Vliv Agaricu a Reishi na erytrocyty

Medicinální houby mají mnoho účinků, které modulují lidské zdraví. Reishi a Agaricus jsou velmi výrazné houby.

Reishi je známá hlavně v tradiční čínské medicíně, zatímco Agaricus pochází z pralesů Jižní Ameriky, kdy je využívám tamními indiány. Obě houby mají imunostimulační účinky, je možné je využít při snižování krevního cukru a cholesterolu, stejně tak slouží jako antioxidanty, dodávají fyzickou i psychickou sílu.

Tato studie se zajímala o erytrocyty, které trpí v přítomnosti zvýšené hladiny krevních cukrů, dochází k deregulaci iontové homeostázy, porušení redoxního metabolismu a narušení funkce enzymů, které se nacházejí v membráně. Tím se mění i struktura a funkce erytrocytární membrány a celého erytrocytu. Na membránu se váží i sacharidy, dochází k glykaci hemoglobinu. Takto poškozené erytrocyty se snáze agregují, shlukují a dále se zvyšuje jejich deformace. To způsobuje komplikace v cirkulaci, v malých cévách. Může dojít až k jejich uzávěru vinou tvořících se shluků.

Tato studie se věnuje této problematice a možnosti využít medicinálních hub tak, aby došlo ke zlepšení stavu erytrocytů. Studie probíhala na zdravých a diabetických krysách. Houby, jejich mycelia, byly podávány k dietě po 14 dní v dávce 1 g/kg.

Léčba diabetických krys pomocí mycelií vedla k obnově fyziologického stavu erytrocytu, došlo k rovnováze mezi pochody na erytrocytární membráně, mezi sialyzací a desyalizací. Funkce membrány se obnovila, stejně tak její náboj, opět se omezila agregace a vytváření shluků. Krom jiného došlo i k obnovení tvaru a povrchových molekul na membránách. Erytrocyty se tedy vrátily do „původního“ zdravého stavu.

Studie přinesla velmi důležité poznatky. U Reishi a Agaricu je potvrzeno, že snižují hladinu cukrů v krvi, navíc pak obnovují i v důsledku zvýšené hladiny cukrů poškozené erytrocyty.

Vitak TY, Wasser SP, Nevo E, Sybirna NO. Structural Changes of Erythrocyte Surface Glycoconjugates after Treatment with Medicinal Mushrooms. Int J Med Mushrooms. 2015;17(9):867-78.

Visited 12 times, 1 visit(s) today

Write A Comment