Agaricus na posílení imunity

Agaricus blazei Murrill (sluneční houba, žampión brazilský) je houba, která pochází z pralesů Jižní Ameriky, kde je využívána tamními indiány pro léčbu mnoha zdravotních neduhů.

Díky schopnostem houby „léčit“ se tato dostala do povědomí odborné veřejnosti a je podrobována mnoha pokusům a studiím. Je prokázáno, že dokáže modulovat aktivitu imunitního systému, posilovat celkovou kondici i tu psychickou, snižovat hladinu cholesterolu a cukrů v krvi, zabíjet infekční patogeny i rakovinné buňky.

V této studii se vědci věnovali právě vlivu Agaricu na imunitní systém.

In vivo pokusy, tj. na laboratorních zvířatech, se prokázaly, že po krmení myší Agaricem dochází ke zlepšení stavu brzlíku a sleziny, tedy i jejich velikost. Orgány imunitního systému, zvláště pak brzlík, mají tendenci se s věkem „zmenšovat“, atrofovat.  V případě, že myši dostávaly polysacharidy z Agaricu, nedocházelo k úbytku, regresi této imunitní tkáně. Běžný pokles indexu brzlík/slezina u dospělých myší proti mladým je cca 27 %, v případě s Agaricem jen 12,6 %. Tento efekt byl zaznamenán u samců i u samic.

U Agaricem léčených myší také došlo k zlepšení aktivity imunitních buněk. Zlepšila se fagocytóza, tedy schopnost leukocytů pohlcovat cizí částice včetně infekčních patogenů a poškozených buněk. Fagocytární index vzrostl až o 38 %.

Při pokusech na buněčných kulturách se ukázalo, že Agaricus zvyšuje proliferaci, množení, leukocytů a také syntézu pro imunitní reakci potřebných substancí, např. IL-6, IL-1, zvyšuje se také exprese povrchových buněk, na které se vážou ligandy a aktivují imunitní buňku.

Je tedy patrné, že polysacharidy z Agaricu podporují imunitní systém u pokusných zvířat. Zpomalují stárnutí imunitního systému a posilují jej. Tento efekt byl také potvrzen na buněčných kulturách, kde se ukázal přesný mechanismus, jakým Agricus na imunitní buňky působí.

Fang L, Zhang Y, Xie J, Wang L, Zhang H, Wei W, Li Y. Royal Sun Medicinal Mushroom, Agaricus brasiliensis (Agaricomycetidae), Derived Polysaccharides Exert Immunomodulatory Activities In Vitro and In Vivo. Int J Med Mushrooms. 2016;18(2):123-32.

Visited 13 times, 1 visit(s) today

Write A Comment