Shiitake snižuje cholesterol

Shiitake (Lentinus edodes, houževnatec jedlý) pochází z Asie, kde je hojně využíván jednak v kuchyni pro svou silnou a jedinečnou, a jednak v léčitelství, hlavně pak v tradiční čínské medicíně.

Jejími účinky se zabývá i klasická medicína. Díky mnoha studiím a pokusům bylo zjištěno, že Shiitake je silným imunomodulátorem, snižuje hladinu  cukrů v krvi. Dokáže neutralizovat volné radikály, má též protirakovinné účinky.

V této studii se autoři zaměřili na cholesterol, a zda a jak jej Shiitake snižuje.

Problematika vysoké hladiny cholesterolu je velmi rozšířená, je spojená i se způsobem současného života většiny lidí, tj. jídlo s přemírou tuků a cukrů, málo vlákniny, nedostatek pohybu. Při vysoké hladině cholesterolu dochází k „ucpávání“ cév. Zlý cholesterol se dostává do stěny cév, kde jej pohltí buňky imunitního systému, makrofágy, a promění se v pěnové buňky, dochází k zánětu, snižuje se elasticita cév, cévy „tvrdnou“ a křehnou. Vzniká aterom, který se zvětšuje a prominuje do lumina cévy, takže se průsvit cévy snižuje. Omezuje se proudění krve cévami, může též dojít ke vzniku trombů, sraženin. Tyto se však mohou i utrnout a ucpat cévy v plicích, srdci či mozku. Zvýšená hladina cholesterolu tedy může způsobit smrt, minimálně sníží délku života.

Je tedy vhodné změnit životní styl a užívat léky, popř. hledat pomoc v přírodě.

Autoři sledovali účinky vodného extraktu Shiitake, a ukázalo se, že snižuje aktivitu HMG-CoA reduktázy, která vytváří v těle cholesterol, takto fungují i léky statiny. Vodný extrakt byl tvořen hlavně alfa a beta glukany a dalšími polysacharidy. Extrakt byl nejprve použit na buněčné kultuře a sledovalo se, jak mění expresi genů, které jsou odpovědné za regulaci metabolismu cholesterolu. Pak byl extrakt podáván též myším, a to normálním a hypercholesterolemickým myším.

Ukázalo se, že největší efekt má extrakt na snižování triglyceridů. Extrakt dle pokusů účinkuje jako simvastatin, který je běžně podáván pacintům s vysokým cholesterolem, tedy blokuje tvorbu cholesterolu, snižuje jeho koncentraci v krvi, navíc snižuje i koncentraci triglyceridů v játrech i zánět probíhající v cévách.

Zdá se tedy, že by bylo možné využít extrakt z Shiitake jako hypolipidemika ‒ léku, který snižuje koncentraci lipidů v krvi, což je i prevence vzniku kardiovaskulárních nemocí. Je však nutné provést další pokusy, a to i ty, které by určily dávku nutnou k dosažení žádoucího výsledku.

Gil-Ramírez A, Caz V, Smiderle FR, Martin-Hernandez R, et al. Water-Soluble Compounds from Lentinula edodes Influencing the HMG-CoA Reductase Activity and the Expression of Genes Involved in the Cholesterol Metabolism. J Agric Food Chem. 2016 Mar 9;64(9):1910-20.

Visited 41 times, 1 visit(s) today

Write A Comment