Agaricus brasiliensis je medicinální houbou, která se ze své domoviny v Jižní Americe dostala do celého světa.

To je dáno jejími účinky na zdraví. Vědecky, mnohdy i klinickými studiemi, jsou potvrzovány schopnosti Agaricu stimulovat imunitní systém, posilovat ho v boji proti infekci i rakovinnými buňkami, navíc Agaricus působí přímo na rakovinné buňky, dokáže snižovat riziko rozvoje civilizačních nemocí, které bývají spjaty se zvýšenou hladinou cukrů, tuků v krvi, tyto Agaricus snižuje. Vědci hledají a ověřují další uplatnění Agaricu v klinické medicíně. V předložené studii se pokusily ozřejmit vliv Agaricu na novorozeneckou žloutenku. Tato vzniká na podkladě pomalého odbourávání a hromadění bilirubinu, který vzniká zvýšeným rozpadem krvinek a ještě dosud ne zcela vyzrálou funkcí jater. Objevuje se až u 60 % dětí. Mnohdy je to stav benigní a není nutné jen nijak ovlivňovat, jinak je možné léčit fototerapií, ale existují i těžké případy a vlivem vysoké hladiny bilirubinu může dojít i k poškození nervových buněk, tedy i těch mozkových, bilirubin je  neurotoxický.

Pokus byl prováděn na krysách, kterým byl podán fenylhydrazin hydrochlorid, aby indukoval neonatální žloutenku. Poté se podával extrakt z Agaricu v dávce 20, 50 a 100 mg/kg/den a sledovaly se hodnoty bilirubinu v krvi. Ukázalo se, že extrakt dokáže snižovat hladinu bilirubinu, a to v závislosti na dávce. Navíc se prováděl i pokus in vitro, kde se potvrdilo, že se podílí na degradaci bilirubinu, dokáže též snižovat oxidační stres i hladinu prozánětových cytokinů. Ochraňuje tedy i játra, která pak sama mohou lépe odbourávat bilirubin.

Vzhledem k tomu, že je potvrzeno, že extrakt není cytotoxický, je možné, že se dostane i do klinické praxe a mohl by se využít i u dětí trpících vážnějšími formami novorozenecké žloutenky.

Zhang L, Yuan B, Wang H, Gao Y.Therapeutic effect of Agaricus brasiliensis on phenylhydrazine-induced neonatal jaundice in rats. Biomed Res Int. 2015;2015:651218.

Visited 25 times, 1 visit(s) today

Write A Comment