Shiitake (shrnutí článků)

Vědecké studie týkající se Shiitake

Rakovina

Shiitake je velmi výraznou medicinální houbou, kterou se zaobírá i klasická medicína v souvislosti s léčbou nádorových onemocnění, jejichž incidence každoročně vzrůstá. Současná léčba má velké množství nežádoucích účinků, a ne vždy pacienta zachrání.

Shiitake jednak stimuluje imunitní systém, a jednak působí přímo na rakovinné buňky.

Posílení aktivity imunitního systému je přitom kruciální, protože rakovinné buňky mají schopnosti, jak se před imunitním systémem „skrýt“, utlumit ho, čímž mají prostor pro množení. 

V případě Shiitake se její efekt studuje na buněčných kulturách rakovinných buněk, ke kterým je Shiitake přidána. Jedná se hlavně o zjištění mechanismů, jakými vlastně Shiitake nádorová onemocnění ovlivňuje.  Je doloženo, že inhibuje proliferaci i invazivitu různých druhů rakovinných buněk, např. karcinomu laryngu. A to hlavně tím, že u nich navozuje apoptózu, zastavuje buněčný cyklus, tj. dělení buněk.

Některé studie volí hlodavce, ale jsou prováděny i klinické studie.

Klinické studie se prováděli na pacientech s rakovinou žaludku, prsu, trávicího traktu ‒ tlustého střeva, prostaty aj.

V takové klinické studii byly potvrzeny imunomodulační účinky Shiitake. Během léčby a po léčbě protirakovinnou imunoterapií a k ní přidané Shiitake byla vyhodnocena kvalita jejich života. V době, kdy pacienti krom imunoterapie dostávali i Shiitake, hodnotili svůj subjektivní stav lépe. Laboratorně se prokázalo, že se zvýšila produkce INF γ a zmenšila se populace tlumivých T lymfocytů.

Klinické studie probíhaly i u rakoviny žaludku. V této bylo dokonce 650 lidí. Ke klasické chemoterapii byl přidán Lentinan, jenž přispěl k účinnosti chemoterapie, byla i nižší metastatická aktivita u nádoru. V dalších studiích se pak ukázalo, že Shiitake pomáhá prodlužovat dobu přežití a snižuje recidivu nádoru po úspěšné léčbě.

Velkým přínosem je, že podávání Shiitake také snižuje negativní dopady chemoterapie na pacienta, zvláště pak třeba na kostní dřeň, která se dostává při radio, chemoterapii velmi snadno do útlumu.

Tari K, Satake I, Nakagomi K, Ozawa K, Oowada F, Higashi Y, Negishi T, Yamada T, Saito H, Yoshida K. Effect of lentinan for advanced prostate carcinoma. Hinyokika Kiyo. 1994;40(2):119-23.

Oba K, Kobayashi M, Matsui T, Kodera Y, Sakamoto J. Individual patient based meta-analysis of lentinan for unresectable/recurrent gastric cancer. Anticancer Res. 2009;29(7):2739-45.

Gu YH, Belury MA. Selective induction of apoptosis in murine skin carcinoma cells (CH72) by an ethanol extract of Lentinula edodes. Cancer Lett. 2005;220(1):21-8.

Cao X, Liu R, Liu J, Huo Y, Yang W, Zeng M, Yang C. A novel polysaccharide from Lentinus edodes Mycelia exhibits potential antitumor activity on laryngeal squamous cancer cell line Hep-2. Appl Biochem Biotechnol. 2013;171(6):1444-53.

Tanigawa K, Ito Y, Sakai M, Kobayashi Y. Evaluation of quality of life and immune function in cancer patients receiving combined immunotherapy and oral administration of lentinula edodes mycelia extract. Gan To Kagaku Ryoho. 2012;39(12):1779-81.

Ina K, Kataoka T, Ando T. The use of lentinan for treating gastric cancer. Anticancer Agents Med Chem. 2013s;13(5):681-8.

