Agaricus a jeho vliv na Crohnovu chorobu

Agaricus blazei Murill (Agaricus brasiliensisžampión mandlový, sluneční žampión) je houba, která má domovinu v oblasti jihoamerických deštných pralesů, kde jej od nepaměti využívají tamní indiánské kmeny k léčbě. Díky jeho účinkům se Agaricus dostal do celého světa a je zkoumám a testován. Výsledky studií potvrzují, že je Agaricus vhodný pro posílení a regulaci imunitního systému, snižuje hladinu cholesterolu a cukrů v krvi, je možné jej použít k podpoře léčby rakoviny, infekčních nemocí aj.

V této studii autoři použili Agaricus u pacientů s Crohnovou nemocí.

Crohnova nemoc je chronický zánět postihující jakoukoli část střeva, prostupuje celou střevní stěnou a vzniká na imunologickém podkladě, jedná se o autoimunitní onemocnění. Mezi příznaky patří hlavně bolesti břicha, nadýmání, průjmy a příměsí hlenu či krve, hubnutí, kožní problémy aj. Nemoc se léčí pomocí preparátů, které snižují aktivitu imunitního systému, u těžkých případů je pak nutné využít i léčbu chirurgickou s odstraněním postižené a poškozené části střeva.

Studie byla randomizované, dvojitě zaslepená a placebem kontrolovaná (tj. pacienti byli do skupin vybírání náhodně, nevědělo se, komu je podáváno placebo a komu AndoSanTM). AndoSanTM je preparát, který je z více než 80 % z Agaricu, dále obsahuje v melém množství i Hericium a Maitake.

Do studie bylo zařazeno 50 pacientů s Crohnovou nemocí. Ti byli rozděleni do dvou skupin. Jedna dostávala placebo a druhá AndoSanTM po dobu 21 dní.

Pacienti subjektivně hodnotili svůj stav pomocí skórovacího systému, kde hodnotili symptomy, únavu, kvalitu života.

Stolice byla testována na přítomnost a koncentraci kalprotektinu a v krvi se sledovaly koncentrace prozánětových cytokinů.

Pacienti ze skupiny, která dostávala AndoSanTM, udávali, že se cítí lépe a méně unavení, že mají méně symptomů a vyšší kvalitu života. Ve skupině s placebem pacienti nic takového nepopisovali.

Testy stolice a krve však nevykazovaly výrazné rozdíly mezi skupinami, i když ve skupině s AndoSanTM byly o „trochu lepší“, tj. nižší koncentrace prozánětových cytokinů a kalprotektinu.

Podávání AndoSanTM zlepšuje stav pacientů s Crohnovou nemocí a při jeho podávání nebyly zaznamenány žádné nežádoucí účinky.  Je tedy možné, že by AndoSanTM mohl být přidán do léčebného programu.

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0159288

Visited 21 times, 1 visit(s) today

Write A Comment