Vzdělání v tradiční čínské medicíně

V České republice neexistují akreditované školy, které by nabízely vzdělání v oblasti TČM. Tradiční čínská medicína dokonce v současné době není ani zákonně ukotvená. Pokud hledáte kvalitního praktika tradiční čínské medicíny, nebo se jím dokonce chcete stát, je potřeba si vybrat vzdělávací instituci, která má akreditaci Komory TČM pro vzdělávání v tomto oboru.

strankycinskemediciny-tradicni-cinska-medicina-nema-v-cr-akreditovane-studijni-programy
Obrázek: Tradiční čínská medicína nemá v ČR akreditované studijní programy

O tradiční čínské medicíně jednoduše

Tradiční čínská medicína patří mezi nejstarší léčebné systémy na světě, který vznikl před 4 000 lety. Vzhledem k tomu, že nepodléhá trendům, je stále aktuální. Staví na pozorování a prověřování postupů celé řady generací. V dobách, kdy nebyly k dispozici moderní přístroje, si lidé při diagnostikování museli pomoci jinak. Pozorovali člověka samostatně, ale také ve vztahu k přírodě a prostředí, ve kterém žije. Proto je čínská diagnostika a léčba stále aktuální.

Vitální síla Qi

Mezi základní principy TČM patří vitální síla, které se říká Qi. Nachází se ve všem, co tvoří svět a vesmír. Qi také proudí v lidském těle. Pokud proudí volně, je člověk zdravý. V případě, že se objeví blokády, dostaví se nemoc. Přístup tradiční čínské medicíny se snaží udržovat volné proudění Qi, a tím také zdraví člověka.

Protikladné síly jin a jang

Celý vesmír včetně člověka je ovládaný protikladnými silami jin a jang. Aby byl člověk zdravý, je potřeba harmonie a vyváženosti mezi těmito silami. Jakmile jedna převažuje nad druhou, objeví se nemoc. Při léčení se tradiční čínská medicína snaží tyto dvě síly udržovat v rovnováze.

Jin a jang jsou dvě protichůdné dimenze, které společně tvoří celek. Přestože si „odporují“, nemůže jedna existovat bez druhé. Jin a jang si představte jako protichůdné vlastnosti:

 • chladné X horké,
 • v pohybu X v klidu,
 • muž X žena,
 • pomalé X rychlé atd.

Jin je vše, co je klidné a pasivní, jang je vše, co je aktivní a má vzrůstající tendenci.

Teorie pěti prvků

Diagnostika a léčebné postupy TČM vychází z teorie pěti prvků. Čínská medicína věří, že každý člověk má 5 důležitých orgánů se specifickými vlastnostmi, které se vzájemně ovlivňují. Stejně jako u sil jin a jang, také těchto 5 prvků musí být v rovnováze, aby byl člověk zdravý.

 1. Dřevo – játra,
 2. oheň – srdce,
 3. země – slezina,
 4. kov – plíce,
 5. voda – ledviny.

Každému prvku/orgánu přísluší určité roční období, emoce, barva, chuť atd. Tyto orgány řídí celého člověka a pomáhají praktikovi TČM určovat, co člověka trápí a jakou cestou jej tohoto trápení zbavit. Nemoc pramení z nadbytku nebo nedostatku v některém z orgánů. Východní medicína se snaží orgány udržovat v harmonii.

Rozdíly mezi západní a východní medicínou

Západní medicína používá při léčení analytický přístup, řídí se podle vědeckých metod a pro diagnózu používá nejrůznější laboratorní postupy, přístroje a moderní léky. Její postupy jsou razantní a rychlé, což pacient ocení při akutních a život ohrožujících problémech. Na druhou stranu západní medicína léčí pouze příznaky, ale nezajímá se o příčinu problémů. Léčí na základně specializace, neřeší celkový kontext člověka. Západní medicína je vhodná pro řešení akutních problémů.

Čínská medicína k člověku přistupuje celistvě. Léčí nejen jeho tělo, ale také ducha. Vidí souvislosti mezi člověkem a prostředím, ve kterém se pohybuje. Také dokáže nahlédnout na propojení systémů, které jsou v člověku. Jejím cílem je dosáhnout harmonie. Při léčení hledá zejména příčinu a nesoustředí se pouze na příznaky. Staví na tisíci lety prověřených postupech. Je ovšem potřeba počítat s tím, že efekt léčby je pomalejší ve srovnání se západní medicínou. Čínská medicína je ideální pro léčbu chronických nemocí. Vyžaduje aktivní součinnost pacienta.

strankycinskemediciny-zapadni-medicina-vyuziva-modernich-pristroju-a-vedeckych-postupu
Obrázek: Západní medicína využívá moderních přístrojů a vědeckých postupů

Základní léčebné postupy TČM

Každý člověk je jedinečný. TČM k člověku přistupuje celistvě, což znamená, že při nemoci zkoumá nejen tělo, ale také ducha člověka. Díky tomu přistupuje ke každému jednotlivci individuálně a „šije“ mu léčbu na míru. Mezi základní léčebné postupy TČM patří:

