Shiitake zlepšuje stav pacientů s karcinomem trávicího traktu

Shiitake (Lentinula edodes, houževnatec jedlý) je, jak již český název napovídá, jedlá houba, kterou řadíme mezi chorošovité dřevokazné houby.

Je známá hlavně v Asii, kde je složkou mnoha pokrmů, ale navíc je často užívána k léčbě mnoha nemocí, a to třeba v rámci tradiční čínské medicíně.

Houbu studuje i „západní“ medicína a potvrzuje její účinky, ať už se jedné o účinky imunostimulační, antioxidační, cholesterol a cukr snižující, či protirakovinné, protiinfekční aj.

Shiitake tak celkově tonizuje a harmonizuje fungování těla. To může být velkým přínosem např. u pacientů, kteří jsou léčeni na rakovinu. Nemoc samotná a také léčba je velmi vysiluje, dochází k poškození orgánů aj. Chemo- a radioterapie nejvíce poškozuje kostní dřeň, čímž dochází k poruše krvetvorby a snížení obranyschopnosti nemocného, neboť chybí buňky imunitního systému.

Tato studie se zaměřila na to, zda má podávání Shiitake nějaký benefit pro pacienty s rakovinou v trávicím traktu. Mezi pacienty byl jeden s rakovinou žaludku a sedm s kolorektálním karcinomem.

Těm byla v prvním kole aplikována chemoterapie samotná, ve druhém kole pak byla k chemoterapii přidána i houba.

V prvním i druhém kole terapie byly sledovány nežádoucí účinky léčby a hodnoty odrážející „sílu“ imunitního systému, tj. substance, které produkují imunitní buňky, počty lymfocytů aj.

Nežádoucí účinky se objevily u 6 z 8 pacientů, ty se samozřejmě vztahovaly na podanou chemoterapii, neboť byly zaznamenány již v prvním kole, kdy byli pacienti léčeni bez Shiitake. Výskyt nežádoucích účinků se ve druhém kole výrazně snížil, pacienti mnohem lépe snášeli chemoterapii. Navíc došlo k vylepšení stavu imunitního systému, který byl v prvním kole chemoterapie výrazně narušený. Došlo k nárůstu koncentrace substrátů, které imunitní buňky syntetizují, v tomto případě IFN-γ, narostly počty lymfocytů i NK buněk. Silnější imunitní systém samozřejmě brání pacienta proti infekcím, které jsou u nemocných časté a mnohou být i smrtelné.

U pacientů tedy díky přidání Shiitake do terapie došlo ke lepšímu zvládání léčby a posílení imunitního systému, hlavně složky, která zajišťuje boj s buňkami rakoviny a infekcí.

Okuno K, Uno K. Efficacy of orally administered Lentinula edodes mycelia extract for advanced gastrointestinal cancer patients undergoing cancer chemotherapy: a pilot study. Asian Pac J Cancer Prev. 2011;12(7):1671-4.

Visited 9 times, 1 visit(s) today

Write A Comment