Cordyceps pomáhá předejít fibroze plic při podávání chemoterapii

Cordyceps je velmi ceněnou medicinální houbou, jak se přesvědčuje i současná věda mnoha pokusy.

Cordyceps pomáhá předejít fibroze plic při podávání chemoterapii

Cordyceps sinensis je cizopasnou houbou, která roste v horských oblastech Tibetu a Číny. Její spory se zachycují na hmyzu či housenkách, postupně prorůstají do nitra až z hmyzu či housenky zbude pouze schránka vyplněná houbou. Cordyceps je velmi ceněnou medicinální houbou, jak se přesvědčuje i současná věda mnoha pokusy. Je potvrzeno, že má posilující vliv na imunitní systém, dodává sílu a vitalitu, reguluje hladinu cholesterolu a cukrů v krvi, je silným antioxidantem, působí též protiinfekčně a v neposlední řadě též protirakovinně.

V této studii se vědci rozhodli odhalit, zda by tato houba mohla mít využití u pacientů, kteří podstupují chemoterapii. V průběhu chemoterapie může dojít k mnoha procesům, které poškozují zdraví. Jedním z nežádoucích účinků může být i plicní fibróza, kdy je aktivní tkáň nahrazována vazivovou. Dochází tak je snížení plicní kapacity, zhoršení dechových funkcí a omezení aktivity nemocného.

K potvrzení hypotézy, že extrakt z Cordycepsu může zabránit vzniku plicní fibrózy při léčbě bleomycinem použili vědci myší model.

Myši byly rozděleny do několika skupin, kdy každá skupina dostávala jiné preparáty, aby se mohly porovnat získané výsledky a zjistit, který preparát je nejúčinnější. Samozřejmě jedna skupina dostávala placebo a jedna pouze chemoterapeutikum. Následně se prováděla bronchoalveolární laváž, výplach bronchů, sledovala se tkáň na přítomnost fibrózy a hodnotily se faktory, které stojí za rozvojem fibrózy.

Výsledky ukázaly, že etanolový extrakt z Cordycepsu snižuje produkci TGF-β1, což je substance podporující množení mezibuněčné hmoty, tedy fibrotizaci. Tím omezí i aktivitu fibroblastů. Významné bylo snížení tvorby kolagenu. Extrakt též snižuje oxidační stres v plicích, snižuje se produkce volných radikálů buňkami výstelky, naopak se zvýšila aktivita superoxiddismutázy, která volné radikály neutralizuje. Při podávání extraktu došlo též ke snížení zánětové reakce, která může plicní tkáň poškodit a následné opravné procesy způsobit fibrotizaci.

Z tohoto pokusu na myším vyplývá, že extrakt z Cordycepsu snižuje fibrotizaci plic, ke které dochází při podávání chemoterapeutika bleomycinu, a to mnoha cestami.

Huang TT, Lai HC, Ko YF, Ojcius DM, Lan YW, Martel J, Young JD, Chong KY.Hirsutella sinensis mycelium attenuates bleomycin-induced pulmonary inflammation and fibrosis in vivo. Sci Rep. 2015 Oct 26;5:15282.

Visited 36 times, 1 visit(s) today

Write A Comment