Vliv Reishi ochraňuje mozek při požívání alkoholu

Je známá svými imunomodulačními, protirakovinnými či antioxidačními účinky.

Medicinální houby jsou nenahraditelnými pomocníky v posilování zdraví. Nejinak je tomu v případě Reishi, která je po tisíciletí využívána v tradiční čínské medicíně. Je známá svými imunomodulačními, protirakovinnými či antioxidačními účinky. Preparáty a extrakty z ní dokážou snižovat hladinu cukrů a cholesterolu v krvi, tím i předcházet mnoha civilizačním onemocněním. Další účinky, které má tato houba na lidské zdraví jsou stále objevovány a ověřovány. V této studii se vědci zaměřili na možnost použití Reishi k ochraně mozkové tkáně při požívání alkoholu. Je známé, že zvláště dlouhodobé požívání alkoholu vede k poškození mozkové tkáně, a to nejen alkoholovou toxicitou, ale i zvýšenou produkcí volných kyslíkových radikálů. Zatímco akutní intoxikace vyvolá až stavy deliria, u alkoholiků dochází k různým atrofiím mozkové tkáně s demencemi, třesy, ale také může, vzniknou Wernickeho encefalopatie s projevy psychózy i poruchami inervace okohybných svalů. Tato vzniká hlavně v důsledku nedostatku vitamínu B1, který se u alkoholiků často vyskytuje.

Vědci vytvořili vodný extrakt z Reishi, který poté podávali krysám. Tyto byly rozděleny do tří skupin. Kdy každá dostávala alkohol nebo vodu, k tomu u některých skupin byl přidán extrakt z Reishi, aby bylo možné porovnat výsledky mezi těmito skupinami krys. Na konci experimentu se určoval metabolický profil mozkové kůry a jater pomocí protonové magneticko-rezonanční spektroskopie mozkové kůry a fosforové magnaticko-rezonanční spektroskopie. Samozřejmě se též odebírala krev a jaterní tkáň, aby se zjistilo jejich poškození.

 Výsledky ukázaly, že krysy, které dostávaly extrakt s Reishi společně s alkoholem, měly v mozku méně inhibičních neurotransmiterů (např. GABA ‒ gamma-aminomáselná kyselina) a došlo ke zlepšení energetického zásobení mozku, byla též zachycena nižší koncentrace laktátu aj. mozku oproti krysám, které Reishi nedostávaly. Alkohol též mírně poškozoval játra u krys, které nedostávaly Reishi, ve skupině, kde krysy Reishi dostávaly, ke změnám v játrech nedošlo.

Z provedeného pokusu je jasně patrné, že extrakt z Reishi zlepšuje zásobení mozku, tedy snižuje možnost jeho poškození, snižuje též koncentraci inhibičních neurotransmiterů. Podobně tak působí ochranně i na jaterní tkáň.

Shevelev OB, Akulov AE, Dotsenko AS, Kontsevaya GV, et al. Neurometabolic Effect of Altaian Fungus Ganoderma lucidum (Reishi Mushroom) in Rats Under Moderate Alcohol Consumption. Alcohol Clin Exp Res. 2015 Jul;39(7):1128-36.

Lidé s astmatem trpí opakujícími se záchvaty stažení svalů ve stěnách dýchacích cest, což způsobuje

Visited 61 times, 1 visit(s) today

Write A Comment