Shiitake snižuje riziko vzniku popáleninové sepse

Shiitake (Lentinula edodes, houževnatec jedlý) je houba pocházející z Asie, její jméno je v překladu elixír života.

Shiitake je také vědecky testována. Postupně jsou odhalovány její složky, např. lentinany. Shiitake má vliv na imunitní systém, dokáže jej posílit. Má též protirakovinné účinky, dokáže snížit hladinu cholesterolu, je silným antioxidantem, ničí mnohé infekční patogeny aj.

V této studii se vědci zaměřili na využití lentinanů v ovlivnění popáleninové sepse. Jedná se o systémový zánět, ke kterému může dojít při silném a rozsáhlém popálení, kdy jsou zničeny velké plochy kůže a odhaleny hlubší vrstvy, snadno může dojít k infikaci těchto otevřených ploch. V průběhu infekce může dojít k supresi, utlumení imunitního systému, což není příliš žádoucí a zhoršuje se naděje na uzdravení. Za tímto jevem, kdy je imunitní odpověď snížena stojí i jeden druh imunitních buněk a to T regulačních lymfocytů.

Vědci tedy sledovali počty T regulačních lymfocytů, které tlumí imunitní systém a produkují protizánětlivý a taktéž tlumivý cytokin IL-10.

K pokusům byly využity myši, které byly rozděleny do 5 skupin, kdy jedna skupina byla kontrolní (zdravé nijak neovlivněné myši), další s popáleninami a infikována pseudomonádou, skupiny s popáleninou, pseudomonádou a lentinany v dávce 40, 100 a 250 mg/kg.

Ukázalo se, že popálené myši infikované aeruginosou bez podání lentinanu měly vyšší počty T regulačních lymfocytů, které produkovaly IL-10 v porovnání s kontrolní skupinou, došlo tedy ke snížení aktivity imunitního systému a lepší možnosti šíření infekce. U infikovaných popálených myší, které dostávaly lentinany, k takovému posunu nedošlo, naopak, byl udržen počet i aktivita obranu zajišťujících imunitních buněk, jejichž aktivita nebyla utlumována T regulačními lymfocyty a IL-10.

Z pokusů tedy vyplývá, že mají lentinany imunostimulační účinky, zabraňují paralýze imunitního systému, umožňují tak bránit se infekci, zvyšují tedy šanci na přežití a uzdravení.

Wang SX, Liu QY, Li Y. Lentinan ameliorates burn sepsis by attenuating CD4+ CD25+ Tregs. Burns. 2016 May 2. pii: S0305-4179(16)30060-2.

Visited 12 times, 1 visit(s) today

Write A Comment