Auricularia snižuje hladinu cholesterolu

Medicinální houby jsou svými pozitivními účinky na lidské zdraví známé po tisíce let.

V současné době jsou tyto účinky potvrzovány vědeckými in vitro studiemi, ale i klinickými studiemi. Ať už se jedná po modulaci imunitního systému, protirakovinné účinky, snižování hladiny cukrů v krvi. Méně známý je pak fakt, že houby snižují i hladinu cholesterolu.

V této studii se vědci rozhodli potvrdit tento účinek u Auricularie polytrichy (boltcovitky chlupaté). Tato houba pochází z Asie, kde je ceněna nejen jako léčivá, ale patří též do gastronomie, kdy se stává součástí salátů, polévek, příloh k masu. I u nás je běžně k sehnání v sušené i čerstvé podobě. Aby byly potvrzeny cholesterol snižující účinky, extrahovali vědci polysacharidy, které následně využili a podávali je krysám. Tyto krysy byly krmeny vysokotučnou dietou tak, že u nich došlo k rozvoji hypercholesterolémie. Polysacharidový extrakt jim byl podáván orálně po dobu 29 dní. Samozřejmě byla vytvořena i kontrolní skupina hypercholesterolemických krys, které extrakt nedostávaly. Výsledky byly zajímavé a prokázaly, že podávaný extrakt snižuje koncentraci lipidů v séru, a to tak, že koncentrace dosáhla téměř normálního stavu. Celkový cholesterol u myší, kterým byl podáván extrakt, byl výrazně snížený, u dávky 4,5 o skoro 35 % a u dávky 9 mg/kg o cca 33 %, měření proběhlo 29. den. V této studii je jednoznačně prokázán cholesterol snižující účinek Auricularie polytrichy. Díky tomuto zjištění by se mohlo dále pracovat na možnosti zařadit houbový extrakt do léčby pacientů s hypercholesterolémií.

Zhao S, Rong C, Liu Y, Xu F, Wang S, Duan C, Chen J, Wu X. Extraction of a soluble polysaccharide from Auricularia polytricha and evaluation of its anti-hypercholesterolemic effect in rats. Carbohydr Polym. 2015 May 20;122:39-45.

Visited 18 times, 1 visit(s) today

Write A Comment