Shiitake snižuje hladinu lipidů v krvi

Shiitake (Lentinula edodes, houževnatec jedlý) je houba velmi populární hlavně v asijských zemích, kde je součástí mnoha tradičních pokrmů.

Je však s úspěchem využívána i k léčbě mnoha druhů nemocí. Čínská medicína s touto houbou pracuje již tisíce let. Díky rozšíření pěstování Shiitake po celém světě se dostala do povědomí a tedy i do hledáčku vědců, kteří díky prováděným pokusům zjistili, že Shiitake pozitivně ovlivňuje fungování imunitního systému, pomáhá bojovat s rakovinou i infekcemi, je silným antioxidantem. V této studii se pak autoři zaměřili na další účinek Shiitake, a tím je schopnost ovlivnit hladinu lipidů v krvi.

Zvýšená hladina lipidů v krvi je dávána do přímé souvislosti s vznikem aterosklerózy, tedy poškozením krevních cév, která ztrácí svou pružnost, snižuje se jejich průsvit, čímž jsou nedostatečně dokrveny orgány, zvyšuje se krevní tlak atd.

Pokus byl prováděn na krysách, bylo použito 38 chovných samic a jejich potomků ‒ 20 samců a 20 samic, které byly krmeny dietou zvyšující hladin lipidů v krvi. K potravě některých z nich byla přidávána i Shiitake a to v 1%, 4% a 10% dávce. U krys, které dostávaly 4 a 10% Shiitake, nedošlo k tam výraznému nárůstu hmotnosti a došlo k poklesu zvýšených lipidů v krvi. Při bližším zkoumání se ukázalo, že došlo k poklesu cholesterolu a dalších lipidů v průměru o 3‒27 % u krys, které dostávaly nižší dávky Shiitake oproti těm krysám, které žádnou Shiitake nedostávaly. Pokud krysy užívaly 10% Shiitake došlo k snížení triglyceridů až o 55 %, a to u samic i samců. Jinak tomu bylo u leptinu, což je protein tvořený tukovou tkání, jeho koncentrace souvisí s množstvím tukové tkáně v těle, u samic krmených 10% Shiitake poklesla hladina leptinu o 62 %. U samců k tomu nedošlo. U samců naopak Shiitake více zvýšila produkci inzulinu a snížila koncentraci cukrů v krvi.

Je tedy patrné, že Shiitake má mírně rozdílné působení na samce a samice krys. Jedno je však jisté, na obě pohlaví má pozitivní vliv, snižuje hladinu lipidů v krvi, u samců pak je více patrný i vliv na hladinu cukru, zatímco u samic je větší ovlivnění hladin leptinu.

Yu S, Wu X, Ferguson M, Simmen RC, Cleves MA, Simmen FA, Fang N. Diets Containing Shiitake Mushroom Reduce Serum Lipids and Serum Lipophilic Antioxidant Capacity in Rats.  J. Nutr. 2016 Oct 19.

Visited 19 times, 1 visit(s) today

Write A Comment