Cordyceps (shrnutí článků)

Vědecké studie týkající se Cordycepsu

Složky Cordyceps sinensis

Kromě cordycepinu (3′-deoxyadenosin) a jeho derivátů obsahuje Cordyceps sinensis hlavně polysacharidy specifické pro houby, glykoproteiny a peptidy, stejně jako ergos­terol, prekurzor vitamínu D. Díky jejich daným antioxidačním vlastnostem se tyto látky podílejí na protizánětlivých, protinádorových a antimikrobiálních procesech, mají neuroprotektivní účinek a jsou aktivními složkami v prevenci předčasného stárnutí. Uvádí se také, že Cordyceps má přímý vliv na produkci steroidních hormonů. Bylo možné identifikovat dva specifické glykosidy s významnou antivirovou aktivitou.

Proti stárnutí

V čínské medicíně se běžně Cordyceps využívá jako tonikum, přípravek k urychlení rekonvalescence. Krom jiného je prokázané, že dokáže u starších lidí zvýšit příjem kyslíku, aerobní kapacitu i hranici unavitelnosti.Navíc upravuje mozkové funkce a jeho antioxidační vlastnosti chrání tkáně před degenerativními pochody. Mnoho pokusů bylo děláno na myších „ostařených“ podáním D-galaktozy. Myši, jimž byl podáván Cordyceps se „omladily“, měly lepší reakce, schopnot se učit, pamatovat, zlepšily se také sexuální funkce atd. Došlo v podstatě k oživení většiny tělesných systémů a funkcí.

Wang YH, Ye J, Li CL, Cai SQ, Ishizaki M, Katada M. An experimental study on anti-aging action of Cordyceps extract. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 2004;29(8):773-6.

Ji D.B, Ye J, Li C.L, Wang Y.H, Zhao J, Cai S.Q. Antiaging effect of Cordyceps sinensis extract. Phytother Res. 2009;23(1):116-22.

Proti únavě fyzické i psychické, posílení kondice

Cordyceps je známý coby posilující a tonizující. To platí právě v případě stavů, jakými je únava a zhoršení fyzické i psychické kondice.

Pokusy byly prováděny na sportovcích, ale také hlodavcích.

Tyto prokázaly, že podávání výtažku z Cordycepsu prodlouží výdrž u pokusných objektů, např. u myší prodlouží dobu, po kterou jsou schopné plavat do úplného vyčerpání o více než 20 minut.

Výtažek zvyšuje energetický výdej, zlepšuje energetický metabolismus a kyslíkovou kapacitu, saturaci tkání kyslíkem, zvyšuje schopnost buněk srdečního svalu produkovat větší množství ATP, snižuje akumulaci produktů metabolismu, jež se tvoří při námaze, např. kyseliny mléčné. Díky své antioxidační schopnosti snižuje též akumulaci volných radikáků přispívajících k rozvoji únavy a poškození organismu.

U sportovců pak zvyšuje fyzickou kapacitu, snižuje riziko přepětí, přetrénování a urychluje zotavení po zátěži.

Výtažek z Cordycepsu působí též proti depresi, jelikož ovlivňuje domanimergní a serotinový systém, kdy změny právě těchto neurotransmiterů mohou vést ke změnám nálad, až k depresi. Cordycepsem tedy lze stabilizovat náladu, snížit psychické výkyvy, zvýšit odolnost proti stresu.

Cordycepsem se tedy dá upravit fyzická i psychická kondice.

Siu K. M, Mak D. H, Chiu P. Y, Poon M. K, Du Y, Ko K. M. Pharmacological basis of “Yin-nourishing” and “Yang-invigorating” actions of Cordyceps, a Chinese tonifying herb. Life Sci. 2004;76:385–95.

Rossi P, Buonocore D, Altobelli E, Brandalise F, Cesaroni V, Iozzi D, Savino E, Marzatico F. Improving Training Condition Assessment in Endurance Cyclists: Effects of Ganoderma lucidum and Ophiocordyceps sinensis Dietary Supplementation. Evid Based Complement

Alternat Med. 2014;2014:979613. 

Colson S. N, Wyatt F. B, Johnston D. L, Autrey L. D, FitzGerald Y. L, Earnest C. P. Cordyceps sinensis- and Rhodiola rosea-based supplementation in male cyclists and its effect on muscle tissue oxygen saturation. J Strength Cond Res. 2005;19:358–63.

Nishizawa K, Torii K, Kawasaki A, et al., editors. Antidepressant-like effect of Cordyceps sinensis in the mouse tail suspension test. Biol Pharm Bull. 2007;30:1758–62.

Sexuální a reprodukční aktivita

Tato houba upravuje sekreci mužských pohlavních hormonů, zlepšuje stav varlat, kvalitu, pohyblivost, a množství spermatu. Tato fakta byla potvrzena na krysách, jimž byl Cordyceps podáván. Dokáže pomoci i v případech erektilní dysfunkce, zlepšuje prokrvení mužských pohlavních orgánů.

