Shiitake zpomaluje stárnutí

Medicinální houby si získávají stále větší oblibu a zájem je nejen mezi lidmi dbajícími o své zdraví, ale i mezi vědci.

Jejich výhodou je, že při vysokém účinku mají malé vedlejší účinky. Jednou z takových hub je i Shiitake, jež je součástí tradiční čínské medicíny, ale také kulinářství v Asii. Je vědecky doloženo, že působí na imunitní systém ‒ posiluje jej v případě boje s infekcemi a oslabuje jeho reaktivitu u alergií a autoimunitních nemocí, má protirakovinné účinky, působí protiinfekčně, reguluje hladinu cukrů a tuků v krvi atd. Dalším jejím plusem je antioxidační působení. Antioxidační účinky jdou ruku v ruce se zpomalením stárnutí, degenerativních onemocnění, a vyjádříme je jako celkovou antioxidační aktivitu organismu, tedy všemi přirozenými mechanismy, kterými tělo disponuje (glutation, superoxiddismutáza…).

V předkládané studii se vědci zaobírali otázkou, jak silně antioxidačně působí vodný polysacharidový extrakt z Shiitake a ten samý obohacený zinkem. Antioxidační účinky byly měřeny in vitro, určovala se redukční síla, vychytávací efekt v přítomnosti hydroxylového radikálu a 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazylu. Dále byla sledována celková antioxidační kapacita, aktivita glutation peroxidázy a superoxiddismutázy, které jsou fyziologickými antioxidanty v našem těle, stejně jako koncentrace malondialdehydu, což je konečný produkt peroxidace lipidů, tedy odrazem negativního působení volných radikálů na buněčné membrány.

Výsledky ukázaly, že oba typy extraktů mají antioxidační účinky. U extraktu se zinkem byla zachycena vyšší redukční i vychytávací síla na volné radikály testovaných látek. Navíc tento extrakt zvyšuje i in vivo celkovou antioxidační kapacitu, tedy zvyšuje aktivitu výše zmíněných enzymů ‒ glutation peroxidázy a superoxiddismutázy. Je tedy jen logické, že v takovém případě klesá koncentrace malondialdehydu.

Díky této studii se potvrdilo, že extrakty z Shiitake mají antioxidační účinky, ty jsou výraznější u extraktu se zinkem, který zvyšuje i celkovou antioxidační aktivitu, a tím zpomaluje proces stárnutí.

Wang L, Wang C, Gao X, Xu N, Lin L, Zhao H, Jia S, Jia L. Purification, characterization and anti-aging capacity of mycelia zinc polysaccharide by Lentinus edodes SD-08. BMC Complement Altern Med. 2015 Apr 9;15:111.

Visited 9 times, 1 visit(s) today

Write A Comment