Reishi a rakovina děložního čípku

Reishi, Ganoderma Lucidum, je medicinální houba, která má své neodmyslitelné místo v tradičních medicínách včetně té čínské.

Díky tomu, že je Reishi bohatá na mnohé bioaktivní látky, např. proteiny, alkaloidy, steroly, polysacharidy, triterpeny, je účinným pomocníkem ke zlepšení kondice i potírání nemocí. Vědci ověřují účinky Reishi, které jsou v čínské medicíně známé tisíce let. Bylo potvrzeno, že má Reishi imunostimulační účinky, ale také protizánětové, přímé protiinfekční a protirakovinné. Je možné ji využít jako heptatoprotektivum či k úpravě hladiny cukrů a tuků v krvi. Má též nemalé antioxidační vlastnosti.

Jednou ze složek Reishi jsou i ganoderické kyseliny, které mají protirakovinný efekt a podporují produkci volných kyslíkových radikálů buňkami imunitního systému, které jsou pak účinnější v ničení infekčních agens a rakovinných buněk.

Jakou roli však hrají v indukci apoptózy u rakovinných buněk volné radikály? Vědci při hledání odpovědi na tuto otázku využili 4 strukturálně ganoderické kyselině podobné látky i ganoderickou kyselinu, které působily na buňky rakoviny děložního čípku, tedy in vitro na připravenou buněčnou kulturu. Použité látky v dávce 5‒40 μM indukovaly u nádorových buněk apoptózu s poškozením mitochondriální membrány a následné aktivace kaspázy 9 a 3, jejichž aktivace vede ke spuštění apoptózy. Působením ganoderické kyseliny došlo v nádorové buňce k větší produkci volných radikálů a také k oslabení antioxidačních ochranných mechanismů s výrazným poklesem glutationu, superoxiddismutázy i glutationperoxidázy, přirozených neutralizátorů volných radikálů. Tento ničivý efekt extraktů na rakovinné buňky, byl zrušen přidáním antioxidantů, např. N-acetylcysteinu, katalázy…

Výsledky tedy ukazují, že ganoderická kyselina a jí strukturně podobné substance dokážou indukovat apoptózu rakovinných buněk, která se odvíjí od poškození mitochondrií a nárůstu koncentrace nitrobuněčných volných radikálů, na jejichž neutralizaci nemá rakovinná buňka dostatečnou kapacitu.

Liu RM, Li YB, Liang XF, Liu HZ, Xiao JH, Zhong JJ.

Structurally related ganoderic acids induce apoptosis in human cervical cancer HeLa cells: involvement of oxidative stress and antioxidant protective system. Chem Biol Interact. 2015 Aug 14. pii: S0009-2797(15)30034-X.

Visited 42 times, 1 visit(s) today

Write A Comment