Čínská medicína je vzácným příkladem starobylého lékařství. Její tradice je dlouhá tisíce let. Prověřené a propracované postupy při léčení se používají i dnes. Čínská medicína mnohdy efektivně doplňuje medicínu západní. V některých případech ji dokáže i nahradit. V čem tkví tajemství jejího úspěchu?

Pohled do historie tradiční čínské medicíny

Tradiční čínská medicína, neboli TČM přistupuje ke zdraví člověka tzv. holisticky, což znamená celostně. Snaží se chápat zákonitosti a jejich souvislosti. TČM se řídí zásadami, které pochází z přírodního studia člověka, jeho okolí a jejich vzájemného vztahu. Dokáže popsat fyziologické funkce a patologické projevy, které jsou u všech lidských bytostí stejné. Zohledňuje přitom různé způsoby života.

Čínská medicína nepodléhá módním trendům, a proto tady s námi je déle jak 2 000 let. Nenabízí zaručené recepty, po kterých přijde zázrak. Ke každému člověku totiž přistupuje individuálně. Neléčí příznaky, ale zabývá se tím, odkud se berou. Na nemoc nahlíží jako na kořínky, které je možné vystopovat ještě v zárodku. Tím předchází propuknutí nemoci. Podle čínského klasika je léčení nemoci po jejím propuknutí jako kopání studny, když už máte žízeň. Podle praktiků čínské medicíny platí heslo: působit na to, co tu ještě není.

TČM má vlastní diagnostický systém, který tisíce let zdokonalovaly a ověřovaly stovky generací. Vychází z možností předcházení rozvoje onemocnění díky vyvažování dvou protichůdných složek v těle. Tak dosáhne potřebné rovnováhy a harmonie, která je pro zdraví člověka důležitá. Těmto protichůdným složkám se říká jin a jang.

Vyvažování jin a jang a vliv na zdraví

Jin a jang je v tradiční čínské medicíně jednou z nejdůležitějších teorií. Jde o přítomnost dvou dimenzí, které spolu tvoří celek. Jin a jang jsou v podstatě rub a líc jedné mince. Jedná se o protikladné vlastnosti, například:

 • chladné a horké,
 • pomalé a rychlé,
 • klid a pohyb,
 • mužské a ženské,
 • dolní a horní.

Co všechno je jang?

 • Vše co se pohybuje,
 • stoupá,
 • je jasné,
 • progresivní,
 • hyperaktivní.

Co všechno je jin?

 • Vše, co je klidné,
 • vše co klesá,
 • tma,
 • degenerace,
 • snížená aktivita.

Teorie jin a jang vychází ze zákona jednoty protikladů. Jak to můžete chápat? Tak, že si jin a jang sice odporují, ale jsou na sobě vlastně závislí. Jeden bez druhého nemůže existovat. Bez chladného nemůže být horké atd.

Protiklady ve všech jevech a objektech se neustále pohybují a mění. Například: růst a postup jednoho znamená ztrátu a ústup druhého. Tradiční čínská medicína se tímto způsobem dívá i na lidský život. I u člověka jin a jang neustále kolísá. Aby byl člověk zdravý, musí se tato „kolísavost držet v určitých hranicích. Musí být v rovnováze. Pokud je tato rovnováha narušená, objeví se nemoc.

strankycinskemediciny-kolisavost-jin-a-jang-se-projevi-na-lidskem-zdravi
Obrázek: Kolísavost jin a jang se projeví na lidském zdraví

Jinové a jangové proměny se prolínají celou naukou tradiční čínské medicíny. Vysvětlují:

 • Organickou strukturu a části lidského těla – horní a dolní končetiny, záda a břicho, kůži, šlachy a kosti, orgány zang-fu, energii čchi a krev.
 • Fyziologické funkce – proudění a přeměnu energie.
 • Patologické změny – vznik nemocí.

Podle těchto proměn se následně řídí i diagnostika.

Jak se používá jin a jang v medicíně?

Fyziologické procesy a symptomy je možné analyzovat z pohledu teorie jin a jang. Každá léčba pak může navázat na výsledek jedné ze 4 strategií, které spočívají v posilování a snižování jin či jang.

 1. Posílení jang – posílení jang je potřeba v případě, kdy je jang YANG XU slabý, ale jin je v normě. Při poklesu jang cítíte chlad a zimnici. Jde o stav prázdna XU  a chladu HAN.
 2. Posílení jin – jin posilujte ve chvíli, kdy je slabý, ale jang je přitom v normě. Například u žen v přechodu ubývá jin v ledvinách a dostavuje pocit tzv. falešného horka. Jedná se o stav prázdna XU a horka RE.
 3. Snížení nadbytečného jang – pokud máte nadbytečný jang, projevuje se stavem vlhka a horka v játrech a vede k hypertenzi. Jste ve stavu plnosti SHI a horka RE.
 4. Snížení nadbytečného jin – při nadbytečném jin máte například nadbytek chladu ve slezině a spotřebováváte jang. Jde o stav plnosti SHI a chladu HAN.

V praxi je tedy potřeba rozlišovat mezi plností SHI a prázdnotou XU, ale také mezi chladem HAN a horkem RE. Stav prázdnoty musíte posilovat a naopak stav plnosti zase uklidňovat.

Léčebné postupy pro vyrovnání jin-jang v těle

Tradiční čínská medicína používá pro diagnostiku potíží a následné léčení nejrůznější postupy.

