontrolu svou glykémii i hladinu triglyceridů, došlo také ke zvýšení HDL bez použití dalších léků.

Již jsme zmínili i angínu pektoris, tj. bolesti na srdci způsobené nedokrevností, za nimi mohou stát také ateroskleroticky zúžené cévy. Vědci tedy vybrali 34 pacientů se stabilní angínou a podávali jim Reishi. Zjistili, že u pacientů dochází ke snížení zánětu, ten je přítomen v aterosklerotických lézích a také ničí cévy, dále pak se ukázalo, že Reishi snižuje oxidační stres, který je v tomto případě značně zvýšen a má negativní dopad na cévy a srdce. Dále pak také snižuje hladinu celkového cholesterolu. U pacientů byly vstupní hodnoty 205,49 ± 48,49 mg/dl, ty výstupní pak 182,11 ± 73,81 mg/dl.

Reishi má také potvrzené krevní tlak snižující účinky. To se prokázalo v pokusu u myší, u nichž dochází ke spontánnímu nárůstu krevního tlaku. Pokud byla podávána Reishi, byl tlak u těchto myší nižší.

Ubaidillah N, Sargowo D, Widya A, Jakfar V, Proboretno KS, Failasufi M, Warahugraha Y, Ramadhan F, Wulandari H, Putri DH. IOs 10-03 the distinctive effect of polysaccharide peptides ganoderma lucidum as anti atherogenesis in stable angina patiens. J Hypertens. 2016 Sep;34 Suppl 1 – ISH 2016 Abstract Book:e72.

Chu TT, Benzie IF, Lam CW, Fok BS, Lee KK, Tomlinson B. Study of potential cardioprotective effects of Ganoderma lucidum (Lingzhi): results of a controlled human intervention trial. Br J Nutr. 2012 Apr;107(7):1017-27.

Meneses ME, Martínez-Carrera D, Torres N, et al. Hypocholesterolemic Properties and Prebiotic Effects of Mexican Ganoderma lucidum in C57BL/6 Mice. Li Volti G, ed. PLoS ONE. 2016;11(7):e0159631.

Berger A, Rein D, Kratky E, et al. Cholesterol-lowering properties of Ganoderma lucidum in vitro, ex vivo, and in hamsters and minipigs. Lipids in Health and Disease. 2004;3:2.

Kabir Y, Yamaguchi M, Kimura S. Effect of shiitake (Lentinus edodes) and maitake (Grifola frondosa) mushrooms on blood pressure and plasma lipids of spontaneously hypertensive rats. J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo). 1987 Oct;33(5):341-6.

Játra a trávicí systém pod ochranou Reishi

Již jsme zmínili mnoho účinků, které Reishi má, a přidáváme další. Může chránit a pomoci regenerát játra a další orgány trávicí soustavy. Játra jsou sice orgánem, který má značné regenerační schopnosti, pokud je však soustavně zatěžován či vystaven enormní dávce škodlivé látky, je tento orgán poškozen. Může mu škodit tuk, který se do nich ukládá, ale také např. alkohol, toxiny z plísní, chemikálie, léky, infekce atd. Zprvu dochází v játrech k fibrotizace, funkční tkáň je při snaze o hojení nahrazena nefunkční, tento stav může přejít v cirhózu.

Pro zjištění vlivu Reishi na játra byla tato poškozena hlodavcům podáním tetrachloridu či alloxanu. Poškození jater se projevilo uvolněním enzymů, které jsou v jaterních buňkách, při jejich poškození se dostávají do krevního oběhu, jedná se o ALT a AST. Hlodavcům, jimž byla po poškození jater podávána Reishi, se játra rychleji regenerovala, došlo k obnovení funkcí a poklesu jaterních enzymů v krvi. V tomto případě se tedy jedná o regeneraci, ale Reishi může působit i ochranně. Pokud je podávána před aplikací toxické látky, zmírní její dopady na játra. Pokus se prováděl na krysách, u krys, která před podáním toxické látky nedostaly Reishi, došlo ke značné destrukci jaterní tkáně se ztrátou jaterních funkcí. Jinak tomu bylo u krys léčených Reishi, zde byl následek podání toxické látky mnohem menší a návrat do „původního“ stavu rychlejší. Reishi dokonce ochraňuje játra i před houbovými toxiny, např. alfa amanitinem, který je v muchomůrkovitých houbách. V případě podání Reishi se zvýší naděje na přežití, jaterní buňky nepodléhají tak masivně buněčné smrti apoptózou a je také snížen ničivý oxidační stres. Reishi by se tedy mohla podávat i při otravách houbami.

Krom jater má Reishi pozitivní vliv na střevní sliznici, jak jsme zmínili již výše v kapitole o imunitním systému. Podporuje zdravou mikroflóru, zvyšuje odolnost sliznice, snižuje její propustnost, i zánět, pokud v ní probíhá. Reishi je prospěšná i pro žaludek, neboť zabíjí bakterii Helicobacter pylori, která stojí za žaludečními vředy a mnohdy i rakovinou žaludku.

Chiu HF, Fu HY, Lu YY, Han YC, Shen YC, Venkatakrishnan K, Golovinskaia O, Wang CK. Triterpenoids and polysaccharide peptides-enriched Ganoderma lucidum: a randomized, double-blind placebo-controlled crossover study of its antioxidation and hepatoprotective efficacy in healthy volunteers. Pharm Biol. 2017 Dec;55(1):1041-1046.

Wu H, Tang S, Huang Z, Zhou Q, Zhang P, Chen Z. Hepatoprotective Effects and Mechanisms of Action of Triterpenoids from Lingzhi or Reishi Medicinal Mushroom Ganoderma lucidum (Agaricomycetes) on α-Amanitin-Induced Liver Injury in Mice. Int J Med Mushrooms. 2016;18(9):841-850.

Wu JG, Kan YJ, Wu YB, Yi J, Chen TQ, Wu JZ. Hepatoprotective effect of ganoderma triterpenoids against oxidative damage induced by tert-butyl hydroperoxide in human hepatic HepG2 cells. Pharm Biol. 2015 Oct 12:1-11.

Park JH, Jang KJ, Kim CH, Kim JH, Kim YK, Yoon HM. Ganoderma Lucidum Pharmacopuncture for Teating Ethanol-induced Chronic Gastric Ulcers in Rats. J Pharmacopuncture. 2015;18(1):72-8.

Wu, and Keng-Liang Ou, “An Immunomodulatory Protein (Ling Zhi-8) from a Ganoderma lucidum Induced Acceleration of Wound Healing in Rat Liver Tissues after Monopolar Electrosurgery,” Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, vol. 2014, Article ID 916531, 12 pages, 2014.

Brzozowski T, Konturek PC, Konturek SJ, Brzozowska I, Kwiecien S, Hahn EG. Involvement of ornithine decarboxylase and polyamines in epidermal growth factor-induced recovery of gastric mucosa from gastric lesions provoked by stress. Regul Pept. 2002;30;74(2-3):73-84.

