Cordycepin proti rakovině plic

Cordyceps sinensis je parazitická houba, její spory se uchytí na těle hmyzu či jejich larev, postupně roste a živí se tělem hmyzu, až vyplní celou hmyzí, larvovou schránku.

Tato houba se sbírá ve vysokohorských oblastech Číny a Tibetu. Tradiční čínská medicína využívá Cordyceps k léčbě mnoha neduhů již tisíce let. Západní medicíně taky nezůstal zcela neznámý. Probíhají pokusy, testy i klinické studie, které dokládají, že Cordyceps je imunostimulantem, posiluje fyzickou a psychickou kondici, zpomaluje stárnutí a progresi degenerativních nemocí, reguluje hladinu cukrů a cholesterolu v krvi, dokáže zabít patogenní mikroorganismy atd.

Krom již zmíněného má Cordyceps i protirakovinné účinky. V této studii se vědci věnovali vlivu Cordycepsu na buňky rakoviny plic, to hlavně jedné složky Cordycepsu, cordycepinu.

Rakovina plic je jedním z nejčastějších typů rakovin, která více postihuje kuřáky, existují dva druhy, malo- a nemalobuněčné. Dle toho se odvíjí i prognóza a léčebný postup, v případě malobuněčné rakoviny dominuje chemoterapie a v případě nemalobuněšné chirurgie a radioterapie. I přes účinnou léčbu dochází k mnoha úmrtím na toto onemocnění.

Autoři vytvořili buněčnou kulturu z buněk nemalobuněčné rakoviny plic. K té pak přidávali cordycepin a sledovali jeho účinky na rakovinné buňky.

Při pokusech se ukázalo, že v přítomnosti cordycepinu dochází ke snížení životaschopnosti buněk, je zastaveno dělení buněk, rakovinné buňky umíraly, jelikož u nich došlo k aktivaci signálních cest, které vedou k apoptóze, tj. druhu buněčné smrti.

Při bližším zkoumání bylo zjištěno, že buněčný cyklus, který končí rozděleným buňky, je zastaven hned v úvodním kroku, tj. ve fázi G0/G1, apoptóza je spuštěna aktivací enzymu kaspázou 3, navíc blokuje aktivity bílkovin, které buňku před apoptózou chrání.

Pokus tak prokázal, že cordycepin zasahuje to životaschopnosti rakovinných buněk, blokuje jejich dělení a dokáže je zabíjet. Tohoto efektu by mohlo být využito i v dalších pokusech, popř. přímo v léčbě onkologických pacientů.

Wang Z, Wu X, Liang YN, Wang L, Song ZX, Liu JL, Tang ZS. Cordycepin Induces Apoptosis and Inhibits Proliferation of Human Lung Cancer Cell Line H1975 via Inhibiting the Phosphorylation of EGFR. Molecules 2016; 21(10)

Visited 17 times, 1 visit(s) today

Write A Comment