Krom mužského reprodukčního systému ovlivňuje Cordyceps i produkci

17 β-estradiol (estrogenu) v granulosa-luteinních buňkách, z nichž byla vytvořená testovaná buněčná kultura. Tento účinek by mohl oddálit příchod klimakteria či potlačovat jeho symptomy a dalo by se tak vyhnout substituční hormonální terapii. Navíc Cordyceps sám obsahuje substance, jež jsou ženským hormonům podobné, mají estrogenní účinky,  etyl (E)-8-oxo-9-oktadecenoat a  4-(2-hydroxyethyl) fenol.  

U obou pohlaví pak zvyšuje libido.

Chang Y, Jeng KC, Huang KF, Lee YC, Hou CW, Chen KH, Cheng FY, Liao JW, Chen YS Effect of Cordyceps militaris supplementation on sperm production, sperm motility and hormones in Sprague-Dawley rats. Am J Chin Med. 2008;36(5):849-59.

JIN Hong-lan1, GUO Rui-xin2 Influence of Cordyceps Sinensis on Reproduction and Testis Morphology in Mice. Shenzhen Journal of Integrated Chinese and Western Medicine. 2005-6

Hirokazu Kawagishi, Kentaro Okamura, Fumio Kobayashi, Noriko Kinjo. Estrogenic Substances from the Mycelia of Medicinal Fungus Cordyceps ophioglossoides (Ehrh.) Fr. (Ascomycetes). IntJMedMushr.v6.i3.40 2004

Bu-Miin Huang, Kuei-Yang Hsiao, Pei-Chin Chuang, Meng-Hsing Wu, Hsien-An Pan, and Shaw-Jenq Tsai. Upregulation of Steroidogenic Enzymes and Ovarian 17β-Estradiol in Human Granulosa-Lutein Cells by Cordyceps sinensis Mycelium. Biology of Reproduction May 1, 2004 vol. 70 no. 5 1358-1364

Drewes S. E, George J, Khan F. Recent findings on natural products with erectile-dysfunction activity. Phytochemical. 2003;62:1019–25 

Cukrovka ‒ diabetes mellitus

Proběhlo mnoho studií, které dokazují, že Cordyceps má schopnost snižovat hladinu glukózy v krvi, též ochraňuje buňky pankreatu, které tvoří inzulin, před poškozením, a tím se zachová produkce tolik potřebného inzulinu. Cordyceps však také zlepšuje produkci inzulinu. Toto se potvrdilo u myší, jimž byl navozen diabetes pomocí vysokotučné stravy, podáním aloxanu či streptozotocinu. Navíc pokusy potvrdily, že Cordyceps zvyšuje citlivost buněk na inzulin, např. při glukózovém tolerančním testu, ačkoli nedošlo k výraznému zvýšení glykémie, nedošlo ani k výraznému zvýšení produkce inzulinu, jak by se dalo předpokládat. Na snížení hladinu cukru při zvýšené citlivosti buněk na inzulin ho stačilo mnohem méně k dosažení téhož efektu.  Cordyceps také zlepšuje transport glukózy do buněk, zvyšuje totiž expresi receptoru GLUT, který je za přestup glukózy do buněk odpovědný.

Cordyceps tak zlepšuje stav u diabetu I i II.

Li SP, Zhang GH, Zeng Q, Huang ZG, Wang YT, Dong TT, Tsim KW.

Hypoglycemic activity of polysaccharide, with antioxidation, isolated from cultured Cordyceps mycelia. Phytomedicine. 2006;13(6):428-33.

Balon T. W, Jasman A. P, Zhu J. S. A fermentation product of Cordyceps sinensis increases whole-body insulin sensitivity in rats. J Altern Complement Med. 2002;8:315–23

Choi S. B, Park C. H, Choi M. K, Jun D. W, Park S. Improvement of insulin resistance and insulin secretion by water extracts of Cordyceps militaris, Phellinus linteus, and Paecilomyces tenuipes in 90% pancreatectomized rats. Biosci Biotechnol Biochem. 2004;68:2257–64.

Kan WC, Wang HY, Chien CC, Li SL, Chen YC, Chang LH, Cheng CH, Tsai WC, Hwang JC, Su SB, Huang LH, Chuu JJ. Effects of Extract from Solid-State Fermented Cordyceps sinensis on Type 2 Diabetes Mellitus. Evid Based Complement Alternat Med. 2012;2012:743107.

Cholesterol a lipidy a ateroskleróza, hubnutí

Tyto faktory spolu úzce souvisí, neboť zvýšená hladina tuků v krvi přispívá k rozvoji aterosklerózy i nárůstu hmotnosti.