Vědecká studie týkající se Reishi:

Rakovina

Vzhledem k závažnosti diagnózy a léčbě, která je velmi náročná, a ne vždy úspěšná, vědci stále hledají nové a nové možnosti léčby. Pokusy jsou prováděny i s medicinálními houbami, tedy i s Reishi.

Studie jsou prováděny buď na buněčných kulturách, hlodavcích, nebo jsou i klinické studie, kterých se účastní pacienti.

Reishi zasahuje proti rakovinným buňkám v podstatě dvěma způsoby. Jednak posiluje imunitní systém, jednak působí přímo na rakovinné buňky.

Pokusy in vitro byly prováděny na velkém množství rakovin, např. leukémiích, sarkomu, hepatomu, karcinomu prsu a prostaty, plic, močového měchýře, vaječníků atd.

Těmito pokusy je prokazováno, že Reishi zastavuje buněčný cyklus rakovinných buněk, nedochází k jejich dělení. Dokáže navodit apoptózu, tlumí aktivaci antioapototického proteinu Bcl-2, ale aktivuje kaspázy a další proapototické  mechanismy.

Zabraňuje též metastazování, a to např. tak, že tlumí aktivitu metaloproteáz, jež štěpí mezibuněčnou matrix a umožnují tak lepší vycestování rakovinných buněk, či snižuje expresi faktoru odpovídajícího za novotvorbu cév.

Pokusy na zvířatech se prokázalo, že i v živém organismu, nejen v buněčných kulturách, tlumí Reishi růst nádorové hmoty, a dokonce může vyvolat regresi, zmenšení tumoru, také např. v případě hepatomu u myší snižuje jeho metastazování.

 Je prokázáno, že tyto silné účinky mají ganopoly, β-glukany. Tyto také byly extrahovány a podávány myším, u nichž po 10 dnech došlo ke zmenšení váhy nádorové hmoty sarkomu. Tato sloučenina zvyšuje expresi TNF-alpha a IFN-gamma, aktivitu NK buněk, cytotoxických T lymfocytů atd.

 Klinické studie pak také přinášejí zprávy o pozitivním vlivu Reishi. Např. v preklinické studii, do které bylo zařazeno 34 pacientů v pokročilém stádiu rakoviny. Dostávali ganopoly po dobu 12 týdnů. U těchto pacientů došlo k vylepšení parametrů imunitního systému, zvýšila se produkce IL-2, IL-6, INF gamma, vzrostl počet imunitních buněk schopných eliminovat rakovinné buňky. Ke stejnému závěru dospěla i studie na pacientech s rakovinou plic.

Zhao L, Dong Y, Chen G, Hu H. Extraction, purification, characterization and antitumor activity of polysaccharides from Ganoderma lucidum. Carbohydr Polym. 2010;80(3):783–9.

Shang D, Zhang J, Wen L, Li Y, Cui Q. Preparation, characterization, and antiproliferative activities of the Se-containing polysaccharide SeGLP-2B-1 from Se-enriched Ganoderma lucidum. J Agric Food Chem. 2009;57:7737–42.

Sadava D, Still D. W, Mudry R. R, Kane S. E. Effect of Ganoderma on drug-sensitive and multidrug-resistant small-cell lung carcinoma cells. Cancer Lett. 2009;277:182–9.

Stanley G, Harvey K, Slivova V, Jiang J, Sliva D. Ganoderma lucidum suppresses angiogenesis through the inhibition of secretion of VEGF and TGF-beta1 from prostate cancer cells. Biochem Biophys Res Commun. 2005;330:46–52.

Chen N.H, Liu J.W, Zhong J.J. Ganoderic acid T inhibits tumor invasion in vitro and in vivo through inhibition of MMP expression. Pharmacol Rep. 2010;62(1):150-63.

Hyun J. W, Choi E. C, Kim B. K. Studies on constituents of higher fungi of Korea (LXVII), antitumor components of the basidiocarp of Ganoderma lucidum. Korean J Mycol. 1990;18:58–69.

Weng C. J, Chau C. F, Yen G. C, Liao J. W, Chen D. H, Chen K. D. Inhibitory effects of Ganoderma lucidum on tumorigenesis and metastasis of human hepatoma cells in cells and animal models. J Agric Food Chem. 2009;57:5049–57.

Gao Y, Gao H, Chan E, Tang W, Xu A, Yang H, Huang M, Lan J, Li X, Duan W, Xu C, Zhou S. Antitumor activity and underlying mechanisms of ganopoly, the refined polysaccharides extracted from Ganoderma lucidum, in mice. Immunol Invest. 2005;34(2):171-98.

Gao Y. H, Zhou S. F, Jiang W. Q, Huang M, Sai X. H. Effects of Ganopoly (a Ganoderma lucidum polysaccharide extract) on immune functions in advanced-stage cancer patients. Immunol Invest. 2003;32:201–15.

Gao Y, Tang W, Dai X, Gao H, Chen G, Ye J, Chan E, Koh H.L, Li X, Zhou S. Effects of water-soluble Ganoderma lucidum polysaccharides on the immune functions of patients with advanced lung cancer. J Med Food. 2005;8(2):159-68.

Cholesterol, kardiovaskulární nemoci

Reishi je známá též svou schopností ovlivňovat lipémii.

Toto je opakovaně potvrzováno v mnoha studiích. Reishi obsahuje složky, které dokáží inhibovat syntézu cholesterolu, ale dokáže také hladinu snížit, tj. hladinu celkového cholesterolu, LDL, triglyceridů, a zvýšit hladinu HDL.

Krom tohoto faktu je zjištěno, že Reishi snižuje krevní tlak a srážlivost krve. U pacientů ve dvojitě zalepené studii vedlo užívání Reishi ke snížení bolestí na hrudi, omezení palpitací, méně se vyskytoval pocit zkráceného dechu atd.

 Gao Y, Chen G, Dai X, Ye J, Zhou S. A phase I/II study of ling zhi mushroom Ganoderma lucidum (W.Curt.:Fr.) Lloyd (Aphyllophoromycetideae) extract in patients with coronary heart disease. Int J Med Mushr. 2004;6(4):30

Kim J.H, Lee D.H, Lee S.H, Choi S.Y, Lee J.S. Effect of Ganoderma lucidum on the quality and functionality of Korean traditional rice wine, yakjuJ Biosci Bioeng. 2004;97(1):24-8.

Berger A, Rein D, Kratky E, Monnard I, Hajjaj H, Meirim I, Piguet-Welsch C, Hauser J, Mace K, Niederberger P. Cholesterol-lowering properties of Ganoderma lucidum in vitro, ex vivo, and in hamsters and minipigs. Lipids Health Dis. 2004;3:2.