Cholesterol

Díky svému složení je Shiitake schopná regulovat hladinu lipidů v krvi. Jednou z takových složek je i eritadenin, který inhibuje S-adenosylhomocystein hydrolázu a urychluje tak vyloučení přijímaného cholesterolu a jeho metabolitů, takže se neukládají v těle. Dochází až k 25% poklesu cholesterolu během jednoho týdne u pokusných krys.

Další studie na krysách přinesla potvrzení, že Shiitake snižuje celkovou hladinu cholesterolu, ale také LDL a další lipoproteiny a celkovou hmotnost krys.

Rozvoj aterosklerózy velmi úzce souvisí s hyperlipidémií, jsou to právě lipidy, LDL, jež se usazují v cévních stěnách. Na králících, kterým byla podávána vysokocholesterolová dieta, bylo testováno, zda Shiitake ovlivňuje rozvoj aterosklerózy. Na konci pokusu byli králíci usmrceni a zkontrolována jejich aorta na přítomnost aterosklerotických lézí. Dle výsledků hladin lipidů se zjistilo, že se snižuje idex aterogenity, tedy poklesla hladina cholesterolu, LDL ve prospěch HDL. Aorta králíků, jimž byla k dietě přidávána Shiitake byla mnohem méně zasažena, v její stěně nedošlo k tak výrazné kumulaci pěnových buněk. Krom hypolipidemických vlastností má Shiitake též antitrombotické.

Enman J, Hodge D, Berglund K.A, Rova U.Production of the bioactive compound eritadenine by submerged cultivation of shiitake (Lentinus edodes) mycelia. J Agric Food Chem. 2008;56(8):2609-12.

Enman J, Rova U, Berglund K.A.  Quantification of the bioactive compound eritadenine in selected strains of shiitake mushroom (Lentinus edodes). J Agric Food Chem. 2007;55(4):1177-80.

Yoon KN, Alam N, Lee JS, Cho HJ, Kim HY, Shim MJ, Lee MW, Lee TS. Antihyperlipidemic Effect of Dietary Lentinus edodes on Plasma, Feces and Hepatic Tissues in Hypercholesterolemic Rats. Mycobiology. 2011;39(2):96-102.

Tsutomu Yamada, Toshinori Oinuma, Mari Niihashi, Masako Mitsumata, Takayuku Fujioka, Kenji Hasegawa, Hitoshi Nagaoka, Hiroshige Itakura. Effects of Lentinus edodes mycelia on dietary-induced atherosclerotic involvement in rabbit aorta. J Atheroscler Thromb 2002 ;9(3):149-56.  

Protiinfekční účinky

Stejně jako jiné medicinální houby i Shiitake má silné protiinfekční účinky, které jsou dané jejích schopností posilovat aktivitu imunitního systému, ale také přímo působit na infekční patogeny.

Shiitake působí proti virům takového kalibru, jako je hepatitida B, čímž ochraňuje i játra.  V průběhu podávání Shiitake u 40 pacientů s chronickou formou hepatitidy V došlo ke zlepšení funkce poškozených jater a 17ze 40 pacientů se stalo seronegativní na Hbe antigen.

Dalším virem je pak herpetický virus, který přetrvává v těle v latentní podobě a může být reaktivován.  Shiitake byla testována na buněčné kultuře nakažené virem. Shiitake blokovala replikaci viru.

Není možné nezmínit též účinky na HIV. V případě klinické studie, do které byli zařazeni pacienti HIV pozitivní s nízkou hladinou CD4 lymfocytů, bez vážné oportunní infekce. Tito dostávali buď Lentinan, nebo placebo.  U pacientů, kteří užívali Lentinan, došlo ke zvýšení počtu lymfocytů nebo aktivity neutrofilů.

Shiitake také obsahuje laktázu, která má inhibiční vliv na reverzní transkriptázu viru HIV, čímž zabraňuje jeho dělení.

Shiitake má též antigungální účinky, což bylo tetováno např. u Candidy.