Cordyceps snižuje akumulaci tuků v adipocytech, tukových buňkách, a dokáže zabránit vyzrávání preadipocytů ve zralé adipocyty. Inhibuje též aktivitu pankreatické lipázy, což vede k tomu, že se neštěpí a nevstřebávají tuky ze střeva.

Mnohé pokusy byly prováděny na hlodavcích krmených vysokotučnou dietou, byly jim prováděny krevní odběry na jednotlivé metabolické parametry a po usmrcení se zkoumaly jejich orgány, např. hmotnost jater, kumulace tuků v játrech. Ve výsledcích se opakovaně potvrzovalo, že u hlodavců krmených Cordycepsem nedochází k nárůstu hmotnosti jater a kumulaci lipidů v nich. Ve studiích se také potvrdilo, že cordycepin snižuje hladinu celkového cholesterolu, triglyceridů a LDL ve prospěch HDL, navíc snižuje endogenní syntézu tuků.

Zvýšení hladiny HDL je ochranným parametrem.

Je možné říci, že Cordyceps omezuje nárůst hmotnosti a působí jako prevence vzniku aterosklerózy.

Shimada T, Hiramatsu N, Kasai A, Mukai M, Okamura M, Yao J, Huang T, Tamai M, Takahashi S, Nakamura T, Kitamura M. Suppression of adipocyte differentiation by Cordyceps militaris through activation of the aryl hydrocarbon receptor. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2008 Oct;295(4):E859-67. 

Guo P, Kai Q, Gao J, Lian ZQ, Wu CM, Wu CA, Zhu HB. Cordycepin prevents hyperlipidemia in hamsters fed a high-fat diet via activation of AMP-activated protein kinase. J Pharmacol Sci. 2010;113(4):395-403.

Kim SB, Ahn B, Kim M, Ji HJ, Shin SK, Hong IP, Kim CY, Hwang BY, Lee MK. Effect of Cordyceps militaris extract and active constituents on metabolic parameters of obesity induced by high-fat diet in C58BL/6J mice. J Ethnopharmacol. 2014;151(1):478-84.

Ochrana jaterní tkáně – hepatoprotektivní účinky

Cordyceps má hepatoprotektivní účinky. Jeho podáváním je možné zamezit rozvoji jaterní cirhózy a obnovit jaterní funkce. Testy byly provedeny i na lidech, kteří trpěli alkoholickou steatózou, podávání 3g Cordycepsu snížilo hladiny enzymů sloužících jako ukazatel poškození jater o více než 60%, tj. AST, ALT.

Cordyceps ochraňuje játra díky svým antioxidačním i imunostimulačním funkcím, neboť dokáže ovlivňovat i infekční hepatitidy B a C, jež končívají jaterní cirhózou, popř. nádory jater. Inhibuje též proliferaci jaterních hvězdicovitých buněk, jež se na rozvoji fibrózy jater podílejí. Dále pak snižuje expresi adhezních molekul na fibroblastech, omezuje produkci transforming growth factoru-β aj., to vše zamezuje zániku jaterních buněk a fibrotické přestavbě jater.

Zhao S. L. Advance of treatment for Cordyceps on chronic hepatic diseases. Shanxi Zhong Yi. 2000;16:59–60.

Gong H. Y, Wang K. Q, Tang S. G. Effects of Cordyceps sinensis on T lymphocyte subsets and hepatofibrosis in patients with chronic hepatitis B. Hunan Yi Ke Da Xue Xue Bao. 2000;25:248–50

Liu Y. K, Shen W. Inhibitive effect of Cordyceps sinensis on experimental hepatic fibrosis and its possible mechanism. World J Gastroenterol. 2003;9:529–33.

Zhu J. L, Liu C. Modulating effects of extractum semen Persicae and cultivated Cordyceps hyphae on immuno-dysfunction of inpatients with posthepatitic cirrhosis. Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Za Zhi. 12(195):207–9.

Ochrana ledvinné tkáně

Ledviny jsou velmi křehký orgán náchylný k poškození, které může být mechanické, toxické, ischemické aj.

Podávání Cordycepsu se osvědčilo u ledvinných nemocí jako chronické nefritidy, chronické pyelonefritidy, ledvinné selhávání, nefritický syndrom aj.

A to díky svým protizánětlivým a protiapoptotickým vlastnostem, předchází tak poškození a smrti ledvinných buněk.

Dále ovlivňuje mesangiální a svalové buňky a jejich proliferaci, nedochází tedy k tak výrazné glomerulární sklerotizaci. Glomeruly jsou přitom odpovědné za tvorbu moči.