Klupp NL, Chang D, Hawke F, Kiat H, Cao H, Grant SJ, Bensoussan A. Ganoderma lucidum mushroom for the treatment of cardiovascular risk factors. Cochrane Database Syst Rev. 2015;2:CD007259.

Olarewaju M Oluba, Augustine O Olusola, George O Eidangbe, Leye J Babatola, E Chukwu Onyeneke. Modulation of Lipoprotein Cholesterol Levels in Plasmodium berghei Malarial Infection by Crude Aqueous Extract of Ganoderma lucidum. Cholesterol 2012 25;2012:536396.

Psychika

Reishi ovlivňuje i nervový systém. Je možné ji využít v případě nespavosti, úzkostí, ale i depresí. Je zjištěno, že působí jako antagonista na 5-HT2A receptorech.

Hirokazu Matsuzaki, Yuta Shimizu, Naohiro Iwata, Shinya Kamiuchi, Fumiko SuzukiHiroshi Iizuka, Yasuhide Hibino, Mari Okazaki Antidepressant-like effects of a water-soluble extract from the culture medium of Ganoderma lucidum mycelia in rats. BMC Complement Altern Med. 2013; 13: 370.

Jia W, Wu M, Zhang J.S, Liu Y.F. A preliminary study on the sleep-improvement function of the effective ingredients of Ganoderma lucidum fruitbody. Acta Edulis Fungi. 2005;12(3):43-47

Honda K, Komoda Y, Inoué S. Tokyo Ika Shika Daigaku Iyo Kizai Kenkyusho Hokoku. Sleep-promoting effects of Ganoderma extracts in rats: comparison between long-term and acute administrations. 1988;22:77-82.

Chu Q.P, Wang L.E, Cui X.Y, Fu H.Z, Lin Z.B, Lin S.Q, Zhang Y.H. Extract of Ganoderma lucidum potentiates pentobarbital-induced sleep via a GABAergic mechanis. Pharmacology Biochemistry and Behavior 2007;86(4):693-698.

Imunita

Reishi má významný vliv na imunitní systém, má stimulační i aktivační účinky. Je tedy možné ji využít při autoimunitních, alergických onemocněních, stejně jako v posílení proti infekcím či rakovinným buňkám. Bylo prokázáno, že v oblasti posílení imunitní odpovědi podporuje proliferaci a zrání imunitních buněk. Zvláště pak má silný vliv na zvýšení funkcí makrofágů ‒ fagocytózu, produkci cytokinů. V přítomnosti Reishi se zvyšuje koncentrace IL-1, IL-6, IL-12, IFN-γ, TNF-α, což je mimo jiné dáno aktivací transkripčního faktoru NF-kappaB. Jejich zdroji nejsou jen makrofágy, ale i Reishi stimulované lymfocyty, NK buňky, dendritické buňky aj.

Jednotlivé studie jsou prováděny buď na buněčných kulturách, či hlodavcích.

Co se týká tlumení imunitního systému, ukazuje se, že Reishi má protialergické účinky. Jedna ze studií dokládá, že Reishi snižuje uvolnění histaminu z imunitních buněk hrajících úlohu v alergických reakcích.

Také bylo doloženo, že v průběhu podávání Reishi došlo u astmatických myší ke snížení hyperreaktivity v dýchacích cestách, snížila se infiltrace sliznice imunitními buňkami, stejně tak produkce IL-4, IL-5, tedy byla oslabena reaktivita Th2. Došlo také ke snížení produkce IgG1.

Krom alergických reakcí dokáže Reishi tlumit i autoimunitní odpověď. Např. u revmatoidní artritidy. Polysacharid z Reishi snižuje produkci zánětových cytokinů v synoviálních fibroblastech.

Ho Y.W, Yeung J.S, Chiu P.K, Tang W.M, Lin Z.B, Man R.Y, Lau C.S. Ganoderma lucidum polysaccharide peptide reduced the production of proinflammatory cytokines in activated rheumatoid synovial fibroblast. Mol Cell Biochem. 2007;301(1-2):173-9.

Zhu X, Lin Z. Modulation of cytokines production, granzyme B and perforin in murine CIK cells by Ganoderma lucidum polysaccharides. Carbohydr Polym. 2006;63:188–97.

Cao L. Z, Lin Z. B. Regulation on maturation and function of dendritic cells by Ganoderma lucidum polysaccharides. Immunol Lett. 2002;83:163–9.

Chang Y. H, Yang J. S, Yang J. L, editors. et al. Ganoderma lucidum extract promotes immune responses in normal BALB/c mice in vivo. Vivo. 2009;23:755–9.

Kuo M. C, Weng C. Y, Ha C. L, Wu M. J. Ganoderma lucidum mycelia enhance innate immunity by activating NF-kappaB. J Ethnopharmacol. 2006;103:217–22.

Tasaka K, Akagi M, Miyoshi K, Mio M, Makino T. Inflammation Research. Anti-allergic constituents in the culture medium of Ganoderma lucidum. (I). Inhibitory effect of oleic acid on histamine release. 1988;23(3-4):153-6

Tasaka K, Mio M, Izushi K, Akagi M, Makino T. Inflammation Research.Anti-allergic constituents in the culture medium of Ganoderma lucidum. (II). The inhibitory effect of cyclooctasulfur on histamine release. 1988;23(3-4):157-60.

Chen ML, Lin BF. Effects of triterpenoid-rich extracts of Ganoderma tsugae on airway hyperreactivity and Th2 responses in vivo. Int Arch Allergy Immunol. 2007;143(1):21-30.

Bhardwaj N, Katyal P, Sharma AK. Suppression of inflammatory and allergic responses by pharmacologically potent fungus Ganoderma lucidum. Recent Pat Inflamm Allergy Drug Discov. 2014;8(2):104-17.

Ochrana jaterní tkáně

Jaterní tkáň je zatěžována množstvím metabolitů a látek, které musí zpracovat. Mnohdy může dojít k jejich poškození. Tomuto může předejít Reishi, která dokáže i následně zlepšit stav jater.

Např. při poškození tetrachlormetanem, benzopyrenem nedochází k tak výraznému poškození jaterní tkáně a rychlejšímu zlepšení funkcí jater.

I v případě přítomnosti jaterní fibrózy je možné Reishi využít. I takto vážný stav dokázala zlepšit, což se potvrdilo při jaterní histologii. Pomocí PCR se potom ukázalo, že Reishi snižuje expresi kolagenu, alfa-aktinu hladkých svalů atd. Reishi tedy dokáže zvrátit tento stav.

Lakshmi B, Ajith T. A, Jose N, Janardhanan K. K. Antimutagenic activity of methanolic extract of Ganoderma lucidum and its effect on hepatic damage caused by benzo[a]pyrene. J Ethnopharmacol. 2006;107(2):297–303.