Antibakteriální účinky Shiitake se potvrdily při působení na tyto bakterie, Streptococcus spp., Actinomyces spp., Lactobacillus spp., Prevotella, Bordetella bronchiseptica … navíc zasahuje i Salmonellu. Stimuluje pohlcení bakterií makrofágy, zvyšuje aktivitu iNOS, aktivitu lymfocytů, produkci IFN-γ, IL-1β, IL-2, IL-6. Myši infikované smrtelnou dávkou S. Typhi murium přežily při podávání Shiitake mnohem déle než ty, které Shiitake nedostávaly.

Kim SP, Park SO, Lee SJ, Nam SH, Friedman M. A Polysaccharide isolated from the liquid culture of Lentinus edodes (Shiitake) mushroom mycelia containing black rice bran protects mice against salmonellosis through upregulation of the Th1 immune reaction. J Agric Food Chem. 2014;62(11):2384-91.

Jung BG, Lee JA, Lee BJ. Immunoprophylactic effects of shiitake mushroom (Lentinula edodes) against Bordetella bronchiseptica in mice. J Microbiol. 2012;50(6):1003-8.

Sun J, Wang H, Ng TB. Isolation of a laccase with HIV-1 reverse transcriptase inhibitory activity from fresh fruiting bodies of the Lentinus edodes (Shiitake mushroom). Indian J Biochem Biophys. 2011;48(2):88-94.

The medicinal benefits of Lentinan (β-1, 3-D glucan) from Lentinus edodes (Berk.) singer (Shiitake Mushroom) through oral administration. Yap A.T, Ng M.H. Int J Med Mushr. 2005;7(12):170

Sarkar, S. Effect of the extract of culture medium of Lentinus edodes on the replication of the herpes simplex virus type 1. Antiviral.  Res., 1993, 20, 293-303.

Chihara, G.Immunopharmacology  of  Lentinan,  a  polysaccharide isolated from Lentinus edodes: its applications as a host defence potentiator. Int. J. Oriental Med., 1992, 17, 57-77.

Gordon M, Bihari B, Goosby E, Gorter R, Greco M, Guralnik M, Mimura T, Rudinicki V, Wong R, Kaneko Y. A placebo-controlled trial of the immune modulator, lentinan, in HIV-positive patients: a phase I/II trial. J Med. 1998;29(5-6):305-30.

Hirasawa M, Shouji N, Neta T, Fukushima K, Takada K. Three kinds of antibacterial substances from Lentinus edodes (Berk.) Sing. (Shiitake, an edible mushroom). Int J Antimicrob Agents. 1999;11(2):151-7.

Antioxidant

Veškeré medicinální houby vykazují antioxidační účinky, což je dáno obsahem polysacharidů, fenolů, flavonoidů a tokoferolu, aj.

Účinky Shiitake byly testovány v přítomnosti 2,2‐difenyl‐1‐pikrylhydrazylu, kdy se testovala jeho vychytávací schopnost volných radikálů, která se ukázala být velmi silnou.

V případě Shiitake byly extrahovány chitosany B a C, u nichž byly určovány antioxidační parametry. Tyto sloučeniny mají schopnost vychytávat hydroxylové radikály, mají chelatační schopnosti na železnaté ionty, redukční sílu…

Je tedy jasné, že Shiitake obsahuje vícero sloučenin s antioxidačními schopnostmi.

Ana Carolina da Silva, Neuza Jorga. Antioxidant properties of lentinus edodes and agaricus blazei extrakt. Journal of Food Quality. 12/2011; 34(6).

Finimundy TC, Gambato G, Fontana R, Camassola M, Salvador M, Moura S, Hess J, Henriques JA, Dillon AJ, Roesch-Ely M. Aqueous extracts of Lentinula edodes and Pleurotus sajor-caju exhibit high antioxidant capability and promising in vitro antitumor activity. Nutr Res. 2013;33(1):76-84.

Ming-Tsung Yen, Yu-Hsiu Tseng, Ruei-Chian Li, Jeng-Leun Mau. Antioxidant properties of fungal chitosan from shiitake stipes. LWT 40 (2007) 255–261.

