Auricularia (shrnutí článků)

Vědecká studie týkající se Auricularie

Rakovina

Stejně jako ostatní medicinální houby dokáže i Auricularia bojovat s rakovinou. Její polysacharidy byly testovány na buňkách lidské rakoviny plic. Zjistilo se, že inhibuje jejich proliferaci a DNA syntézu. Dochází k zástavě buněčného cyklu a je indukována apoptóza díky aktivaci kaspáz 3 a 9.

Yu J, Sun R, Zhao Z, Wang Y. Auricularia polytricha polysaccharides induce cell cycle arrest and apoptosis in human lung cancer A549 cells. Int J Biol Macromol. 2014;68:67-71.

Imunitní systém

Auricularia moduluje aktivitu imunitního systému, dokáže tlumit zánět, ale také jej aktivovat, a to např. myší splenocyty, zvyšuje u nich proliferaci i produkci cytokinů a oxidu dusnatého. 

Ukai S, Kiho T, Hara C, Kuruma I, Tanaka Y.Polysaccharides in fungi. XIV. Anti-inflammatory effect of the polysaccharides from the fruit bodies of several fungi. J Pharmacobiodyn. 1983;6(12):983-90.  

Antioxidant

Auricularia patří mezi silné antioxidanty, za což vděčí mimo jiné i obsahu fenolů. Tato schopnost se nejčastěji testuje v roztocích např. 1,1-diphenyl-2-pikrylhydrazylu. Je měřena vychytávací schopnost, chelatace železa, redukování jeho železnatých iontů. Oboje dokáže Auricularia, a síla úspěchu koreluje s obsahem právě fenolických sloučenin.

Je prokázáno, že Auricularia snižuje peroxidaci lipidů, vychytává hydroxylový radikál atd., čímž ochraňuje hlavně buněčné membrány a snižuje aktivaci imunitního systému.

Kho Y.S, Vikineswary S, Abdullah N, Kuppusamy U.R, Oh H.I. Antioxidant capacity of fresh and processed fruit bodies and mycelium of Auricularia auricula-judae (Fr.) Quél. J Med Food. 2009;12(1):167-74. Acharya K, Samui K, Rai M, Dutta B.B, Acharya R. Antioxidant and nitric oxide synthase activation properties of Auricularia auricula. Indian J Exp Biol. 2004;42(5):538-40. Asatiani M et al.  Antioxidant activity of submerged cultured mycelium extracts of higher Basidiomycetes mushrooms, Int J Med Mush. 2007;9

Ochrana jater

Ochranný efekt vztahující se k jaterní tkáni vyplývá hlavně ve schopnosti snižovat akumulaci lipidů v játrech a antioxidační aktivitě Auricularie. Toto bylo prokázáno na krysách, které byly krmeny vysokotučnou dietou, aby u nich byla vyvolána steatóza, ztukovatění jater. Skupiny krys, kterým byla podávána i houby byla přerušena progrese nemoci započatá nevhodnou dietou, v játrech docházelo k nižší akumulaci lipidů a byla přítomno méně volných radikálů. Není tedy překvapením, že i došlo i k utlumení imunitního systému, podávání houby působilo protizánětlivě. Snížila se exprese prozánětových cytokinů, jakými jsou TNFα, IL-6.

Výsledky tedy jednoznačně prokazují komplexní ochranné funkce Auricularie na jaterní tkáň.

Chiu WC, Yang HH, Chiang SC, Chou YX, Yang HT. Auricularia polytricha aqueous extract supplementation decreases hepatic lipid accumulation and improves antioxidative status in animal model of nonalcoholic fatty liver. Biomedicine (Taipei). 2014;4:12.

Protisrážlivé účinky

Polysacharidy obsažené v Auricularii dokáží inhibovat agregaci destiček, trombocytů, a to in vitro, tak i in vivo.Tento efekt souvisí s působením na trombin, kdy dochází k jeho inhibici. Další mechanismus zahrnuje snížení ADP indukované agregace.

Agarwal K.C, Russo F.X, Inhibition of human and rat platelet aggregation by extracts of Mu-er (Auricularia auricula). Thromb Haemost. Parks R.E Jr. 1982;48(2):162-5.  

Cholesterol

Auricularia je známá též svými schopnostmi snižovat hladinu lipidů v krvi. Testy byly prováděny na myších, jimž byla podávána vysokocholesterolová dieta, z nichž pak některé dostávaly i houbu. Došlo u nich ke snížení celkového cholesterolu, LDL, zvýšila se také aktivita lipidové lipázy. V jiných studiích se pak ukazuje i snížení triglyceridů, zvýšení hladiny LDL, vše doprovázené silnými antioxidačními účinky.