Wu Y. W, Fang H. L, Lin W. C. Post-treatment of Ganoderma lucidum reduced liver fibrosis induced by thioacetamide in mice. PhytotherRes. 2010;24(4):494–9.

Neurodegerenativní nemoci

Neurodegenerativní nemoci jako Parkinson, Alzheimer jsou stále častější, zvláště mezi staršími lidmi.

Reishi byla testována v případě Parkinsonské nemoci, zjistilo se, že má neuroprotekční účinky, jež jsou dány schopností tlumit imunitní systém, tedy i imunitní buňky v nervové soustavě, mikroglie, chránit před volnými radikály, tím zůstávají ochráněny dopaminergní neurony.

Dalším výrazným efektem je, že ochraňuje synaptická spojení i v přítomnosti beta-amyloidu, udržuje správnou koncentraci proteiny synaptofyzinu, což je důležité hlavně v různých typech demencí, včetně Alzheimerovy nemoci.

Asanuma M, Miyazaki I, Ogawa N. Dopamine- or L-DOPA-induced neurotoxicity: the role of dopamine quinone formation and tyrosinase in a model of Parkinson’s disease. Neurotox Res. 2003;5(3):165-76.

Lai CS, Yu MS, Yuen WH, So KF, Zee SY, Chang RC. Antagonizing beta-amyloid peptide neurotoxicity of the anti-aging fungus Ganoderma lucidum. Brain Res. 2008;1190:215-24.

Antioxidační vlastnosti

Volným radikálům je dáváno za vinu předčasné stárnutí, rozvoj degenerativních a rakovinných onemocnění. Jejich snižování je tedy velmi žádoucí. Mnohé složky obsažené v rostlinnách jsou silnými antioxidanty. Stejně tomu tak je u Reishi. Chrání buněčné membrány před lipoperoxidací, snižuje oxidační stres vyvolaný peroxidem vodíku a snižuje tak riziko poškození DNA, vychytává hydroxylový radikál atd.

Saltarelli R, Ceccaroli P, Iotti M, editors. et al. Biochemical characterisation and antioxidant activity of mycelium of Ganoderma lucidum from Central Italy. Food Chem. 2009;116:143–51.

Wu Y, Wang D. A new class of natural glycopeptides with sugar moiety-dependent antioxidant activities derived from Ganoderma lucidum fruiting bodies. J Proteome Res. 2009;8:436–42

Shi Y. L, James A. E, Benzie I. F, Buswell J. A. Mushroom-derived preparations in the prevention of H2O2-induced oxidative damage to cellular DNA. Teratog Carcinog Mutagen. 2002;22:103–11

Antiinfekční působení

Reishi vykazuje protivirové i protibakteriální účinky.

Pokusy jsou nejčastěji prováděny na buněčných kulturách, které se nakazí příslušným patogenem, či na hlodavcích

Zjistilo se, že působí inhibičně na herpetické viry, HSV-1 i HSV-2 aj. Navíc je doloženo, že působí i proti viru HIV, kdy snižuje, či blokuje aktivitu reverzní transkriptázy, čímž tlumí replikaci tohoto viru.

Dalšími viry, které je Reishi schopná ovlivnit, jsou i viry hepatitid. Kyselina ganodermová inhibuje replikaci HBV. Snižuje produkci povrchových antigenů HBsAg a HBsE.

V případě bakterií se jedná např. o E. coli, S. aureus, Pseudomonáda, Bacillus subtilis, Salmonelly…

Navíc je Reishi schopná tlumit i růst Candidy glabrata.

Eo S. K, Kim Y. S, Lee C. K, Han S. S. Antiviral activities of various water and methanol soluble substances isolated from Ganoderma lucidum. J Ethnopharmacol. 1999;68:129–36.

Oh K. W, Lee C. K, Kim Y. S, Eo S. K, Han S. S. Antiherpetic activities of acidic protein bound polysacchride isolated from Ganoderma lucidum alone and incombination with Acyclovir and Vidarabine. J Ethnopharmacol. 2000;72:221–7.

Min B. S, Nakamura N, Miyashiro H, Bae K. W, Hattori M. Triterpenes from the spores of Ganoderma lucidum and their inhibitory activity against HIV-1 protease. Chem Pharm Bull. 1998;46:1607–12.

Li Y. Q, Wang S. F. Anti-hepatitis B activities of ganoderic acid from Ganoderma lucidum. Biotechnol Lett. 2006;28(11):837–41.

Jaya Singh, Saurabh Gupta, Sonam Malviya, and Bharti Ahrwar. In-vitro Evaluation of Antimicrobial Activity of Ganoderma  lucidum. International Journal of Advanced Research (2014), Volume 2, Issue 6, 460-466 .

Yuvalı Celık, Gokcen; Onbaslı, Dilsad; Altınsoy, Berrak; Allı, Hakan. In vitro Antimicrobial and Antioxidant Properties of Ganoderma lucidum Extracts Grown in Turkey. European Journal of Medicinal Plants;2014, Vol. 4 Issue 6, p709

Diabetes

Diabetes se vedle kardiovaskulárních nemocí stává strašákem současné doby. Dochází k výraznému nárůstu počtu nemocných, a to hlavně u druhého typu. Vhodnou možností léčby by mohla být i Reishi. Prováděné pokusy ukazují, že dokáže regulovat hladinu cukru v krvi aj.

Pokusy bývají prováděny na hlodavcích, kteří bývají krmeni speciální stravou, aby se u nich vyvinula cukrovka, či je u nich přímo indukována. V jedné ze studií byly použity obézní myši a sledovaly se parametry jako hladina cukrů, inzulinu, lipidů atd. Po podávání Reishi došlo ke snížení glykémie a dalších parametrů, zvýšila se sekrece inzulinu. Zlepšuje se též odpovídavost tkání na inzulin.

Navíc byly prováděny i studie klinické u 72 diabetiků druhého typu. Jednalo se o studii, kdy skupina dostávala ganopoly a druhá placebo. Došlo ke snížení glykovaného hemoglobinu, rychlého nárůstu glykémie po jídle, i celková glykémie oproti pacientům s placebem.

Gao Y, Lan J, Dai X, Ye J, Zhou S. A phase I/II study of Lingzhi mushroom Ganoderma lucidum (W. Curt.: Fr.) Lloyd (Aphyllophoromycetideae) extract in patients with type II diabetes mellitus. Int J Med Mushrooms. 2004;6:33–40.

Teng BS, Wang CD, Zhang D, Wu JS, Pan D, Pan LF, Yang HJ, Zhou P. Hypoglycemic effect and mechanism of a proteoglycan from ganoderma lucidum on streptozotocin-induced type 2 diabetic rats.

Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2012;16(2):166-75.

Seto S. W, Lam T. Y, Tam H. L, editors. et al. Novel hypoglycemic effects of Ganoderma lucidum water-extract in obese/diabetic (+db/+db) mice. Phytomedicine. 2009;16(5):426–36.