Prokázalo se též, že Cordyceps dokáže ochránit ledvinnou tkáň i v případě, že byl podán cyklosporin A či při podávání gentamicinu, tyto látky jsou nefrotoxické. Pokusy byly prováděny na myších, kdy vědci sledovali změny na ledvinách pomocí mikroskopického vyšetření či dle ledvinných funkcí, glomerulární filtrace. Myši užívající Cordyceps měly na ledvinnách menší změny, stejně tak nedošlo k výrazné alteraci ledvinných funkcí v porování se skupinou myším, jimž nebyl Cordyceps podáván.

Některé studie však byly prováděny i v humánní medicíně, a to např. v případě pacientů, kteří trpěli autoimunitní nemocí, lupusem, který často vede k poškození ledvin. Kombinovaná terapie Cordycepsu a artemisininu působila preventivně, ochraňovala před rozvojem či zhoršováním lupusové nefritidy.

Všechny prováděné testy a studie potvrdily pozitivní a ochranný vliv Cordycepsu na ledviny.

Wu Z. L, Wang X. X, Cheng W. Y. Inhibitory effect of Cordyceps sinensis and Cordyceps militaris on human glomerular mesangial cell proliferation induced by native LDL. Cell Biochem Funct. 2000;18:93–7.

Wojcikowski K, Johnson D. W, Gobë G. Medicinal herbal extracts-renal friend or foe? Part two: Herbal extracts with potential renal benefits. Nephrology (Carlton) 2004;9:400–5. 

Wojcikowski K, Johnson D. W, Gobë G. Herbs or natural substances as complementary therapies for chronic kidney disease: Ideas for future studies. J Lab Clin Med. 2006;147:160–6.

Chyau CC, Chen CC, Chen JC, Yang TC, Shu KH, Cheng CH. Mycelia glycoproteins from Cordyceps sobolifera ameliorate cyclosporine-induced renal tubule dysfunction in rats. J Ethnopharmacol. 2014;153(3):650-8.

Lu L. Study on effect of  Cordyceps sinensis and artemisinin in preventing recurrence of lupus nephritis.  Zhongguo Zhong Xi Yi Jie HeZa Zhi Zhongguo Zhongxiyi Jiehe Zazhi/Chinese J. Integrated Traditional Western Med./Zhongguo Zhong Xi Yi Jie He Xue Hui, Zhongguo Zhong Yi Yan Jiu Yuan Zhu Ban 2002;

22 : 169–71.

Zheng F, Li LS, Chu XM. Effects of fermented cordyceps on acute renal damage induced by gentamycin in rats. China J. Chin. Material Med. 1994; 19: 494–7.

Zhao X, Li L.  Cordyceps sinensis in protection of the kidney from cyclosporine A nephrotoxicity. Chung-Hua I Hsueh TsaChih 1993;73(410–2): 447.

Protinfekční působení ‒ antivirové, antibakteriální, antimykotické

Cordyceps vykazuje přímé působení na mnohé viry, bakterie, ale také houby. A zároveň posiluje imunitní systém, aby se s infekcí lépe vyrovnal.

Enzymy obsažené v Cordycepsu zasahují do syntézy virové RNA, inhibují reverzní transkriptázu. Takto funguje např. serinová proteáza Cordysobin. Pokusy se nejčastěji provádí na buněčných kulturách infikovaných zkoumaným virem.

Nejen virus HIV dokáže Cordyceps držet v šachu, a to právě díky útlumu reverzní transkriptázy, již HIV potřebuje k množení, ovlivňuje i Ivirové hepatitidy , ať už se jedná o hepatitidu C, kde výrazně posiluje účinek standardní léčby pomocí interferonu a antivirotiky,   nebo o hepatitidu B, u níž dokáže snížit virovou zátěž, zlepšit funkci jater, což bylo ověřeno úpravou syntézy albuminu, jehož syntéza v průběhu nemoci poklesla vinou zhoršených jaterních funkcí. Samozřejmě to nejsou jediné viry, jež dokáže

Cordyceps pak dokáže tlumit i množení bakterií, jako jsou streptokoky, a to jak při pokusech in vitro, tak i při pokusech na krysách. U těchto nedochází k rozvoji tak závažné infekce či komplikací, jako u krys, které jsou infikovány a nejsou suplementovány Cordycepsem.

Krom toho dokáže Cordyceps negativně působit i na houbové infekce, např. na kvasinkové, jak se prokázalo při přímém působení na kvasinky či Fusarium oxysporum.

Wang SX, Liu Y, Zhang GQ, Zhao S, Xu F, Geng XL, Wang HX. Cordysobin, a novel alkaline serine protease with HIV-1 reverse transcriptase inhibitory activity from the medicinal mushroom Cordyceps sobolifera. J Biosci Bioeng. 2012;113(1):42-7.

Ueda Y, Mori K, Satoh S, Dansako H, Ikeda M, Kato N. Anti-HCV activity of the Chinese medicinal fungus Cordyceps militaris. Biochem Biophys Res Commun. 2014;447(2):341-5. 12.

