Cordyceps stimuluje imunitu pro boj proti viru chřipky

Cordyceps patří mezi medicinální houby. Jeho účinky jsou v čínské medicíně známé již tisíce let a jeho využití se stále více uplatňuje i v západní medicíněm která jeji zkoumá.

Je bez pochyb prokázáno, že je vysoce účinný ve stimulaci imunitního systému, v boji proti rakovině, neutralizaci volných kyslíkových radikálů, snižování únavy, urychlování regenerace, prevenci kardiovaskulárních a jiných civilizačních chorob aj. Neméně důležitý je i jeho vliv na infekční patogeny. Jedná se o protibakteriální i protihoubové působení. Dokáže však omezovat i virové infekce.

Na myším modelu byl prokázán jeho účinek na virus chřipky.

V pokusu byly využity tři rozdílné koncentrace připraveného extraktu z Cordycepsu.  Tento byl přidáván do vody a myši jej pily po dobu sedmi dní, část myší dostávala placebo. Poté byly myši intranazálně, tj. nosem, infikovány virem chřipky, který je odpovědný za pandemii z roku 2009, tj. virus H1N1.

Po infikaci došlo k rozvoji nákazy. V případě myší, jimž byl před infekcí podáván extrakt z Cordycepsu, nedošlo k výrazné ztrátě hmotnosti ani k výraznější úmrtnosti, jak to bylo u myší, které dostávaly místo extraktu před infikací placebo.

Bližší zkoumání odhalilo, že Cordyceps moduluje aktivitu imunitního systému, který se pak lépe vypořádá s virovou infekcí. U předléčených myší se zvýšila koncentrace cytokinů, které jsou spojeny se zvýšením aktivity imunitního systému a počtu imunitních buněk, např. IL-12, zvýšil se též počet cytotoxických virovou infekci omezujících buněk ‒ NK (natural killer). Naproti tomu nedošlo k výraznému nárůstu produkce TNF-α, zdá se tedy, že Cordyceps stimuluje hlavně tu část imunitního systému, který si dokáže poradit právě s virovou infekcí.

Lee, H. H., Park, H., Sung, G.-H., Lee, K., Lee, T., Lee, I., Park, M.-s., Jung, Y. W., Shin, Y. S., Kang, H., Cho, H. 2014. “Anti-influenza Effect of Cordyceps militaris through Immunomodulation of DBA/2 Mouse Model.” Journal of Microbiology. doi: 10.1007/s12275-014-4300-0.

Visited 44 times, 1 visit(s) today

Write A Comment