Cordyceps jako fytoestrogen

Cordyceps sinensis (housenice čínská) je parazitickou houbou, která přirozeně roste ve vysokohorských oblastech Číny a Tibetu

Cordyceps sinensis (housenice čínská) je parazitickou houbou, která přirozeně roste ve vysokohorských oblastech Číny a Tibetu. O této houbě jsou záznamy staré stovky let, a to v textech čínské medicíny. Cordyceps je podrobován i pokusům a studiím v rámci „západní“ medicíny. Je zřejmé, že je silným adaptogenem, zvyšuje odolnost organismu, posiluje imunitní systém, dodává fyzickou i psychickou sílu, snižuje únavu, je silným antioxidantem, reguluje hladinu cukrů v krvi. Složky z Cordycepsu také dokážou ničit infekční patogeny a rakovinné buňky.

V této studii se vědci podívali na Cordyceps jako na zdroj fytoestrogenů, které patří mezi isoflavony. Jedná se o přírodní složky, které mají podobné účinky jako ženské pohlavní orgány. Fytoestrogeny jsou v současné době využívání k substituci v případě poruch menstruace či v menopauze.

V druhém případě, tedy v době menopauzy a po ní, je u žen zvýšené riziko „řídnutí“ kostí a zvyšuje se riziko vzniku zlomenin.

Jsou to právě estrogeny, které kostní tkáň ochraňují, a s jejich úbytkem ochrana klesá. Účelem studie tak bylo zjistit, zda v tomto ohledu dokáže pomoci i Cordyceps.

Pokus byl proveden na myších, kterým byly odstraněny vaječníky, aby se netvořily estrogeny. U těchto myší došlo k rozvoji „řídnutí“ kostí, k osteoporóze.

Poté byl myším podáván připravený produkt z Cordycepsu.

Měřily se hodnoty zachycující změny v kostním metabolismu, např. alkalická fosfatáza, její hladina se zvyšuje při poškození, tedy při odbourávání kostní tkáně. Tato byla zvýšena u myší, které nebyly léčeny Cordycepsem, a naopak její aktivita poklesla u léčených myší. V případě podávání Cordycepsu také poklesla aktivita kyselé fosfatázy, která štěpí kostní tkáň, navíc se utlumila i produkce prozánětlivých cytokinů, např. interferonu gamma, který také podporuje odbourávání kostí. Naproti domu došlo k nárůstu hladiny osteokalcinu, jedná se o látku tvořenou osteoblasty, což jsou buňky tvořící kostní tkáň. Hladiny osteokalcinu tedy rostou při tvorbě kostní tkáně. Překvapivě došlo u léčených krys i ke zvýšení hladiny estradiolu, ženského pohlavního hormonu.

Výsledky tedy ukazují, že je vhodné podávat ženám v menopauze a po ní Cordyceps, neboť působí nejen jako prevence proti osteoporóze, ale také napomáhá k obnově již „zřídlé“ kostní tkáně. 

Zhang DW, Wang ZL, Qi W, Zhao GY. The effects of Cordyceps sinensis phytoestrogen on estrogen deficiency-induced osteoporosis in ovariectomized rats. BMC Complement Altern Med. 2014 Dec 13;14:484.

Visited 45 times, 1 visit(s) today

Write A Comment