Zhou L, Yang W, Xu Y, Zhu Q, Ma Z, Zhu T, Ge X, Gao J. Short-term curative effect of cultured Cordyceps sinensis (Berk.) Sacc. Mycelia in chronic hepatitis B. Zhongguo Zhong Yao Za Zhi. 1990;15(1):53-5, 65.

Kuo CF, Chen CC, Luo YH, Huang RY, Chuang WJ, Sheu CC, Lin YS. Cordyceps sinensis mycelium protects mice from group A streptococcal infection. J Med Microbiol. 2005;54(Pt 8):795-802

Wong JH, Ng TB, Wang H, Sze SC, Zhang KY, Li Q,  Cordymin, an antifungal peptide from the medicinal fungus Cordyceps militaris. Phytomedicine. 2011;18(5):387-92.

Park BT, Na KH, Jung EC, Park JW, Kim HH. Antifungal and Anticancer Activities of a Protein from the Mushroom Cordyceps militaris. The Korean Journal of Physiology & Pharmacology : Official Journal of the Korean Physiological Society and the Korean Society of Pharmacology. 2009;13(1):49-54

Protirakovinné

Medicinální houby mají díky svým imunostimulačním a přímým působením na maligně změněným buňkám protirakovinné účinky. Cordyceps vykazuje účinky proti hematologickým i orgánovým nádorům.

Doložené jsou studie na rakovině děložního čípku, močového měchýře, prsu, hepatocelulárního karcinomu, melanomu, leukémií, lymfomů, mnohočetného myelomu aj.

Z etických důvodů se většina pokusů provádí na buněčných kulturách či laboratorních zvířatech, objevují se však i studie, které jsou přeneseny do humánní medicíny. V tomto případě se houby přidávají např. k léčbě klasickými postupy či po jejím skončení, tj. po chemo, radioterapii, kdy napomáhá ozdravění kostní dřeně po jejím útlumu. Toto se potvrdilo např. pokusy, kdy byla u myší pomocí Taxolu  navozen útlum kostní dřeň. Cordyceps také prodlužuje a zlepšuje kvalitu života pacientů. Byl proveden klinický výzkum na 101 pacientech s hepatocelulárním karcinomem, kde podávání přípravků obsahujících Cordyceps prokazatelně prodlužuje život pacientů.

Jak bylo zjištěno na připravených buněčnýck kulturách, k nimž byl přidáván výtažek z Cordycepsu, tento indukuje apoptózu, a to díky inhibici transkripční faktorNF-κB, aktivaci proapototických faktorů např. Bax, kaspázy 3, 8, 9, tlumení cyklooxiganázy-2, či antiapoptotického genu Bcl-2 atd.

Cordyceps také zasahuje do exprese adhezních molekul a novotvrorby cév, oboje snižuje. Toto jsou faktory, které podporují metastazování nádorových buněk, neboť napomáhají migraci a dostání se do krevního oběju, pokud je omezena možnost migrace nádorových buněk, nedochází k metastazování.

Je potvzeno, že podávaný Cordyceps zasahuje do buněčného cyklu, tj. do dělení buněk, dokáže zastavit dělení rakovinných buněk, tedy růst nádoru, společně s navozením apoptózy to potom znamená zmenšení národové masy.

Navíc posiluje imunitní systém, aby se sám mohl zapojit do boje proti rakovinným buňkám.

Přes všechny tyto útlumové a ničivé účinky proti nádorovým buňká, nevykazuje Cordyceps toxicitu proti zdavým buňkám.

Niwa Y, Matsuura H, Murakami M, Sato J, Hirai K, Sumi H. Evidence that naturopathic therapy including Cordyceps sinensis prolongs survival of patients with hepatocellular carcinoma. Integr Cancer Ther. 2013;12(1):50-68.

Wang H, Zhang J, Sit WH, Lee CY, Wan JM. Cordyceps cicadae induces G2/M cell cycle arrest in MHCC97H human hepatocellular carcinoma cells: a proteomic study. Chin Med. 2014;9:15.

Chou SM, Lai WJ, Hong TW, Lai JY, Tsai SH, Chen YH, Yu SH, Kao CH, Chu R, Ding ST, Li TK, Shen TL. Synergistic property of cordycepin in cultivated Cordyceps militaris-mediated apoptosis in human leukemia cells. Phytomedicine. 2014 Oct 15;21(12):1516-24. 

RNA-directed agent, cordycepin, induces cell death in multiple myeloma cells. Chen LS, Stellrecht CM, Gandhi V. Br J Haematol. 2008 Mar;140(6):682-391. 30. Antitumor activity of Cordycepin in mice. Clin Exp Pharmacol Physiol. 31, S51-S53. 2004

Cordycepin inhibits protein synthesis and cell adhesion through effects on signal transduction. J Biol Chem. 2010 Jan 22;285(4):2610-21. 31. Effect of cordycepin on interleukin-10 production of human peripheral blood mononuclear cells. European Journal of Pharmacology, volume 453, Issues 2-3, 25 October 2002, Pages 309-317

Jing Ji, Juan Liu, Haijuan Liu, and Yueling Wang, “Effects of Fermented Mushroom of Cordyceps sinensis, Rich in Selenium, on Uterine Cervix Cancer,” Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, vol. 2014, Article ID 173180, 7 pages, 2014.

