Auricularia ochraňuje před radiací

Auricularia auricular neboli Jidášovo ucho (bolcovitka) je neodmyslitelnou součástí asijské kuchyně. Tuto houbu je možné nalézt i u nás. Roste nejčastěji na bezovém dřevu.

Její název se odvozuje od jejího tvaru, který připomíná boltec, a měkké gelovité konzistence. Krom využití v kuchyni je Auricularia známé též svými léčebnými účinky. Jako ostatní medicinální houby má i Auricularia imunitní systém posilující účinky. Umí též neutralizovat volné radikály, ničit rakovinné buňky a mnoho dalšího.

Tato studie se zaměřila na možné využití Auricularie v případě vystavení radiaci, polysacharidy z Auricularie se navíc kombinovala s procyanidiny z hroznových jadérek.

Pro studii se využily imunitní buňky získané ze sleziny krys. Tyto buňky byly vystaveny radiaci, následkem čehož došlo k změnám v buňkách a jejich apoptóze (typ buněčné smrti), snížila se jejich životaschopnost, v médiu, kde byly buňky kultivovány, se zvýšila koncentrace malondialdehydu, což je známkou oxidačního stresu vinou tvorby volných kyslíkových radikálů. Naopak se snížila aktivita látek a enzymů, které volné radikály neutralizují (glutathion peroxidáza, superoxiddismutáza).

Při přidání polysacharidů z Auricularie a procyanidinu se ukázalo, že tyto látky mají radioprotektivní a antioxidační vlastnosti.Díky tomu si imunitní buňky vystavené radiaci udržely svou životaschopnost, méně jich podlehlo buněčné smrti, celkově byl též snížen oxidační stres.

K buňkám se podávaly i jednotlivé látky samostatně, tedy polysacharidy z Auricularie nebo procyanidiny, sice účinkovaly a zlepšily stav imunitních buněk, ale ne tolik jako jejich kombinace.

Následoval i pokus in vivo, kde byly radiaci vystaveny krysy, i zde byl zachycen nižší oxidační stres, zvýšila se aktivita enzymů neutralizujících volné radikály a nedošlo k reaktivnímu zvětšení sleziny.

Není pochyb o tom, že polysacharidy z Auricularie a procyanidiny dokáží chránit buňky před poškozením radiací. Největší účinek je pak zaznamenán, pokud jsou tyto látky podávány současně.

Bai H, Wang Z, Cui J, Yun K, Zhang H, Liu RH, Fan Z, Cheng C. Synergistic radiation protective effect of purified Auricularia auricular-judae polysaccharide (AAP IV) with grape seed procyanidins. Molecules. 2014 Dec 11;19(12):20675-94.

Visited 14 times, 1 visit(s) today

Write A Comment