Pan D, Zhang D, Wu J, Chen C, Xu Z, Yang H, Zhou P. Antidiabetic, antihyperlipidemic and antioxidant activities of a novel proteoglycan from ganoderma lucidum fruiting bodies on db/db mice and the possible mechanism. PLoS One. 2013;8(7):e68332

Aktivní principy a oblasti použití

Posílení imunitního systému a imunomodulace

Imunomodulační vlastnosti Reishi jsou hlavně připisovány polysacharidům, konkrétně beta-glukanům. Podle studií mohou zlepšit proliferaci T- a B-lymfocytů a posílit imunitní systém. ² Zdá se, že hlavní podíl má v procesu speciální proteoglykan nazývaný GLIS. GLIS aktivuje imunocyty, jako jsou B-lymfocyty, a upravuje produkci cytokinů, která hraje klíčovou roli při alergických reakcích. Naproti tomu, nárůst určitých zánětlivých cytokinů je považován za odpovědný za imunologickou ochrannou funkci proti bakteriálním infekcím. Možná změna rovnováhy mezi pomocnými buňkami Th1 a Th2, kterou způsobují složky houby Reishi, by mohla být odpovědná za účinnost v prevenci a léčbě alergických reakcí.

Také pacienti s revmatoidní artritidou mohou mít užitek z použití náhrady z Reishi. V klinickém testu vykazovali tito pacienti méně zánětlivých znaků než kontrolní skupina – známka toho, že užití Reishi může být také považováno za všeobecně velmi slibné pro autoimunní procesy.

Účinky potlačující a předcházející nádory

Polysacharidy v Reishi vykazují široké spektrum protinádorových účinků. Mají prokázaný cytotoxický účinek na rakovinné buňky, zlepšují proliferaci makrofágů a stimulují jejich činnost proti nádorovým buňkám. Ganodermic kyseliny zvyšují interleukin a distribuci interferonu, vedou k apoptóze rakovinných buněk zasahováním do mitochondriálních funkcí a potlačují formování DNA a RNA v nádorových buňkách, čímž je buněčná schopnost proliferace dramaticky snížena. Antiandrogenní účinek díky ganoderolu B může vysvětlit úspěšné použití houby u rakoviny prostaty a benigní prostatické hyperplazie.

Většina studií se týká posilujícího účinku Reishi na imunitní systém pacientů s rakovinou. Tyto účinky mohou být použity ve prospěch imunologické integrity, především u chemoterapie a/nebo radioterapie.

Činnost snižující lipidy a cholesterol

Oxygenosteroly (ganoderoly) obsažené v Reishi potlačují tělu vlastní syntézu cholesterolu tím, že na sebe vzájemně působí s kyselinou mevalonovou. Následně, kyselina mevalonová představuje prekurzor k cholesterolu. Polysacharidy mohou také regulovat metabolismus lipidů a zabraňovat lipidové peroxidaci krevních tuků. To potvrzuje použití Reishi v prevenci kardiovaskulárních poruch a metabolického syndromu.

Prevence kardiovaskulárních poruch

Schopnost Reishi chránit před arteriosklerózou je již dlouho uznávána. Kromě podpory normalizace hodnot krevních tuků a kontrolování úrovně cholesterolu tato medicinální houba vyniká také díky svým antioxidačním vlastnostem. To má pozitivní účinek na procesy stárnutí, zejména co se týká srdce a cév, ale i všeobecně.

Reishi obnovuje funkci protinádorových genů

Reishi a její vliv na aterogenezi u pacientů se stabilní anginou pektoris

Reishi podporuje aktivitu Th1 lymfocytů

Reishi a rakovina prostaty

Reishi zlepšuje stav astmatiků

Reishi a její protizánětové působení

Reishi a její hypocholesterolemický efekt

Ganoderická kyselina zabíjí buňky rakoviny děložního čípku

Polyporus a Reishi bojují s rakovinou prsu

Reishi a její vliv na T mediovanou imunitu

Reishi a její využití při léčbě revmatoidní artritidy

Reishi a rakovina děložního čípku

Reishi a zvýšení výkonnosti u žen trpících fibromyalgií

Reishi a žaludeční vředy

Reishi je úspěšná v boji proti bakterii Prevotella intermedia

Reishi ochraňuje před dopady γ záření

Reishi ovlivňuje multirezistenci rakovinných HepG2 buněk k léčbě

Reishi podporuje bariérové funkce střeva

Reishi proti hemolytické anémii

Reishi působí na diabetes a hypercholestrolémii, klinická studie

Reishi zvyšuje produkci cytokinů

Vliv Agaricu a Reishi na erytrocyty

Vliv Reishi ochraňuje mozek při požívání alkoholu

Tradiční čínská medicína (TČM) je velmi ucelený systém prevence a léčby, který se zachoval po tisíce let, ale je soustavně do­plňován i současnými zkušenostmi. Historie tradiční čínské medicíny sahá zhruba do doby 3000 let př. n. 1. Nejstarší záznamy zmiňující tradiční čínskou medicínu psanou na kostech zvířat a želvích krunýřích pocházejí z období asi 1500-1000 let př. n. 1. Do Evropy pronikla asi před 350 lety.

Je zajímavé, že skoro každý z čínských panovníků, filozofů a lékařů, který ve vývoji tradiční čínské medicíny něco znamenal, se zmiňuje o léčivých účincích hub. První byl legendární čínský panovník Fuxi, který vládl v letech 2852-2737 př. n. 1. – zakladatel zemědělství a bylinářství. Za jeho panování poprvé nalézáme ve farmakologii zvané Seng Nong zmínky o léčivých účincích stovky druhů bylin včetně lesklokorky – lingzhi-reishi – ganodermy. Mezi 365 léčivými rostlinami byla lesklokorka již tehdy pro své léčivé vlastnosti zařazena na jedno z prvních míst. Po něm nastoupil na trůn císař Shennong (2737-2697 př. n. 1.), který vytvořil mimo jiné základy zemědělství. Vyzkoušel na sobě účinky stovek léčivých bylin včetně hub. Za Dynastie Ming (1368-1644 n. 1.) v dalším kompendiu zvaném Ben Cao Gang Mu rozdělil čínský učenec Li Shi Zhen (1578) reishi do 6 skupin podle barvy a účinků a zmiňuje dalších 20 druhů hub včetně housenice – cordydycepsu. Za cennou houbu považoval choroš oříš – polyporus, který usnadňuje močení a jeho dlouhodobé požívání vede k omlazení a větší životnosti. Dále se o léčivých houbách hovoří v Minyi Beilu (Beilu z 5.-6. stol. n. 1.) nebo v Materii medice od Li Shi Zhen (15. stol. n. l.).