Cordycepin suppresses TNF-alpha-induced invasion, migration and matrix metalloproteinase-9 expression in human bladder cancer cells. Lee EJ, Kim WJ, Moon SK. Phytother Res. 2010 Jun 17.

Wang H, Zhang J, Sit WH, Lee CY, Wan JM. Cordyceps cicadae induces G2/M cell cycle arrest in MHCC97H human hepatocellular carcinoma cells: a proteomic study. Chin Med. 2014;9:15

Liu W. C, Chuang W. L, Tsai M. L, Hong J. H, McBride W. H, Chiang C. S. Cordyceps sinensis health supplement enhances recovery from taxol-induced leucopenia. Exp Biol Med (Maywood) 2008;233:447–55.

Wu J. Y, Zhang Q. X, Leung P. H. Inhibitory effects of ethyl acetate extract of Cordyceps sinensis mycelium on various cancer cells in culture and B16 melanoma in C57BL/6 mice. Phytomedicine. 2007a;14:43–9.

Chou SM, Lai WJ, Hong TW, Lai JY, Tsai SH, Chen YH, Yu SH, Kao CH, Chu R, Ding ST, Li TK, Shen TL. Synergistic property of cordycepin in cultivated Cordyceps militaris-mediated apoptosis in human leukemia cells. Phytomedicine. 2014;21(12):1516-24.

Imunomodulační

Cordyceps díky obsahu beta glukanů a jiných bioaktivních látek dokáže modulovat aktivitu imunitního systému.  Jeho stimulací pomáhá vyrovnat se tělu s infekcemi, nádorovými buňkami.

Převážná část pokusů se odehrává in vitro, na buněčných kulturách, kdy se k buněčné populaci imunitních buněk přidává výtažek z Crodycepsu, či na laboratorních zvířatech.

Cordyceps podporuje vrozenou část imunity, např. makrofágy, neutrofily, NK buňky, dendritické buňky. Zvyšuje u nich fagocytózu či produkci interleukinů, jakou jsou IL-1β, IL-6, IL-10 či TNF-α, produkci H2O2, NO aj.

Podporuje též adaptivní imunitu, tj. aktivitu T a B lymfocytů, u nich pak i produkci protilátek, což se prokázalo při pokusy na myších, které byly imunizovány ovalbuminem, kdy se zvýšila produkce IgG1 a IgG2b.

Na druhou stranu však dokáže imuntní systém i tlumit, což je vhodné u autoimunintích a hypersenzitivních nemocí, stejně tak ale u transplantací. Např. u lidí po transplantaci ledvin se užívá cyklosporin A jako prevence odmítnutí graftu utlumením imunitního systému. Po přidání Cordycespu k léčbě, dochází k menšímu výskytu komplikací, navíc mohla být při podáávní Crodycepsu snížena i dávka cyklosporinu.

Cordyceps tlumí imunitní systém i díky podpoře vývoje T lymfocytů do regulačních T lymfocytů, či produkcí IL-10 a tlumením aktivity NF-κB .

Vlivem schopnosti snížit zánětlivou odpověď a produkci IgE je Cordyceps schopen modulovat průběh alergických reakcí. Jeden z pokusů byl proveden na myších alergizovaných ovalbuminem, bylo u nich vyvoláno astma. Následně po podávání Cordycepsu se prováděla vyšetření v podobě bronchprovokačního testu, krevní odběry, plicní laváž atd. Cordyceps dokázal stav myší, u nichž se rozvinul alergický zánět, zlepšit.

Podobné kladné výsledky byly dokumentovány v případě autoimunitního lupusu či kolitid.

Li S. P, Yang F. Q. Mixture of nucleosides with immune enhancing effect. 2008b China Patent. CP: 200810124405.0.

Li S. P, Yang F. Q. Mixture of nucleosides with immune suppressing effect. 2008c China Patent. CP: 200810128420.2.

Ka W. L. S, Kwok W.C, Kai K. S, Nam L. K, Wai K. L. C. Immunomodulatory activities of HERBSnSENSES Cordyceps -in vitro and in vivo studies. Immunopharmacol Immunotoxicol. 2006;28:341–60.

Kim G. Y, Ko W. S, Lee J. Y, et al., editors. Water extract of Cordyceps militaris enhances maturation of murine bone marrow-derived dendritic cells in vitro. Biol Pharm Bull. 2006a;29:354–60. 

