Shiitake a imunitní systém

Shiitake je velmi dobře známá medicinální houba. Je hojně používaná i v kulinářství.

Postupně jsou vědecky potvrzovány její účinky na lidské zdraví. Je prokázáno, že má protiinfekční účinky, ochraňuje játra, působí protirakovinně aj. Důležitou schopností hub všeobecně je modulace funkcí imunitního systému. Nejinak je tomu u Shiitake.

Její účinky na imunitní systém byly zkoumány za pomocí jednotlivých polysacharidových frakcí, ať už z tekutých kultur, nebo plodnic Shiitake. Tyto frakce byly přidávány k populaci makrofágů a tak využity k jejich stimulaci, aby se zjistilo, jak moc podporují jejich aktivitu včetně fagocytárních (pohlcovacích) schopností.  Tento proces zajistí nejen pozření, a tím i odstranění, např. bakterie či poškozené buňky, ale také prezentaci antigenů pro další imunitní buňky, jako jsou T lymfocyty. Pokusy prokázaly, že každá z polysacharidových frakcí tuto schopnost makrofágů zvýšila. Takto stimulované buňky mnohem snáze pohlcovaly k nim přidané fluorescenčním barvivem značené buňky. Takto se potom dalo určit, zda makrofág pozřel přidanou buňku, či nikoli. Navíc polysacharidy z Shiitake stimulované makrofágy produkovaly ve větší míře prozánětlivé cytokiny, např. TNF-α, a navíc i oxid dusnatý. Tímto dále podporují aktivaci imunitního systému a ničení patogenů, poškozených buněk… Nejefektivnější ve stimulaci makrofágů byla polysacharidová frakce získaná z plodnic.

Tento pokus je jen jedním z mnoha, který potvrdil, že má Shiitake stimulační a posilující účinky na imunitní systém, v tomto případě na makrofágy, které jsou velmi důležitou složkou vrozené imunity, profesionálními makrofágy.

Lee HH, Lee JS, Cho JY, Kim YE, Hong EK. Study on immunostimulating activity of macrophage treated with purified polysaccharides from liquid culture and fruiting body of Lentinus edodes. J Microbiol Biotechnol. 2009;19(6):566-72.

Visited 19 times, 1 visit(s) today

Write A Comment