Tradiční čínská medicína je jedním z nejstarších léčebných systémů, které lidstvo zná. Filozofickým východiskem této medicíny je taoistické učení, za jehož zakladatele je považován filozof Lao-c’ (6. století př. n 1.); jeho kniha Tao-te-ťing (Kniha o cestě a ctnosti) je základem taoismu. Státní výuka medicíny v Číně začala roku 443 n. 1. a roku 642 byla zřízena Velká lékařská škola, na které se studovalo 3-7 let.

Tradiční čínská medicína vychází z principu posuzování vnitřku na základě vnějšku. Na rozdíl od evropské medicíny nahlíží na člověka jako na celek. Vyžaduje však zainteresovanost zdravého člověka, který má žít tak, aby si co nejdéle udržoval své zdraví.

Abychom mohli pochopit využívání léčivých hub a bylinných směsí k ovlivňování zdraví podle zásad tradiční čínské medicíny, je potřeba se krátce zastavit u jejích teoretických základů.

Tradiční čínská medicína totiž využívá pro popis příčin onemocnění, příznaků nemocí i léčebných postupů jiných pojmů a výrazových prostředků, než jaké známe ze západní medicíny, což někdy může vést k nedorozumění.

Z hlediska filozofických principů je důležité si uvědomit, že tradiční čínská medicína se dívá na člověka jako na celek se všemi souvislostmi, to znamená i s celým jeho okolním světem. Také v případě nemoci je jejím objektem nikoli nemoc samotná, ale celý nemocný člověk. Tradiční čínská medicína klade důraz na udržení harmonie, rovnováhy v přírodě i v těle člověka, což je podmínkou přirozeného koloběhu pochodů v přírodě a udržení lidského zdraví. Zásady, kterými se řídí, vycházejí z pozorování vesmíru, přírody i člověka a ze zjištění, že všechny děje v přírodě i člověku probíhají podobně, podle určitých zákonitostí. Byly shrnuty především v učení o Qi, yin-yang a o pěti prvcích.

Pojem Qi v nejširším slova smyslu znamená základní sílu – „energii“. Vše, co nás obklopuje i vše v nás, je forma Qi, která má jistý tvar a jisté vlastnosti. V těle člověka Qi představuje určitou životní sílu, která prochází danými dráhami, vnitřními orgány a společně s krví vyživuje tělo a zajišťuje jeho správné fungování. Když jsou Qi a krev v těle ve správné kvalitě a harmonicky kolují tělem, pak je člověk zdráv. V těle člověka má Qi různé formy, můžeme mluvit o obranné Qi = weiqi, výživné Qi = jingqi a dalších i o Qi jednotlivých orgánů. I duševní pochody člověka jsou pro-jevem Qi.

Koncept yin z yang popisuje dvě navzájem opačné a doplňující se síly, které se nacházejí v každé živé i neživé části vesmíru.

Yin a yang nám může připomínat plus a minus, dva protikladné póly jedné věci, dvě části vyváženého celku. Tyto dvě hodnoty – síly, jsou navzájem v protikladu jako je chlad a teplo, ale nemohou být jedna bez druhé, neboť bez tmy bychom nikdy nepochopili, co je to světlo, každá z nich obsahuje zárodek té druhé, tak jako se na konci noci rodí den. Jejich boj i souhra jsou příčinou přeměn a pohybu Qi.

Yin z yang nejsou pojmy absolutní, ale relativní. Mezi sebou je rozlišujeme porovnáním. Např. den je yang oproti noci, ale v rámci dne je ráno více yin proti horkému poledni yang. Stejně lze hodnotit i roční období. Teplejší a aktivnější jaro a léto jsou yang ve srovnání s chladnějším podzimem a zimou, ale horké léto je yang oproti jaru. V těle člověka jsou horní končetiny v porovnání s dolními yang, jejich vnitřní strana je však yin oproti straně vnější.

K yin patří: ženská podstata, hmota, forma, zem, Měsíc, voda, klid, stálost, pasivita, ne-hybnost, smrt, podzim a zima, noc, tma, chlad, vlhko, těžké, kalné, měkké, klesání, dole, vpravo, nitro, dostředivost, zahušťování.

Pro člověka to znamená: vnitřek těla, jeho dolní polovinu, dolní končetiny proti horním, vnitřní strana končetin, břicho, orgány yang (játra, srdce, slezina, plíce, ledviny), kosti, krev, hlavní akupunkturní dráhy.

K yang patří: mužská podstata, beztvárnost, energie, nebe, Slunce, oheň, aktivita, pohyb, život, jaro a léto, den, světlo, teplo, sucho, lehké, čisté, tvrdé, nahoře, vlevo, povrch, odstředivost, rozptylování, vyprchávání.

Pro člověka to znamená: povrch těla, jeho horní polovinu, horní končetiny, vnější stranu končetin, záda, orgány fu (žlučník, tenké střevo, tři ohniště, žaludek, tlusté střevo, močový měchýř), pokožka, Qi, akupunkturní spojky.

Yin a yang jsou neustále v určité dynamické rovnováze, plynule se střídají a navzájem se přeměňují podle daných zákonitostí. Proto se v přírodě plynule střídají roční období, vývoj člověka od narození ke smrti a pochody v organismu probíhají harmonicky – člověk je zdráv. Nerovnováha znamená přírodní katastrofy, u člověka nemoc.

V tomto smyslu mohou být také choroby povahy yang nebo povahy yin. Léčba bude spočívat v omezení toho, co je v nadbytku a posílení toho, co je v nedostatku.

Nauka o pěti prvcích, pěti elementech či hybatelích slouží k popisu a pochopení podstaty i velmi složitých dějů v přírodě, v člověku, i k popisu vzniku a vývoje chorob. V tomto posledním případě pomáhá najít kořen nemoci, předpokládat její další vývoj, a tedy určit efektivní přístup k léčbě.

Ke každému z pěti prvků – dřevo, oheň, země, kov a voda jsou přiřazeny věci, děje, roční a denní doba, vlastnosti, orgány, emoce, barvy, chuti a podobné charakteristiky.

Podle zákonitostí každý z těchto prvků rodí čili podporuje prvek následující, jako po jaru následuje léto a pozdní léto, pak podzim, zima a opět jaro. Současně existuje i systém kontroly, ovládání. Voda musí přiměřeně kontrolovat oheň, aby příliš nepálil, země, hráz kontroluje vodu, aby se příliš nerozlila, dřevo svými kořeny zprůchodňuje zemi, aby správně rodila, kov dokáže porazit příliš agresivní dřevo, ale naopak oheň může správně roztavit kov a dát mu tvar. Podpora i kontrola musí být přiměřené síly, pak vše probíhá v harmonickém souladu.

