Cordyceps snižuje fibrózu plic

Cordyceps sinensis (housenice čínská) je houba, která pochází z vysokohorských oblastí Tibetu s Číny.

Její český název vychází z jejího parazitického způsobu života, kdy se spory Cordycepsu uchytí na hmyzu, jeho larvách, housenkách atd., a jak houba roste, bere si živiny ze svého hostitele, prorůstá do jeho schránky, až ji celou vyplní. Cordyceps je po mnohá století znám v rámci tradiční čínské medicíny. V současné době jeho obliba narůstá i v „západním“ světě. Je také podrobován mnoha studiím, pokusům, které již potvrdily, že Cordyceps je silným imunostimulantem, dokáže zabíjet infekční patogeny a rakovinné buňky, posiluje fyzickou i psychickou kondici, zpomaluje stárnutí aj.

V této studii se vědci zaměřili na to, zda dokáže Cordyceps ochránit plicní tkáň, pokud ji vystaví křemíku, resp. oxidu křemičitému, který je vdechován. V takovém případě totiž dochází k zánětům v plicích a přestavbě plicní tkáně s jizvením, čímž se omezuje kapacita i funkce plic, dochází k plicní fibróze. K tomuto typu fibrózy dochází u některých povolání. Je známá pod pojmem silikóza a trpívají jí např. pracovníci v kamenolomech.

Ke studii použili králíky, které vystavili působení křemíku, část z nich navíc dostávala i Cordyceps. Po pokusu se sledoval stav plicní tkáně.

U králíků, kteří byli pouze vystaveni křemíku bez Cordycepsu došlo k tvorbě silikotických uzlíků v plicích, a to v mnohem větší míře, než pokud byl Cordceps podáván. Došlo také k nárůstů produkce faktorů, které zvyšují tvorbu kolagenu, přestavbu plic, tj. např. TGF-β₁. I zde však skupina dostávající Cordyceps měla nižší hladiny. Docházelo tedy k plicní přestavbě s mnohem menší intenzitou.

Studie tak dokázala, že Cordyceps ochraňuje plicní tkáň, zmírňuje dopady vystavení působení křemíku a oddaluje tak nástup a progresi fibrotizace a ztráty plicních funkcí.

Liu Q, Zhang W, Cui H, Ying Y. Study on effect of cordyceps sinensis on early-stage silicotic pulmonary fibrosis in rabbits. Zhonghua Lao Dong Wei Sheng Zhi Ye Bing Za Zhi. 2014 Jul;32(7):530-2.

Visited 37 times, 1 visit(s) today

Write A Comment