Auricularia snižuje hladinu tuků v krvi a ochraňuje játra před steatózou

Auricularia, bolcovitka, je houbou, která je používána v gastronomii Asie. Její jméno vychází z tvaru a konzistence plodnice.

Auricularia, bolcovitka, je houbou, která je používána v gastronomii Asie. Její jméno vychází z tvaru a konzistence plodnice. Nemá výraznou chuť ani vůni, může se tedy využívat v mnoha pokrmech. Krom kulinářství je zde podstatnější a důležitější fakt, a to, že Auricularia je také medicinální houbou. Je opakovaně potvrzováno, že je stimulantem imunitního systému, je též antioxidantem, může pomoci s léčbou rakoviny aj. Dalším využitím Auricularie je při snižování hladiny tuků v krvi. Tato problematika je velmi rozšířená. Ačkoli hyperlipidémie nebolí, její následky mohou být smrtelné. Tukové částice z krve se usazují do stěn cév, rozvíjí se ateroskleróza a zánět. Dochází k narušení cévní stěny, která ztrácí pružnost, ztlušťuje se vlivem zvýšené tvorby mezibuněčné hmoty a svaloviny, navíc vzniklý do nitra cévy se vyklenující tukový aterom ucpává cévu, snižuje její průměr, může být též poškozen, to se pak aktivují krevní destičky a koagulační kaskáda, dochází ke vzniku trombu, který dále ucpává cévu, ale může dojít také k jeho utržení a embolizaci dále do oběhu, do plic, mozku atd.

Hladina tuků je často zvýšena u lidí s nadváhou, která s sebou nese další nemoci, např. poškození kloubů, dýchací obtíže, steatóza jater…

Auricularie byla v této studii využita jako možnost snížení hladiny tuků.  Vědci vytvořili etanolový extrakt z Auricularie (AAE) jako hypolipidemikum a ochranu jater před steatózou, ztukovatěním jater. Myši použité do studie byly rozděleny do více skupin. Jedna dostávala běžnou stravu, další pak vysokotučnou dietu bez Auricularie, či s Auriculárií různé koncentrace 0,1%, 0,3% a 1%.

Následně byly sledovány krevní parametry, které jsou spojeny s lipidovým profilem a poškozením jater, tj. plazmatické lipidy, jaterní enzymy, játra byla podrobena i histologickému zkoumání. Byly též zkoumány adipocyty, tukové buňky, a jejich obsah. Myši, které dostávaly vysokotučnou dietu a extrakt z Auricularie, měly na konci studie nižší hmotnost než myši s  vysokotučnou stravou bez přidání Auricularie. Také hladiny plazmatických lipidů a jaterních enzymů byly mnohem nižší, a jejich snížení bylo vázáno na použitou dávku extraktu, čím silnější extrakt, tím nižší hladina tuků aj. Extrakt také snižuje přepis adipogenních a lipogenních tuků v adipocytech, které normálně přispívají k nárůstu kumulace a tvorby tuků a zvyšování hmotnosti. Navíc extrakt nebyl vůbec cytotoxický, nepoškozoval tělesné buňky.

Výsledky studie ukazují, že extrakt z Auricularie snižuje hladinu lipidů v krvi, snižuje nárůst hmotnosti, podporuje redukci hmotnosti, ochraňuje jaterní tkáň před ukládání tuků do ní a také mění expresi genů, které zodpovídají za nárůst hmotnosti a koncentrace lipidů v krvi.

Reza MA, Hossain MA, Damte D, Jo WS, Hsu WH, Park SC. Hypolipidemic and Hepatic Steatosis Preventing Activities of the Wood Ear Medicinal Mushroom Auricularia auricula-judae (Higher Basidiomycetes) Ethanol Extract In Vivo and In Vitro. Int J Med Mushrooms. 2015;17(8):723-34.

Visited 30 times, 1 visit(s) today

Write A Comment