Kim K. M, Kwon Y. G, Chung H. T, et al., editors. Methanol extract of Cordyceps pruinosa inhibits in vitro and in vivo inflammatory mediators by suppressing NF-kappaB activation. Toxicol Appl Pharmacol. 2003;190:1–8.

Kim C. S, Lee S. Y, Cho S. H, et al., editors. Cordyceps militaris induces the IL-18 expression via its promoter activation for IFN-gamma production. J Ethnopharmacol. 2008;120:366–71. 

Wu Y, Sun H, Qin F, Pan Y, Sun C. Effect of various extracts and a polysaccharide from the edible mycelia of Cordyceps sinensis on cellular and humoral immune response against ovalbumin in mice. PhytotherRes. 2006;20:646–52.

Ding C, Tian P, Jia L, et al.The synergistic effects of C. Sinensis with CsA in preventing allograft rejection. Front Biosci. 2009;14:3864–71.

Kim K. M, Kwon Y. G, Chung H. T, et al., editors. Methanol extract of Cordyceps pruinosa inhibits in vitro and in vivo inflammatory mediators by suppressing NF-kappaB activation. Toxicol Appl Pharmacol. 2003;190:1–8.

Hsu CH, Sun HL, Sheu JN, Ku MS, Hu CM, Chan Y, Lue KH. Effects of the immunomodulatory agent Cordyceps militaris on airway inflammation in a mouse asthma model. Pediatr Neonatol. 2008;49(5):171-8.

Park DK, Park HJ. Ethanol Extract of Cordyceps militaris Grown on Germinated Soybeans Attenuates Dextran-Sodium-Sulfate- (DSS-) Induced Colitis by Suppressing the Expression of Matrix Metalloproteinases and Inflammatory Mediators. BioMed research international 01/2013; 2013:102918.

Chen JL, Chen YC, Yang SH, Ko YF, Chen SY. Immunological alterations in lupus-prone autoimmune (NZB/NZW) F1 mice by mycelia Chinese medicinal fungus Cordyceps sinensis-induced redistributions of peripheral mononuclear T lymphocytes. Clin Exp Med. 2009 Dec;9(4):277-84.

Ding C, Tian PX, Xue W, Ding X, Yan H, Pan X, Feng X, Xiang H, Hou J, Tian X.

Efficacy of Cordyceps sinensis in long term treatment of renal transplant patients. Front Biosci (Elite Ed). 2011;3:301-7.

Antioxidační aktivita

Volné radikály jsou vysoce reaktivní látky, které poškozují tkáně, narušují buněčné membrány, dochází k peroxidaci lipidů, ale také DNA… tyto jevy pak vedou k rozvoji degenerativních pochodů i rakovinného bujení. Jejich koncentrace se zvyšuje při stresové zátěži, probíhajících zánětech, vystavení UV záření aj.

Cordyceps vykazuje velmi silné antioxidační, redukční a vychytávací účinky při pokusech in vitro, kdy jsou testovány jeho neutralizační schopnosti. Dokáže neutralizovat superoxidový aniont, hydroxylový radikál atd. Snižuje lipo i protein peroxidaci. Nelze opomenout ani snížení oxidace LDL, jenž se ukládá do cévních stěn, kde aktivuje imunitní systém a dochází k rozvoji chronického zánětu, počátku aterosklerózy.

Cordyceps tak má protektivní roli i v rozvoji neurologických nemocí jako různé demence.

Yamaguchi Y, Kagota S, Nakamura K, Shinozuka K, Kunitomo M. Antioxidant activity of the extracts from fruiting bodies of cultured Cordyceps sinensis. Phytother Res. 2000a;14:647–9.

Yamaguchi Y, Kagota S, Nakamura K, Shinozuka K, Kunitomo M. Inhibitory effects of water extracts from fruiting bodies of cultured Cordyceps sinensis on raised serum lipid peroxide levels and aortic cholesterol deposition in atherosclerotic mice. Phytother Res. 2000b;14:650–2.

Yu H. M, Wang B. S, Huang S. C, Duh P. D. Comparison of protective effects between cultured Cordyceps militaris and natural Cordyceps sinensis against oxidative damage. J Agric Food Chem. 2006;54:3132–8.

Aktivní principy a oblasti použití

Zlepšení výkonu

Sportovci v asijské kultuře dlouho užívali Cordy­ceps sinensis kvůli její schopnosti stimulace energie a výdrže. Testy ukázaly jak zlepšení výdrže tak sníženou citlivost na stres.

Silná antioxidační kapacita složek Cordyceps způsobuje zlepšení produkce ATP a tím generace energie, zatímco imunitní funkce jsou modifikovány. Cordyceps sinensis je proto účinným prvkem v cílené léčbě stárnutí.

