Cordyceps zlepšuje stav jater při intoxikaci tetrachlormetanem

Cordyceps sinensis je medicinální parazitická houba pocházející z horských oblastí Tibetu a Číny.

V této studii se vědci zaměřili na možnost využití extraktu z Cordycepsu na ochranu jater při intoxikaci tetrachlormetanem, zda zamezí fibrotizaci, přestavbě jater a následné cirhóze, která může vyústit v jaterní selhání či vznik jaterního karcinomu. Jediným možným řešením je pak transplantace jater, což je ale problematické, neboť je velký nedostatek vhodných orgánů, byť u jater je možná transplantace od živého dárce.

Pro tento pokus využili myši, kterým podali 10% tetrachlormetan v dávce 2 ml/kg, a to 3x týdně po dobu 4 týdnů. Myším byl souběžně také podáván extrakt z Cordycepsu v dávce 120 mg/kg/den. V další fázi pokusu byly myším aplikovány protilátky proti NK buňkám. Po době podávání byly myši usmrceny. Hodnotily se krevní hodnoty zachycující jaterní funkce a zánět v játrech, dále hydroxyprolinová a kolagenní depozita, která se objevují při fibróze jater. Dále se sledoval i počet NK buněk a lymfocytů v játrech aj.

U myší, kterým byl podán tetrachlometan a zároveň extrakt z Cordycepsu, se zlepšil zdravotní stav, jaterní funkce zůstaly více zachovány, zánětlivá reakce nebyla tak silná, stejně tak fibrotické změny, zároveň byl vyšší počet NK buněk. Pokud ovšem byly přidány protilátky proti NK buňkám, došlo ke zvýšení zánětu, tedy s poklesem NK buněk se rozvíjí zánětlivé procesy v játrech a narůstá jejich poškození.

Výsledky tedy jednoznačně prokázaly, že podávání extraktu z Cordycepsu ochraňuje jaterní tkáň od masivního poškození, snižuje zánět, zpomaluje fibrotizaci, zvyšuje počet NK buněk v játrech.

Peng Y, Huang K, Shen L, Tao YY, Liu CH. Cultured Mycelium Cordyceps sinensis alleviates CCl4-induced liver inflammation and fibrosis in mice by activating hepatic natural killer cells. Acta Pharmacol Sin. 2015 Nov 23.

Visited 16 times, 1 visit(s) today

Write A Comment