Auricularia a její antioxidační a protirakovinné účinky

Auricularia (bolcovitka) je hlavně v Asii velmi známá houba, neboť je součástí mnoha pokrmů, kde je využita jejich nevýrazná chuť a křupavost.

Auricularia se jmenuje podle svého tvaru a struktury. Připomíná lidský ušní boltec i její struktura je gelovitá, gumová. Jedná se o dřevokaznou houbu, kterou nacházíme na listnáčích, nejčastěji např. na černém bezu, dubech, habrech… Krom využití v kulinářství je Auricularia využívána i v tradičních asijských medicínách, hlavně té čínské. Díky jejích účinkům se dostala do povědomí moderní vědy, která také testuje její vlastnosti. Ukazuje se, že podobně jako ostatní medicinální houby má Auricularia výrazné imunomodulační účinky, ochraňuje jaterní tkáň, snižuje hladinu cholesterolu, zabíjí mnohé infekční patogeny i rakovinné buňky. Je však také silným antioxidantem.

Její imunomodulační, antioxidační a protinádorovou aktivitu testovali autoři této studie a porovnávali je s dalšími dvěma vybranými houbami.

Byly tedy testovány Auricularia a dva druhy hlívy, tj. Pleurotus abalonus a Pleurotus sajor-caju.

Byly vytvořeny alkoholové extrakty, díky hluboké analýze složení se ukázalo, že jsou bohaté na fenolické sloučeniny, které jsou nositelkami jejich antioxidačních účinků. U všech zvolených hub byly tyto účinky víceméně shodné. Dále se testovaly protirakovinné účinky. Byly použity leukemické buňky. Ukázalo se, že Pleurotus abalonus v dávce 0,5 mg/ml a Auricularie v dávce 0,25‒0,5 mg/ml měly výrazné účinky ve snížení životaschopnosti leukemických buněk. V případě, že autoři použili dávku 0‒0,25 mg/ml Pleurotus sajor-caju, došlo ke zvýšení množení rakovinných buněk, a to až na 140 %, zatímco právě vyšší dávky množení zastavují. Když autoři dále specifikovali účinnou koncentraci u Auricularie byla 0,28 ± 0.04 mg/ml, zatímco u obou druhů hlív byla 0,45 ± 0.01 a 0.49 ± 0.001 mg/ml. Je tedy vidět, že Auricularia je účinnější, její efekt silnější. Poškození leukemické buňky bylo stanoveno podle uvolnění nitrobuněčné laktát dehydrogenázy (enzymu) mimo buňku. K tomu musí být poškozená buněčná membrána, tedy integrita buňky. Již dávka 0,5 mg/ml Auricularie byla pro buňky cytotoxická a ničila je. Při bližším zkoumání byla v extraktu z Auricularie nalezena kyselina glutamová, jíž byly připsány protirakovinné účinky extraktu.

Všechny testované houby mají antioxidační i protirakovinné účinky, úspěšnější je ale Auricularie.

Panthong S, Boonsathorn N, Chuchawankul S. Antioxidant activity, anti-proliferative activity, and amino acid profiles of ethanolic extracts of edible mushrooms. Genet Mol Res. 2016 Oct 17;15(4).

Visited 33 times, 1 visit(s) today

Write A Comment