Cordyceps snižuje lipémii a ochraňuje játra

Cordyceps je medicinální houbou, která má parazitický způsob života. Napadá larvy a housenky, jejichž obsahem se živí.

Houba se přirozeně vyskytuje ve vysokohorských oblastech Číny a Tibetu. Je součástí tradiční čínské medicíny. I západní medicína se zabývá jejími účinky. Byly potvrzeny např. účinky imunostimulační, protirakovinné, protiinfekční, antioxidační, antihyperlipidemické, hypoglykemizující, fyzickou i psychickou kondici zlepšující aj.

V této studii se vědci zaměřili na možné využití Cordycepsu při regulaci hladin tuků a ochraně jater.

Byl vytvořen preparát z reziduálních polysacharidů. Tyto polysacharidy extrahované z Cordycepsu byly složené hlavně z glukozy, arabisty a manozy.

Pokus s použitím preparátu byl prováděn na myších, u nichž byla vyvolána hyperlipidemie, tj. byla jim podávána tučná strava.  Zvýšila se u nich koncentrace lipidů v krvi, ale také se lipidy začaly více ukládat do jater. Docházelo k jejich ztukovatění, steatóze. Tento jev poškozuje funkci jater a může přejít i do procesu fibrotizace a cirhózy. Při podávání preparátu s Cordycepsovými polysacharidy však došlo k poklesu koncentrace krevních lipidů, navíc se též zmenšila kumulace lipidů v játrech. S vyšší hladinou tuků je také spojen vyšší výskyt volných kyslíkových radikálů, i v tomto případě se uplatňuje Cordyceps a snižuje oxidační stres, tím i poškozování jaterních buněk. Pokud byla játra podrobena histologickému zkoumání, ukázalo se, že ty myši, jimž byl podáván Cordyceps, měly játra mnohem méně poškozena. 

Pokus tak prokázal, že polysacharidy extrahované z Cordycepsu a podávené myším s hyperlipidémií snižují hladinu lipidů v krvi i jejich kumulaci v játrech. Samotná jaterní tkáň je mnohem méně poškozena, a to díky snížení kumulace lipidů v játrech a antioxidačním účinkům. Cordyceps tedy má hypolipidemické a hepatoprotektivní účinky.

Wang L, Xu N, Zhang J, Zhao H, Lin L, Jia S, Jia L. Antihyperlipidemic and hepatoprotective activities of residue polysaccharide from Cordyceps militaris SU-12. Carbohydr Polym. 2015;131:355-62.

Visited 9 times, 1 visit(s) today

Write A Comment