Cordyceps a rakovina varlat

Cordyceps je houba přirozeně se vyskytující v oblasti Tibetu a Číny. Je po staletí součástí tradiční čínské medicíny.

Je velmi všestranný a účinný pomocník při léčbě mnoha zdravotních obtíží. Je pokusy prokázáno, že podporuje vitalitu, dodává energii fyzickou i psychickou, posiluje aktivitu imunitního systému, je silným antioxidantem, reguluje hladinu cholesterolu a cukru, navíc má též protirakovinné účinky.

Právě těm se věnovali vědci v této studii. Vybrali rakovinné Leydigovy buňky, tj. rakovinu varlat. Tento typ tvoří asi 5 % všech rakovin varlat. Jedná se o gonadostromální typ. Postihuje muže nejčastěji mezi 30.−60. rokem s produkuje androgeny. Primárně se léčí chirurgicky, tj. odstranění varlete, popř. postižených uzlin, pobřišnice. Další léčba se odvíjí od typu a rozsahu, je možné využít radio- či chemoterapii. Všechny typy léčeb silně ovlivňují organismus, zatěžují jej i poškozují. Je tedy vhodné hledat další možné postupy či podpoření léčby tak, aby byla účinnější.

Vědci izolovali z Cordycepsu cordycepin, který kombinovali s klasickými chemoterapeutiky – cisplatinou a/nebo paclitaxelem. Sledovali účinky těchto kombinací na buněčné kultuře tvořené rakovinnými Leydigovými buňkami. Zaměřili se hlavně na sledování apoptózy rakovinných buněk, tj. zda docházelo k jejich úmrtí.

V kombinaci cordycepinu a dalších chemoterapeutik došlo ke snížení životaschopnosti rakovinných buněk, projevil se aditivní efekt podávaných látek.  Při bližším zkoumání bylo odhaleno, že dochází k zastavení buněčného cyklu, tedy zastavení dělení buněk a jejich apoptóze.

Navíc tyto kombinace zvýšily aktivitu kaspáz 8, 9 a 3, které se podílejí na aktivaci a indukci apoptotických procesů, zároveň došlo k umlčení faktorů, které stojí za ochranou buněk před apoptózou, tj. např. p53.

Z provedeného pokusy vyplynulo, že kombinace chemoterapeutik a cordycepinu je velmi účinná v „zabíjení“ rakovinných buněk a že se účinky sčítají, tedy látky pro rakovinné buňky toxické působí synergicky. Toho by se mohlo využít i v klinické praxi, kdy by bylo léčba účinnější, snad možná by bylo možné i snížit dávky chemoterapeutik, aniž by došlo ke snížení účinnosti léčby.

Kang FC, Chen PJ, Pan BS, Lai MS, Chen YC, Huang BM. Apoptotic effect of cordycepin combined with cisplatin and/or paclitaxel on MA-10 mouse Leydig tumor cells. Onco Targets Ther. 2015 Sep 1;8:2345-60.

Visited 15 times, 1 visit(s) today

Write A Comment