 • Fytoterapie – zahrnuje léčbu pomocí bylinek a vitálních hub. Pro léčení se většinou používají bylinné směsi, které se skládají z několika druhů bylin. Tak dokáže TČM ošetřit celé spektrum nemocí (psychické problémy, rakoviny, autoimunitní onemocnění atd.). Mezi nejpoužívanější bylinky patří například ostropestřec, který podporuje trávení a imunitu a pročišťuje organismus. Další frekventovanou bylinkou je kurkuma, která bojuje proti různým druhům rakoviny, je prevencí proti civilizačním chorobám a má protizánětlivé účinky. Z hub se nejčastěji používá cordyceps, coriolus, hericium, maitake, reishi nebo shiitake.
 • Akupunktura – používá se pro stimulaci volného proudění energie Qi. Pokud je v těle blokáda, dokáže ji terapeut díky znalosti akupunkturních drah a bodů opět rozproudit, a to za pomocí jehliček.
 • Dietetika – úprava jídelníčků na míru člověka. Skládá se z potravin, které terapeut doporučuje jíst a z potravin, které by měl člověk ze svého jídelníčku vyloučit.
 • Cvičení – obvykle se jedná o Tai-chi nebo Qigong, které zlepšují fyzický stav člověka, ale také blahodárně působí na jeho mysl. Za onemocněním totiž může stát i stres, kterému by se člověk měl vyhýbat. Díky cvičení harmonizuje svoji mysl a zbavuje se stresu.
 • Masáže Tuina – rovněž se používají pro rozproudění energie Qi. Při této terapii se nepoužívají jehličky. Jde o systém pohybů a dotyků, které uvolňují svaly, klouby a šlachy.
strankycinskemediciny-leci-se-mimo-jine-pomoci-bylinek
Obrázek: Léčí se mimo jiné pomocí bylinek

Vzdělání v oblasti TČM

V České republice ukotvoval systém tradiční čínské medicíny zákon č. 96/2004 Sb., který povolání terapeuta a specialisty TČM zařadil mezi zdravotnické profese. Obsahoval nároky, které musel člověk splňovat, aby mohl TČM vykonávat. Tento zákon ovšem platil pouze mezi léty 2017 a 2018. Od této doby TČM v zákoně ukotvena není. Proto neexistuje odborné vzdělání v TČM, které by bylo akreditované.

Komora TČM

Nicméně v Česku existuje Komora TČM, která stanovila akreditační kritéria vzdělávacím institucím, které se zaměřují na studium TČM. Tato akreditační kritéria jsou podmínky, které musí vzdělávací instituce splnit, aby dostala akreditaci na jednotlivé obory tradiční čínské medicíny.

Z hlediska časové dotace, rozsahu, obsahu i kvality výuky jsou tato kritéria srovnatelná se studiem v zahraničí. V zahraničí totiž existují akreditované vysoké školy, na kterých se studuje tradiční, komplementární a integrativní (alternativní) medicína. Dříve se pro tyto obory používala zkratka CAM, nyní se používá zkrátka TCIM.

Mezi TCIM patří například:

Akreditované vysoké školy najdete například v USA, Kanadě, Velké Británii, Německu, v Itálii atd. V Kanadě, Španělsku, Irsku, Belgii a USA jsou dokonce specializované vysoké školy, které nabízejí bakalářské, magisterské a někdy i doktorské programy v jednotlivých oborech TCIM.

strankycinskemediciny-v-zahranici-je-mozne-tcm-studovat-i-na-vysokych-skolach
Obrázek: V zahraničí je možné TČM studovat i na vysokých školách

Díky kritériím, která nastavila Komora TČM, je garantována kvalita vzdělání a instituce, jež tato kritéria splňují tak umožní svým absolventům, aby se staly kandidáty a praktiky TČM.

Akreditační komise se také řídí podle doporučení WHO, které se vztahují na vzdělání akupunkturistů nelékařů, ale také podle doporučovaných studijních materiálů WFCMS – World federation of chinese medicine societies.

České školy akreditované Komorou TČM

V současné době mohou zájemci o akreditované vzdělání v TČM absolvovat výuku buď na 1. škole tradiční čínské medicíny, nebo v rámci TCM Institutu. Pokud se člověk chce stát praktikem TČM musí:

 • absolvovat vzdělání na některé akreditované nebo Komorou TČM uznané vzdělávací instituci,
 • praktikovat TČM déle než 24 měsíců,
 • doložit 3 kazuistiky z praxe.

Kandidát na praktika TČM je člověk, který absolvoval vzdělání na Komorou TČM akreditované instituci a začíná praktikovat tradiční čínskou medicínu.

Vzdělání na školách obvykle trvá okolo 4 let, během kterých musí studenti skládat zkoušky, absolvovat praktická cvičení a klinické praxe. Neobejdou se také bez intenzivní domácí přípravy. Na konci studia musí složit patřičné zkoušky.

Každá škola má pro přijetí ke studiu jiné požadavky. Nabízí také různé kurzy, které jsou otevřené všem lidem, kteří se zajímají o TČM, ale nechtějí se stát profesionály v oboru.

Kariéra v tradiční čínské medicíně

Prestižní praktici absolvovali akreditované vzdělávací instituce, které úspěšně zakončili. Mají prokazatelnou praxi. Pokud chtějí v České republice v tomto oboru podnikat, mají dvě možnosti:

 • založit si volnou živnost v oboru Poradenství zdravého životního stylu,
 • založit si vázanou živnost v oboru Masér pro sportovní zařízení.

Obě živnosti lze kombinovat. Praktici by se měli neustále vzdělávat nejen v čínské, ale také v západní medicíně.

Visited 34 times, 1 visit(s) today