Reishi a rakovina prostaty

Reishi, lesklokorka lesklá, je asijskou nejedlou parazitickou houbou, která má však jiné, důležitější využití než v kulinářství. Má léčebné účinky a je hojně užívaní v čínské medicíně.

I západní medicína jí věnuje velkou pozornost a zkoumá její účinky, které čínská medicína popisuje v pramenech starých tisíce let. Reishi je imunostimulátorem, má protiinfekční, antioxidační, cukry a cholesterol snižující účinky. Celkově posiluje kondici, urychluje rekonvalescenci. V neposlední řadě má pak i protirakovinné účinky. Tato studie se věnuje účinkům Reishi na buňky rakoviny prostaty. Incidence rakoviny prostaty vzrůstá s věkem pacientů, nejvíce jí trpí muži nad padesát let. Zprvu má rakovina velmi omezené příznaky, až v případě pokročilosti se objevují bolesti v podbřišku, obtížné močení, krev v moči atd. Důležitou známkou je přítomnost zvýšené hladiny prostatického specifického antigenu. Léčebný postup první volby je chirurgie s odstraněním prostaty, ale může po ní dojít k poruchám kontinence, k poruchám sexuálních funkcí, v případě léčbou ozařováním či chemoterapií může dojít ke ztrátě plodnosti. Proto je dobré hledat jiné možnosti léčby, která by buď zcela vyléčila, či umožnila využít menší dávky.

Použitý extrakt z Reishi byl složen z triterpenoidů a byl přidáván v různých dávkách k různým typům buněk rakoviny prostaty. Určovala se viabilita, životaschopnost buněk, apoptóza, zástava buněčného cyklu atd.

Extrakt dle použité dávky, vyšší dávky měly větší účinky, velmi silně inhiboval růst nádorových buněk. Tento jev byl dán zvýšením apoptózy a zástavou buněčného cyklu ve fázi G1. Rakovinné buňky tedy v přítomnosti extraktu umírají a přestávají se dělit. Apoptóza byla navozena díky aktivaci kaspáz 9 a 3. Zástava buněčného cyklu je dána zvýšenou expresí proteinu p21 a snížení aktivity cyklin dependentní kinázy 4 atd.

Studie prokazuje, že triterpenoidy z Reishi jsou schopné zabraňovat dělení rakovinných buněk a zároveň je dokážou i „zabíjet“. V praxi by to znamenalo, že by došlo k regresi nádorové hmoty. Triterpenoidy by se tedy mohly stát součástí léčebných postupů při léčbě rakoviny prostaty.

Wang T, Xie ZP, Huang ZS, Li H, Wei AY, Di JM,  Total triterpenoids from Ganoderma Lucidum suppresses prostate cancer cell growth by inducing growth arrest and apoptosis. J Huazhong Univ Sci Technolog Med Sci. 2015 Oct;35(5):736-41.

Visited 130 times, 1 visit(s) today

Write A Comment