Cordyceps ochraňuje buňky slinivky produkující inzulin

Cordyceps (housenice čínská) je parazitická houba, jejíž domovinou jsou vysokohorské oblasti Tibetu a Číny. Živí se hmyzem, jeho larvami, plodnice poté, co „vysaje“ obsah, zaplní prázdnou skořápku.

Cordyceps je velmi cennou houbou již po tisíce let, kdy ji využívá tradiční čínská medicína. Je známá hlavně jako životabudič, který dodává fyzickou i psychickou sílu a odolnost. Je však také imunostimulantem, antioxidantem, má protirakovinné účinky, snižuje hladinu cukrů a tuků v krvi atd.

Diabetes mellitus II je nemoc, se kterou se setkáváme u obézních lidí. Je dána hlavně rezistencí tkání na inzulin, ale roli hraje i snížení produkce inzulinu, „únava slinivky“ či poškození slinivky. Obezita je totiž spojená se zvýšeným výskytem zánětů, oxidačním stresem aj.  Inzulin je produkován buňkami beta, které se nacházejí v Langerhansových ostrůvcích.

Pro tuto studii vědci vytvořili model cukrovky typu II, kdy podali krysám streptozotocin, který poškodí slinivku, a krmili je vysokotučnou dietou. Jedné skupině krys byl podáván cordyceps a za 4 týdny se vyhodnotilo, zda podávání mělo nějaký efekt, tj. odebírala se krev na biochemii, provedly se imunohistochemické analýzy atd.

U diabetických myší byly zvýšené hladiny glukózy, hlavně přímo po příjmu potravy, zde se zvýšila i hladina inzulinu, ale senzitivita buněk na něj byla snížení.

Při zkoumání slinivky se ukázalo, že došlo k poškození, buňky podléhaly buněčné smrti ‒ apoptóze. Pokud byly krysy léčeny Cordycepsem, došlo ke snížení hladiny glukózy i inzulinu po jídle a zvýšila se senzitivita k inzulinu, tj. buňky na inzulin reagovaly a glukóza mohla pronikat do buňky. Navíc se ve slinivce léčených myší snížil i počet apoptotických umírajících buněk.

Touto studií autoři prokázali, že Cordyceps reguluje cukrovku II. Snižuje hladiny glukózy a inzulinu po jídle a ochraňuje buňky slinivky, i ty, které produkují inzulin, proti poškození. Navíc zvyšuje senzitivitu buněk k inzulinu.

Liu H, Cao D, Liu H, Liu X, Mai W, Lan H, Huo W, Zheng Q. The Herbal Medicine Cordyceps sinensis Protects Pancreatic Beta Cells from Streptozotocin-Induced Endoplasmic Reticulum Stress. Can J Diabetes. 2016 Apr 29.

Visited 40 times, 1 visit(s) today

Write A Comment