Snížení homocysteinu

Homocystein je dáván do souvislosti s nemocemi kardiovaskulárního a nervového systému, u nichž je detekována jeho zvýšená hladina.

Shiitake zvládá u myší, u nichž byla navozena hyperhomocystémie a byly živeny dietou s nedostatkem vitamínu B a folátů, snížit hladinu homocysteinu, zvyšuje aktivitu S-adenosyl-L-homocystein hydrolázy.

Tento účinek je tedy prevencí proti vzniku a rozvoji mnoha degenerativních nemocí.

Yang, H., Hwang, I., Kim, S., Ahn, C., Hong, E., & Jeung, E. (2013). Preventive effects of Lentinus edodes on homocysteinemia in mice. Experimental and Therapeutic Medicine, 6, 465-468.

Hepatoprotekce

Shiitake disponuje i hepatoprotektivními účinky. Tyto byly testovány na myších, jimž byl podán dimethylnitrosamin, který silně poškozuje jaterní tkáň, což se v krevních testech objeví jako nárůst hladin jaterních enzymů ALT a AST, v jaterní tkáni pak dochází k rozvoji fibrotických změn. Podávaná Shiitake tento stav zvrátila, došlo k inhibici rozvoje morfologických změn a proliferaci buněk odpovídajících za fibrotizaci. Zlepšila se i funkce jater. V jiném pokusu byla játra pokusných zvířat poškozena konkavalinem A nebo D-galaktosaminem. I v tomto případě podávání Shiitake suprimovala rozvoj indukované fibrózy. Shiitake též dokáže zmírnit fibrózu a zánět u myší s chronickým poškozením jater za použití tetrachlormetanu.

V případě, že je v těle vysoká koncentrace lipidů, tyto se z velké části ukládají i do jater, snižuje se aktivita jejich enzymů, při podávání Shiikate se u hypercholesterolemických myší zvýšila lipidy snížená exprese 7-α-hydroxylázy 1 (CYP7A1). Také akumulace tuků v játrech byla nižší, tudíž i jejich poškozování.

Akamatsu, S.; Watanabe, A.; Tamesada, M.; Nakamura, R.; Hayashi, S.; Kodama, D.; Kawase, M.; Yagi, K. Hepatoprotective effect of extracts from Lentinus edodes mycelia on dimethylnitrosamine-induced liver injury. Biol. Pharm Bull., 2004, 27(12), 1957-1960.

Yang H, Hwang I, Kim S, Hong EJ, Jeung EB. Lentinus edodes promotes fat removal in hypercholesterolemic mice. Exp Ther Med. 2013;6(6):1409-1413. Epub 2013 Oct 8.

Yagi K. Liver protective effect of Lentinula edodes mycelia(LEM). Gan To Kagaku Ryoho. 2012;39(7):1099-102.  

Diabetes

Jednotlivé pokusy na schopnosti Shiitake jsou nejčastěji prováděny na hlodavcích, u nichž je diabetes indukován, např. podáním streptozotocinu. V případě podávání Shiitake dochází i přes umělé navození diabetu ke snížení hladin krevního cukru, vzrůstá syntéza inzulinu. Navíc se při histologických rozborech tkáně slinivky zjistilo, že Shiitake též udržuje tuto tkáň zdravou, tedy hlavně buňky produkující inzulin.

Má tedy jednoznačně protektivní účinky i na poli diabetologie.

Yamac, M.; Kanbak, G.; Zeytinoglu, M.; Bayramoglu, G.; Senturk, H.;  Uyanoglu,  M.  Hypoglycemic  effect  of  Lentinus  strigosus (Schwein.)  Fr.  crude  exopolysaccharide  in  streptozotocin-induced diabetic rats. J. Med. Food, 2008, 11(3), 513-517. 

