β-d-glukany z Cordycepsu dokážou ochránit imunitní systém před supresí navozenou cyklofosfamidem

Cordyceps je parazitickou houbou, která se živí těly hmyzu a housenek a vyplní jejich schránku. Houbu je možné najít ve vysokohorských oblastech Tibetu a Číny.

Více než 2000 let je Cordyceps využíván tradiční čínskou medicínou. Vědeckými metodami je také zjištěno, že Cordyceps posiluje fyzickou i psychickou kondici, je silným antioxidantem, reguluje aktivitu imunitního systému, zabíjí mnohé patogenní mikroorganismy a rakovinné buňky aj.V této studii se autoři zaměřili právě na regulaci imunitního systému pomocí Cordycepsu. 

Cyklofosfamid patří mezi imunosupresiva a cytostatika. Je tedy využíván k léčbě rakoviny a také autoimunitních onemocnění. Nežádoucím, v případě autoimunitních nemocí ale žádoucím, efektem je utlumení aktivity imunitního systému, což zvyšuje náchylnost pacientů k infekcím. Zvláště u pacientů s rakovinou je důležité, aby byl imunitní systém silný, neboť i on sám bojuje s rakovinnými buňkami. Autoři vyrobili frakci z Cordycepsu s zjišťovali jeho vliv na imunitní systém, který je suprimován cyklofosfamidem, proto byl myším podáván právě cyklofosfamid. Došlo ke snížení aktivity imunitního systému, poklesu hlavních cytokinů a regresi, zmenšení, imunitních orgánů, tj. sleziny, brzlíku. Tento stav byl zvrácen podáváním polysacharidů z Cordycepsu. Výsledky ukázaly, že výrazně zvyšuje aktivitu imunitního systému, dochází ke zvětšení imunitních orgánů, zvyšuje se koncentrace hlavních cytokinů jako např. TNF-α a INF-γ.

Autoři tak potvrdili, že podávání polysacharidový extrakt z Cordycepsu dokáže „zrekonstruovat“ imunitní systém po podávání cytostatika a imunosupresiva cyklofosfamidu. To je prospěšné hlavně pro nemocné rakovinou, kteří potřebují silný imunitní systém.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0144861716000515

Visited 24 times, 1 visit(s) today

Write A Comment