Stimulační účinky

Cordyceps sinensis je tradičně užívána jako tonikum proti vyčerpání, depresi a stresu. Vědecké studie úspěšně ukázaly, že výtažky z Cordyceps mají přímý vliv na produkci adrenalinu a dopaminu, přestože nepůsobí na mechanismus serotoninu. To objasňuje, alespoň částečně, účinek pozorovaný v praxi v rámci této indikace.

Cordyceps je účinný radikální interceptor

Oxidativní procesy hrají důležitou roli v buněčném systému. Pokud jsou exogenními a endogenními procesy vytvořena nadměrná množství volných radikálů, mají na biologické struktury, jako jsou lipidy, proteiny a nukleové kyseliny, toxický účinek. Možnými následky oxidativního stresu je poškození buněčných membrán, zlomy vláken v DNA nebo peroxidace lipidů v krevních tucích.

Aktivita volných radikálů je více a více spojována s tvorbou a postupem různých nemocí. Cordyceps sinen­sis obsahuje množství antioxidačních látek s vysokým stupněm účinnosti, díky čemuž inaktivuje volné radikály a chrání organismus před poškozením. Byla již dokumentována i účinnost houby při potlačování procesů stárnutí. Nemoci, které jsou podporovány nekontrolovanou aktivitou volných radikálů, zahrnují nádorové poruchy, makulární degeneraci, arteriosklerózu a neurodegenerativní choroby (Alzheimrova a Parkinsonova choroba). Volné radikály se podílejí na dlouhodobých komplikacích při diabetes mellitus a při chronických zánětlivých procesech, jako jsou revmatické choroby. V rámci této široké oblasti aplikace může být Cordyceps sinensis užívána jako terapeutické, stejně jako preventivní opatření. Vysoce rizikové skupiny vystavené zvýšenému oxidativnímu stresu by si měly zajistit, že užívají dostatečná množství antioxidačních stopových prvků. Tyto skupiny zahrnují soutěživé sportovce, létající personál, kuřáky a osoby, které pravidelně užívají léky.

Tradiční afrodiziakum s vědeckým základem

Cordyceps sinensis je tradičně užívána k podpoře a zvýšení sexuálního výkonu. Počáteční výsledky ze studií na zvířatech ukazují, že k tomu dochází stimulací hormonálních procesů. Medicinální houba takto reguluje produkci steriodů Leydigovými buňkami ve varlatech a ovlivňuje produkci testosteronu. Doplňky Cordyceps mohou také významně zlepšit kvalitu spermatu s ohledem na pohyblivost a morfologii spermií, stejně jako množství spermatu.

Obecné znaky kvality

Je důležité, aby výrobek z medicinální houby měl dokonalou kvalitu, aby byl lidský organismus schopen mít prospěch ze zdraví podporujícího potenciálu medicinálních hub. Odpovědní výrobci získali akreditaci, nezávislé laboratoře monitorují pěstování hub a různé fáze přípravy. Laboratorní výsledky by měly být poskytnuty na vyžádání všem zainteresovaným stranám.

Dalším přínosem k nejlepší možné bezpečnosti výrobku je zpracování suroviny na prášek nebo výtažek v souladu se striktními normami kvality vydanými v Německu, jejichž dodržování je dokumentováno pečetí.

Prášek z medicinální houby, který je vyráběn metodou známou jako metoda zlámaných skořápek, je považován za mimořádně vysoce kvalitní díky dobré biologické dostupnosti. Tato metoda dosahuje mimořádně jemného zrna o velikosti 0,125 mm, což optimalizuje příjem látek obsažených v houbě.

Mezi nejdůležitější složky medicinálních hub patří polysacharidy z čistých hub. Vysoce kvalitní výtažky z medicinálních hub jsou standardizovány podle polysacharidů; optimální hodnota polysacharidů je cca 20% – 30%, protože ta také odpovídá přírodnímu složení hub.

Vědecké články o Cordycepsu

Cordyceps zlepšuje stav po mozkové mrtvici

Cordyceps stimuluje imunitu pro boj proti viru chřipky

Cordyceps a rakovina plic

Cordycepin jako prevence hyperglykémie

Cordycepin proti rakovině plic

Cordyceps a prozánětový cytokin TNF alfa

Cordyceps a rakovina varlat

Cordyceps jako fytoestrogen

Cordyceps ochraňuje buňky slinivky produkující inzulin

Cordyceps pomáhá předejít fibroze plic při podávání chemoterapii

Cordyceps snižuje fibrózu plic

Cordyceps snižuje lipémii a ochraňuje játra

Cordyceps zlepšuje stav jater při intoxikaci tetrachlormetanem

Zmírnění stresu a únavy pomocí Cordycepsu

β-d-glukany z Cordycepsu dokážou ochránit imunitní systém před supresí navozenou cyklofosfamidem

Visited 430 times, 1 visit(s) today

Write A Comment