Cordyceps zlepšuje stav po mozkové mrtvici

Cordyceps je houbou, jejíž domovina je ve vyšších nadmořských výškách Tibetu a Číny. Jedná se o houbu rostoucí paraziticky, dostane se na povrch hmyzu, larvy a postupně se jím živí, až vyplní celou jeho skořápku.

Tato houba je velmi ceněná v tradiční čínské medicíně. Ale pozornost jí věnují i vědci. Potvrzují u ní opakovaně, že dokáže posílit imunitní systém, ale zároveň mírnit jeho reakce v případě zánětu a alergií. Je silným stimulantem – posiluje fyzickou i mentální stránku, reguluje hladiny cholesterolu a cukrů v krvi. Dokáže též ničit rakovinné buňky, stejně tak i zabíjet mnohé viry, bakterie i houby a parazity.

Jedním z jejích dalších účinků je i protiischemický, tento se blíže rozhodli prozkoumat autoři této studie.  Jejich práce byla založena na zjištění účinnosti použití standardizovaného preparátu s názvem WIB801C z Cordycepsu, jehož hlavní složkou je cordycepin, pro léčbu mozkové ischemické příhody, mozkové mrtvice.

Preparát z Cordycepsu byl nejprve kultivován společně s krysími mikrogliemi (přidán k buněčné kultuře mikroglií), což jsou buňky mozku podobné krevním makrofágům, aby se zjistilo, zda je preparát antichemotaktický, zda odpuzuje tyto buňky, tedy neláká je.

Pak se u krys vyvolala ischemie mozku s následným obnovením průtoku krve nebo ischemie permanentní. Krysám byl podáván WIB801C, a to v době tři hodiny a 8 hodin po vyvolání ischemie. Sledovala se velikost poškozené mozkové tkáně, rozsah otoku, velikost infarktu, počet imunitních buněk, které se do mozkové tkáně dostaly, byly „přilákány“ a  posilují zánětlivou odpověď, která je pro mozek destruktivní, neurologický deficit u krys vyvolaný mrtvicí i dlouhodobé přežití takto postižených krys.

Ukázalo se, že WIB801C nepřitahuje migroglie/makrofágy, což je žádoucí, neboť to by zvýšilo zánět a poškození mozkové tkáně. V případě krys, kterým byl po mrtvici podáván Cordyceps, u krys, u nichž byl obnoven průtok krve,  nedošlo k výraznější infiltraci poškozené mozkové tkáně buňkami imunitního systému, nerozvinul se tedy výrazný zánět. Tyto krysy také měly mnohem menší ložisko poškození i otok mozku, ačkoli byla uzavřena a následně uvolněna stejná tepna a ve stejném rozsahu jako u WIB801C neléčených krys. Byla též mnohem méně narušena hematoencefalická bariéra. Je tedy jen logické, že ani následky mozkového infarktu nebyly pro krysy tak fatální, jejich neurologický deficit byl podstatně menší než u neléčených krys s mrtvicí.

V lepším stavu byly i krysy, jimž nebyla mozková tepna zprůchodněna, pokud jim byl podáván WIB801C, prodloužilo to jejich život.

Z výsledků je jasné, že připravený preparát skutečně účinkuje v případě mozkových mrtvicí, zlepšuje stav postižených. Pokud se dostane do dalších pokusů, které opět potvrdí činnost, mohli bychom se dočkat i klinických studií, tj. v lékařské praxi.

Hwang S, Cho GS, Ryu S, Kim HJ, Song HY, Yune TY, Ju C, Kim WK. Post-ischemic Treatment of WIB801C, Standardized Cordyceps Extract, Reduces Cerebral Ischemic Injury via Inhibition of Inflammatory Cell Migration. J Ethnopharmacol. 2016 Mar 29. pii: S0378-8741(16)30166-0.

Visited 73 times, 1 visit(s) today

Write A Comment