Chen G, Luo YC, Li BP, Li B, Guo Y, Li Y, Su W, Xiao ZL. Chen G, Luo YC, Li BP, Li B, Guo Y, Li Y, Su W, Xiao ZL. Effect of polysaccharide from Auricularia auricula on blood lipid metabolism and lipoprotein lipase activity of ICR mice fed a cholesterol-enriched diet. J

Kaneda T and Tokuda S. The hypocholesterolemic effect of two edible mushrooms: Auricularia auricula (tree-ear) and Tremella fuciformis (white jelly-leaf) in hypercholesterolemic rats. Nutrition Research. 1996;1699(10):1721-1725.Yi M.A, Tang J, Han C. Isolation and purification of polysaccharides from wood ear (Auricularia auricular) and their hypoglycemic, hypolipidemic and antioxidant activities. 2005 IFT Annual Meeting. ift.confex.com 18B-13

Kardiovaskulární soustava

Vzhledem k tomu, že je Auricularia schopná snižovat hladinu lipidů a oxidační stres, je jen logické, že snižuje riziko rozvoje kardiovaskulárních nemocí.

Krom jiného však má přímé účinky na srdeční sval. Testováno to bylo u stárnoucích, u nichž dochází k poklesu funkce imunitního systému, snížení ejekční frakce a jejímu zkrácení, pokud však myším byla podána i houba, došlo ke zlepšení sledovaných parametrů. Vzhledem ke svým antioxidačním schopnostem je Auricularia i ochranným prvek v případě ischemicko-reperfúzního poškození srdce.

Wu Q, Tan Z, Liu H, Gao L, Wu S, Luo J, Zhang W, Zhao T, Yu J, Xu X. Chemical characterization of Auricularia auricula polysaccharides and its pharmacological effect on heart antioxidant enzyme activities and left ventricular function in aged mice. Int J Biol Macromol. 2010 Apr 1;46(3):284-8.

Ye TM, Qian LB, Cui J, Wang HP, Ye ZG, Xia Q. Auricularia auricular polysaccharide protects myocardium against ischemia/reperfusion injury. Zhongguo Ying Yong Sheng Li Xue Za Zhi. 2010 May;26(2):154-8

Diabetes

K široké škále účinků Auricularie patří i schopnost ovlivňovat hladinu cukrů v krvi. V in vitro pokusech se ukázalo, že extrakt z ní je schopen absorbovat glukózu, což může snížit její koncentraci v krvi. Dalším zjištěním bylo, že snižuje aktivitu alfa amylázy, což by mělo vliv na postprandiální hladinu cukru v krvi.

Wu NJ, Chiou FJ, Weng YM, Yu ZR, Wang BJ. In vitro hypoglycemic effects of hot water extract from Auricularia polytricha (wood ear mushroom). Int J Food Sci Nutr. 2014;65(4):502-6.

Aktivní principy a oblasti použití

Antikoagulace

Díky svému antikoagulačnímu účinku byla Auricularia polytricha dlouho užívána jako doplňková terapie pro zlepšení průtoku krve. Dobré výsledky léčby byly hlášeny po podání náhrady Auricularia, především s ohledem na snížení rizika mrtvice a infarktu a oběhových problémů. Na rozdíl od některých syntetických přípravků na ředění krve, může tato houba při preventivním užívání nebo užívání při existujících arteriosklerotických změnách podpořit mikrocirkulaci krve bez poškození cévních stěn.

Zatím ještě nebyly identifikovány všechny složky a režimy činnosti, které mohou být odpovědné za antikoagulační a antitrombotické účinky. Vysoký obsah hořčíku a draslíku však jistě přispívá k posilování srdce a oběhu.

Prevence a léčba vysoké úrovně krevních tuků

Regulace úrovně krevních tuků (triglyceridů a cholesterolu) je důležitá pro zdravý kardiovaskulární systém. V Auricularia byl identifikován specifický biopolymer, který je odpovědný za jasnou schopnost této medicinální houby snižovat vysokou úroveň krevních tuků. Látka známá pod akronymem EBP se chlubí vysokým podílem glykoproteinu ve své struktuře.

Imunomodulace

Mnoho věcí také naznačuje, že Auricularia má imunomodulační účinky – nejen díky polysacharidům, které obsahuje. Byl popsán specifický protein, který prokázal zlepšení produkce imunocytů ve slezině in vitro a zvýšení sekrece interferonu gama v těchto buňkách. Bylo oznámeno také zvýšení NO syntézy a nádor nekrotizujícího faktoru alfa. Zdá se tedy, že Auricularia polytricha – jako všechny medicinální houby – se dobře hodí k posílení imunologických parametrů nádorů.

Redukce zánětů

Auricularia polytricha prokázala, že má protizánětlivý účinek, především na kůži, sliznicích a v očích. Současné studie přičítají tento účinek hlavně obsahu beta-D-glukanu v houbě. Jak dokumentují staré bylinkářské knihy, tento účinek je využíván již několik století.

Vědecké články o Auricularii

Auricularia ochraňuje před radiací

Auricularia snižuje hladinu cholesterolu

Auricularia snižuje hladinu tuků v krvi a ochraňuje játra před steatózou

Auricularia a její antioxidační a protirakovinné účinky

Auricularia má antibakteriální, protistafylokokové a antioxidační účinky

Visited 15 times, 1 visit(s) today

Write A Comment