Zmírnění stresu a únavy pomocí Cordycepsu

Cordyceps je medicinální houbou, která krom jiných účinků, dle tradiční čínské medicíny ovlivňuje vitalitu, dodává životní energii, snižuje stres.

Toto se rozhodla prozkoumat i klasická medicína.

K tomu byla vytvořena studie, ve které se využívala vodná frakce z mycelií Cordycepsu. Tato byla podávána myším a krysám v dávce 150 a 300 mg/kg/d.

Myši, jimž byl 7 dní podáván extrakt, měly lepší výsledky, co se výdrže týká, v testu, při kterém plavou ve vodní nádrži. Jejich plavecká kapacita se prodloužila ze 75 na 90 minut a snížila se jejich únava a zvýšila se schopnost regenerace po zátěži oproti skupině, která prodělala stejnou zátěž, ale extrakt nedostávala.

U krys, kterým byl podáván extrakt po dobu 8 dní a následovalo 48 hodinové vystavení stresu, imobilizační stresový test, byly sledovány změny v nadledvinách, slezině, brzlíku a štítnici, které vytváří tzv. index stresu, neboť právě tyto orgány reagují na stresové situace velmi silně, např. produkcí stresových hormonů. Index stresu byl u myší, které dostávaly Cordyceps výrazně snížen. Nedošlo k tak výrazným změnám v těchto orgánech. Měřily se i další indikátory stresu, tj. hladiny celkového cholesterolu, laktát dehydrogenázy, alkalická fosfatáza, AST a ALT, které se zvyšují v průběhu imobilizačního stresového testu. V případě podávání extraktu ale došlo k velmi rychlému návratu do původních hodnot u celkového cholesterolu a alkalické fosfatázy, ačkoli i tyto parametry se během testu  zvýšily.

Studie tedy potvrdila, že extrakt zvyšuje toleranci fyzického i psychického stresu, prodlužuje výdrž i následnou regeneraci a návrat do původního stavu.

Koh JH, Kim KM, Kim JM, Song JC, Suh HJAntifatigue and antistress effect of the hot-water fraction from mycelia of Cordyceps sinensis. Biol Pharm Bull. 2003;26(5):691-4.

Visited 37 times, 1 visit(s) today

Write A Comment