Aktivní principy a oblasti použití

Ovlivňování metabolismu cholesterolu

Doplňky z Shiitake snižují alkaloid eritadenin, koncentrace cholesterolu v plazmě a fosfolipidy, ale ne obsah triglyceridu. Mechanismus, který toto způsobuje, ještě není zcela pochopen, i když se ukazuje, že eritadenin má přímý účinek na metabolismus cholesterolu v jaterních buňkách. Bylo již prokázáno, že redukční účinek eritadeninu na cholesterol je úzce spjat s poměrem fosfatidylcholin/fosfatidylethanolamin v játrech. Za pozorovaný redukční účinek na cholesterol může být také zodpovědný přímý inhibiční účinek eritadeninu na metabolismus kyseliny linolové v jaterních buňkách.

Antibakteriální a protiplísňový účinek

Pokud dojde k nesprávnému osídlení střev např. E. coli, Staphy­lococcus aureus, Enterococcus faecalis nebo Candida albicans, látky obsažené v Shiitake projevují výrazné antimikrobiální účinky. Růst probatických bifidobakterií a laktobakterií však není ovlivněn doplňky z Shiitake, takže tato medicinální houba může být užívána také pro zásadní vyčištění střev.

Byla zaznamenána také eskalace mechanismu střevní imunologické obrany díky Shiitake. Podle studií je možný nárůst počtu lymfocytů v tenkém střevě až o 40%.

Stimulace imunitního obranného mechanismu

Bioaktivní beta-glukanová frakce lentinan je považována za účinný stimulant imunitního systému. Zlepšuje distribuci imunoglobulinu IgA na povrchu sliznic, posiluje formování T-buněk specifických na monocyty a zintenzivňuje cytotoxický účinek makrofágů proti bakteriím a virům. Zvýšená imunitní činnost je také úzce spjata se zlepšením tělu vlastní obrany proti nádorům a se snížením vzniku nádorů. Doplňky z Shiitake také způsobují zvýšenou tvorbu specifických protilátek (heterofilní protilátky IgG a IgM), které mohou poskytovat další specifickou imunologickou obranu.

Prevence arteriosklerotických poruch

Vědecké studie ukázaly, že Shiitake má antiarteriosklerotický účinek, který může být vysvětlen pozitivním vlivem na metabolismus cholesterolu. Uvádí se také, že Shiitake snižuje tlak krve. Kromě toho projevuje tato medicinální houba pozitivní vliv na agregaci trombocytů, která reprezentuje další rizikový faktor v komplexním výskytu arteriosklerotických změn.

Doplňkové užití u HIV infekcí

V mnoha klinických studiích byl také zkoumán účinek látek obsažených v Shiitake na HIV pozitivní pacienty. Tyto látky projevily jak inhibiční účinek na činnost HI viru 1, tak také snížení formování buněk leukémie. Klinická studie zahrnující HIV pozitivní pacienty ukázala, že infuze lentinanu společně s dalšími léčivy vedla ke zlepšení imunologických parametrů. Díky těmto výsledkům se zdá účelné podávat Shiitake HIV pozitivním pacientům jako možné doplňkové opatření.

Terapie a prevence nádorů

Přímý inhibiční a dokonce apoptotický účinek na nádorové buňky je zejména připisován polysacharidu lentinanu v Shiitake. Navíc mají pacienti s nádory užitek z posílení imunitního systému, které pomáhá organismu překonat nemoc a působit proti možné recidivě.

Vědecké články o Shiitake

Shiitake snižuje cholesterol

Shiitake a střevní mikroflóra

Protivirové účinky polysacharidů z Shiitake

Lentinany upravují supresi kostní dřeně při chemoterapii

Shiitake a hepatocelulární karcinom

Shiitake a imunitní systém

Shiitake a její chitosan v boji proti bakteriím

Shiitake a zlepšení kvality pacientů s rakovinou, kteří podstupují imunoterapii

Shiitake snižuje hladinu lipidů v krvi

Shiitake snižuje riziko vzniku popáleninové sepse

Shiitake zlepšuje stav pacientů s karcinomem trávicího traktu

Shiitake zpomaluje stárnutí

Visited 112 times, 1 visit(s) today

Write A Comment