K prvku dřevo patří východ, jaro, ráno, z klimatických podmínek vítr, početí, dětství, modrozelená barva, kyselá chuť, z emocí hněv, z orgánů játra a žlučník, oči, šlachy, vazy, nehty, z vlastností schopnost pronikat do okolí, rozšiřovat se. Je podporován, zavlažován vodou, podporuje oheň (jako jaro přichází po zimě a po něm následuje léto), kontroluje zemi a je kontrolováno, poráženo kovem.

Z vlastností prvku vyplývá, že Qi jater v těle řídí průchodnost, tedy zabezpečuje, aby se vše, co se má pohybovat volně dostalo na místo určení – krev, Qi, tělesné tekutiny. Játra regulují celkové duševní rozpoložení, napomáhají trávicím procesům, pomáhají regulovat procesy menstruace, těhotenství, jsou zásobárnou krve, s funkcí jater souvisí stav šlach, vaziva, nehtů a očí. Pokud jsou funkce jater narušeny, projeví se patologické příznaky, jako je nervozita, bolesti hlavy, závratě, poruchy spánku, poruchy trávení, nadýmání, hořko v ústech, krvácení, poruchy menstruace, neplodnost, oční nemoci, křeče, záškuby svalů, nekvalitní, lámavé nehty.

K prvku oheň patří jih, léto, poledne, horko, dorůstání, v životě člověka puberta a mladý věk, červená barva, hořká chuť, z emocí radost, z orgánů srdce, osrdečník, tenké střevo, tři ohniště, cévy, jazyk, vlastnostmi je stoupání vzhůru, ohřívání, vysušování. Je podporován, živen dřevem, sám podporuje zemi, kontroluje, taví kov a je kontrolován, hašen vodou.

Srdce řídí krevní oběh člověka, cévy, ovlivňuje jako císař emoce, myšlení, jeho funkce souvisí s jazykem i se schopností se vyjadřovat, kondice srdce se projevuje na tváři. Při poruchách jeho funkce se projeví poruchy krevního oběhu, bušení srdce, změny barvy tváře, poruchy artikulace a správného nacházení slov, deprese…

K prvku země patří střed, pozdní léto, odpoledne, vlhkost, změna, dospění, zralý lidský věk, žlutá barva, sladká chuť, z orgánů, slezina, slinivka, žaludek, ústa, rty, svalstvo, emocí je zádumčivost, vlastností země je plození, pěstování, vyživení, přeměňování. Je podporována ohněm, podporuje kov, kontroluje, zahrazuje vodu a sama je kontrolována dřevem.

V      těle slinivka se žaludkem řídí přeměnu a přepravu potravy a tekutin, řídí tvorbu Qi a krve, řídí udržování krve a orgánů na svých místech. Při poruchách funkce se objevuje nechutenství, zažívací obtíže, průjem, chudokrevnost, otoky, tvorba podlitin, závratě, pokles orgánů, oslabení svalstva, potíže s rozlišováním chutí, zahleňování.

K prvku kov patří západ, podzim, večer, sucho, dozrání, a to i v lidském věku, bílá barva a pálivá, pikantní chuť, z emocí žal, z orgánů plíce, tlusté střevo, nos, pokožka a ochlupení, vlastností kovu je svírat a stahovat, dodávat pevnost a tvrdost. Je podporován zemí, podporuje vodu, kontroluje, poráží dřevo a je kontrolován, taven ohněm.

V      těle řídí dýchání plíce, Qi a pohyb vody, všechna krev prochází plícemi, plíce filtrují, pročišťují, rozptylují, ovlivňují pokožku a nos, řídí hlas apod. Při poruchách funkce se dostaví poruchy dýchání, kašel, dušnost, únava, tichý hlas, poruchy pocení, otoky, vysychání pleti, zácpa, potíže s močením, nízká odolnost organismu vůči infekcím, ztráta čichu, hlasu.

K prvku voda patří sever, zima, noc, chlad, uschovávání, konzervování, vysoký lidský věk, smrt, barva černá, chuť slaná, emocí je strach, z orgánů ledviny, močový měchýř, uši, zuby, kosti, vlasy. Voda je vlhká, svlažuje a prosakuje směrem dolů. Podporuje, svlažuje dřevo, je podporována kovem, kontroluje, hasí oheň a sama je kontrolována zemí.

Ledviny v těle člověka uschovávají vrozenou i získanou esenci, což má vztah jednak ke genetické výbavě, jednak k výživě těla po narození, řídí vodu, vylučování či zadržování tekutin, napomáhají plícím v nádechu, pod­porují funkce ostatních orgánů a na nich závisí kvalita sluchu, kostí, zubů a vlasů. Při patologické poruše se projeví poruchy vývoje a růstu, poruchy plodnosti, předčasné stárnutí, oslabení sluchu, šumění v uších, předčasné šedivění a vypadávání vlasů, poruchy růstu a vývoje zubů, předčasná paradontóza, po­ruchy metabolismu vody, otoky, průjmy, snížená obranyschopnost.

Ke každému prvku, jak bylo řečeno, patří i určitá chuť, barva i emoce atd. V přiměře­ném množství vlastní prvek podporují, jest­liže jsou v nadbytku, pak prvku i přísluš­nému orgánu škodí a oslabuje ho. Příliš mnoho soli škodí ledvinám, které jsou os­labené a mohou následně ztížit správnou práci srdce (nesprávně ho kontrolují), dřevo nemusí přiměřeně svlažovat. Dochází k ne­dostatku vody ledvin, k nerovnováze ve funkcích jater. Nadměrný hněv poškozuje játra, smutek plíce a strach ledviny. Přílišné přemýšlení a vracení se ke starým věcem oslabují slezinu. I nepřiměřená radost může mít negativní vliv na člověka a poškodit jeho srdce.

Připomeňme si, že zdraví podle tradiční čínské medicíny znamená rovnovážný stav organismu a harmonický vztah organismu a jeho okolí. Rovnováha v těle je zajištěná dynamickou rovnováhou yin-yang, Qi a krve, rovnovážným stavem pěti prvků, tedy orgánů, tkání a tekutin v těle. Nemoc je narušení harmonie vlivy z vnějšího i vnitřního prostředí a následná neschopnost obnovit rovnováhu. Vedle vrozených důvodů tradiční čínská me­dicína rozeznává dvě základní příčiny one­mocnění. Jednak jsou to emoce a duševní stavy člověka, to jsou vnitřní příčiny nemocí, jednak klimatické vlivy (jako vítr, horko, vlhko, sucho, chlad), což jsou vnější příčiny onemocnění. Oslabení tzv. vnitřní způsobuje větší vnímavost k napadení z vnějšku.

Tradiční čínská medicína počítá i s dalšími možnými příčinami nemocí. K nim patří nesprávná strava, zranění, epidemie, parazité, nevyváženost aktivity a odpočinku, hleny, blokády toku Qi, stagnace krve, nesprávně vedená léčba.