Metody diagnostiky

Pro zjišťování akutního stavu praktik čínské medicíny používá metody:

 • Pozorování – terapeut pozoruje vaše chování, držení těla, stav pleti a pokožky, vlasů, nehtů a očí. Všímá si nedostatku i přebytku.
 • Naslouchání – terapeut se zaměřuje na sílu hlasu, plynulost řeči, zadrhávání, chrapot, sípání, odkašlávání atd.
 • Dotazování – terapeut se zajímá o to, jak žijete, jak se stravujete, jak se vám daří v rodině a v práci. Ptá se na stav stolice, kvalitu spánku atd.
 • Diagnostiky pulzu – terapeut sleduje stav vašeho pulzu na rukách.
 • Diagnostiky jazyka – zaměřuje se na velikost, tvar, barvu i povlak jazyka, protože právě zde je zaznamenaný váš zdravotní stav.
strankycinskemediciny-diagnostika-pomoci-pulzu
Obrázek: Diagnostika pomocí pulzu

Léčebné postupy tradiční čínské medicíny

Podle toho, co vás trápí, vám praktik tradiční čínské medicíny doporučí:

 • Fytoterapii – jedná se o léčení bylinkami. Čínská fytoterapie se řídí propracovanými recepty neboli formulemi, které obsahují jednotlivé byliny. Bylinné směsi jsou k dostání ve formě tablet, tinktur, sirupů, ale připravují se z nich také odvary.
 • Akupunkturu – léčebná metoda, která je vychází z poznání souvislostí příznaků na povrchu těla s vnitřními orgány. Nemoci vnitřních orgánů se totiž projevují bolestmi na povrchu těla. Na povrchu kůže jsou dráhy, které vedou k vnitřním orgánům. Díky znalosti akupunkturních bodů může praktik odhalit, jaké orgány vás trápí.
 • Tuinu – ojedinělý systém masáží s tisíciletou tradicí. Harmonizuje klouby, svaly, šlachy a podporuje tok energie čchi v hlubších vrstvách těla a orgánů. Společně s masáží se využívá také znalost akupunkturních bodů a jejich vlivů na správnou stimulaci.
 • Čchi-kung – práce s energií pro ozdravení a dobrou kondici. Jedná se o jednoduché cvičební sestavy, které ovlivňují proudění energie v těle a stav jednotlivých orgánů.
 • Dietetiku – čínská dietetika je propracovaný způsob stravování, který vám pomůže žít v harmonii a ve zdraví. Pomůže vám odolávat nemocem a škodlivým vlivům. Vašemu tělu vrací harmonii.
strankycinskemediciny-lecebna-metoda-akupunktura
Obrázek: Léčebná metoda akupunktura

Rozdíly mezi západní a východní medicínou

Jaký je vlastně rozdíl mezi západní a východní medicínou? Jaké s sebou oba směry nesou výhody a nevýhody?

Západní medicína čerpá z vědeckých poznání. Staví na výsledcích, které jsou opakovatelnými a doložitelnými důkazy. Při diagnostice se používají standardizovaná laboratorní nebo přístrojová vyšetření. Podle výsledků se pak doporučí léčebné postupy. To znamená, že přijdete k doktorovi s problémem. Doktor vás vyšetří, stanoví diagnózu a léčebný proces, který vás zbaví symptomů.

Problém nastává ve chvíli, kdy máte problém, kterým se prozatím žádný výzkum nezabýval. Lékař pak může tápat v tom, co vás vlastně trápí.

Čínská medicína naproti tomu vychází ze systému, který je založen na zkušenostech mnoha generací čínských lékařů. Vzhledem k tomu, že před tisíci lety nebyly moderní přístroje, museli si lékaři při diagnostice vystačit se svými smysly a zkušenostmi.

Vyšetření a úspěch léčby u tradiční čínské medicíny do velké míry závisí na vlastních zkušenostech praktika TČM, nadání a schopnosti vidět problémy pacienta v širších souvislostech. Proto je potřeba si vybrat skutečně zkušeného praktika.

Úzká specializace a celostní přístup

Západní medicína je postavená na specializaci. Například gynekolog léčí gynekologické potíže, ale nedokáže léčit srdce. Od toho je tu kardiolog. Díky tomu dokáže západní medicína lidské tělo poznávat skutečně do hloubky. Na druhou stranu, ale tělo nevnímá jako celek. Nejde o strukturu, která se skládá z několika části, které fungují nezávisle jedna na druhé. Tělo je komplexní organismus, který funguje jako celek. Zásah do jedné části vyvolá odezvu v jiné části lidského těla.

Tradiční čínská medicína využívá holistický neboli celostní přístup. To znamená, že u člověka nezkoumá jen konkrétní část, ale zkoumá ho jako celek. Zajímá ho, zda je tělo, mysl a energie v rovnováze. Proto dokáže řešit systémové potíže, které jdou napříč specializacemi.

strankycinskemediciny-zapadni-medicina-se-opira-o-vyzkumy
Obrázek: Západní medicína se opírá o výzkumy

Kdy se rozhodnout pro západní a kdy pro východní medicínu?

Západní medicína je skvělá v rychlosti a účinnosti. Například při infarktu myokardu nebo při mozkové mrtvici. Čínská medicína působí tak, aby těmto událostem předcházela a vůbec k nim nedošlo. Staví zejména na prevenci a harmonii jin a jang.

Západní medicína je správnou volbou i v případě, kdy došlo k závažnému fyzickému poškození, například ke komplikované zlomenině, nádorovému onemocnění atd. Tradiční čínská medicína v tomto případě bude účinným prostředkem podpory pro uzdravení. Díky teorii jin a jang dokáže eliminovat vedlejší účinky léčby západní medicíny.

Při výběru „léčení“ vždy záleží na povaze vašeho problému, ale také na tom, jaký je váš přístup ke zdraví.

Visited 192 times, 1 visit(s) today

Comments are closed.