Vnitřní i vnější škodliviny mohou v těle způsobit nerovnováhu a vyvolat řadu příznaků, které tradiční čínská medicína popisuje svým osobitým způsobem a soubory projevů systematizuje do hlavních chorobných „vzorců“ syndromů. Setkáme se s názvy jako např. nedostatek Qi sleziny, nedostatek krve srdce, nedostatek yin ledvin, blokáda toku Qi jater, horko napadá žaludek, vnější vítr blokuje dráhu plic apod. Každý takový syndrom má přesně dané projevy a také přesně určenou léčbu. Například se použijí byliny nebo v rámci akupunktury se stimulují akupunkturní body, které doplňují Qi, doplňují yin, krev, uvolňují játra, ochlazují, pročišťují horko, vypuzují vítr, uvolňují dráhy.

Ještě, než se vrátíme k houbám, připomeneme si základy čínské fytoterapie, i když léčiva, užívaná tradiční čínskou medicínou mohou být i živočišného a minerálního původu.

Léčiva tradiční čínské medicíny se rozdělují podle svých specifických charakteristik, podle povahy, chuti, tropismu, směru pohybu i jedovatosti.

Podle povahy se dělí na chladná, osvěžující, neutrální, teplá a horká. Podle charakteru nemoci pak můžeme vybírat. Léčiva chladné a svěží povahy mají schopnost ochladit teplo a rozptýlit oheň, léčí tedy nemoci s příznaky horka (horečka, bolesti hlavy, sucho v ústech, jazyk zarudlý se žlutým povlakem, rychlý pulz). Léčiva teplé nebo horké povahy mají schopnost vypudit chlad, ohřívat, podporovat yang, používají se při příznacích chladu (např. při prochlazení s rýmou, kašlem, horečkou, zimomřivostí, vodnatým průjmem, bledým jazykem s bílým povlakem apod.).

Podle chuti se léčiva dělí na kyselá, hořká, sladká, mdlá, pikantní a slané chuti, kdy každá z nich vykazují specifické vlastnosti.

Chuť kyselá je jinová, patří k prvku dřevo, k orgánům játra a žlučník, působí směrem dolů a do hloubky, má svíravý účinek, brání úniku energie a tekutin. Stahuje póry, snižuje nadměrné pocení, pomáhá při léčbě průjmu, výtoků, inkontinence moči. Nedoporučuje se ve velkém množství při prochlazení a při poruchách vaziva. V přiměřeném množství pomáhá funkci jater, šlachám a očím, v nadbytku však játrům škodí. Nadměrný přísun potravin kyselé chuti se po delší době projeví zhrubnutím svalstva, tvorbou vrásek, stažením kůže kolem úst. Kyselou chuť má například schizandra čínská, černá švestka, vinný ocet, sladkokyselou chuť mají rajčata.

Chuť hořká je také jinové charakteristiky, patří k prvku oheň, a tedy k srdci, vysušuje, působí směrem dolů a do hloubky. Má pro-jímavé účinky, osvěžuje teplo a vysušuje vlhko, zpevňuje. V mírném množství posiluje srdce, v nárazovém nadbytku srdci škodí, při dlouhodobém příjmu škodí plícím a může provokovat zvracení. Hořká chuť se využívá při snižování horečky, pročištění organismu, stimulaci chuti. Nemá se příliš konzumovat při nedostatku tekutin v organismu a při poruchách kostí. Nadměrný přísun se může projevit i vysušováním a vypadáváním vlasů a chlupů. Hořkou chuť mají fermentované sójové boby, semena meruňky, semena jinanu dvoulaločného.

Chuť sladká harmonizuje, mírně posiluje yang, patří k prvku země, ke slezině a žaludku, působí směrem vzhůru a ven, zvlhčuje, doplňuje a vyživuje, zvláště oslabenou slezinu a žaludek. Uvolňuje játra, působí mírně potopudně, tlumí křeče a bolesti, zpomaluje trávení, reguluje Qi a krev. V přiměřeném množství vyživuje slezinu, ale v nárazovém nadbytku jí škodí a oslabuje chuť. V dlouho-dobém nadbytku může poškozovat ledviny, může být příčinou bolestí v kostech. Nepodává se při přítomnosti nadbytku vlhkosti v těle a poruchách svalů. Sladkou chuť mají med, lékořice, mrkev, okurka, obecně ovoce, mléko, vejce, králičí maso.

Chuť mdlá je často přiřazována k chuti sladké, ale má své vlastní specifické účinky. Odstraňuje vlhkost a odvádí moč. Používá se k podpoře močení a odstranění otoků. Příkladem jsou např. pornatka kokosová a choroš oříš (fuling, zhuling).

Chuť pikantní nebo taky pálivá, ostrá, štiplavá má jangovou povahu, patří k prvku kov, k orgánům plíce a tlusté střevo, působí směrem ven a vzhůru, rozptyluje, podporuje oběh Qi, vylučuje zevní škodliviny, působí potopudně. V mírném množství tonizuje, vyživuje plíce, v nadbytku je poškozuje. Při dlouhodobé konzumaci poškozuje játra, stahuje šlachy a vysušuje nehty. Byliny a jídla pálivé chuti se využívají při léčbě nachlazení. Nehodí se ale při oslabení Qi plic, protože je dráždí ke kašli. Pikantní chuť mají cibule, česnek, zázvor, ředkvičky, čínská pažitka, chilli, máta.

Chuť slaná je jinová, patří k prvku voda, orgánům ledviny a močový měchýř, působí směrem dolů, do hloubky, změkčuje, podporuje vylučování směrem dolů, má projímavé účinky, rozpouští zatvrdliny a shluky, v mírné dávce podporuje ledviny a tonizuje plíce. V nárazovém nadbytku ledviny poškozuje, při dlouhodobé konzumaci poškozuje srdce, vyvolává srážení krve v cévách a projevuje se matnou pletí. Nepodává se u průjmů a oslabení krve. Lepší než solit, je používat přirozeně slané potraviny, jako jsou mořské řasy, dary moře.

Další charakteristikou je tropismus léčiv, tedy jejich vztah k určitým drahám a orgánům.

Tropismus nám umožňuje zacílit efekt léčiva na jednotlivé místo poruchy, stejně jako můžeme využít směr jejich působení (stoupání, klesání, směr dovnitř a ven). Například při průjmu (patologický pohyb dolů) využijeme léčiva, která mají směr pohybu vzhůru, při zvracení či kašli naopak. Při výrazném nezastavujícím se pocení použijeme byliny s tendencí pohybu dovnitř, při napadení škodlivinou ji zase budeme chtít vypudit ven.

Cílem používání hub v tradiční čínské medicíně je nastolit rovnováhu yin a yang, podpořit tvorbu a oběh qi, obnovit esenci yin (což souvisí s podporou funkcí sleziny a ledvin), pročistit a ochránit játra, zprůchodnit dráhy a vyloučit hleny.

Visited 317 times, 1 visit(s) today

Write A Comment