Shiitake (Lentinula edodes, houževnatec jedlý) je houba původem z jihovýchodní Asie, její jméno v překladu znamená ‚voňavá houba‘.

Houba roste hlavně na poškozených listnatých stromech.  Je možné ji pěstovat ve velkém či doma, a to právě např. na dubových polenech. Jedná se o velmi populární houbu, je neodmyslitelnou součást asijské kuchyně, ale také tradiční čínské medicíně. V současnosti probíhající studie potvrzující, že Shiitake disponuje léčivými účinky. Mezi ně např. patří zvyšování aktivity imunitního systému, zpomalování stárnutí, regulování hladin cukrů a tuků v krvi, zabíjení infekčních patogenů i rakovinných buněk.

Jelikož stále přibývá lidí trpících rakovinou, je snaha najít nové léčebné postupy, které by byly co nejúčinnější a měly co nejméně nežádoucích vedlejších účinků, které léčba ve formě chemo- či radioterapie má. V dnešní době se do popředí léčebného zájmu dostává i biologická léčba (imunoterapie), ale i ta s sebou nese nežádoucí účinky. Shiitake již byla podávána pacientům léčeným chemoterapií, kdy se ukázalo, že zlepšuje kvalitu jejich života. Zlepšuje celkový stav a upravuje funkci imunitního systému. Zatím se však nezjišťovalo, zda má Shiitake podobný přínos i pro pacienty podstupující protirakovinnou imunoterapii. Toto se rozhodli napravit autoři studie v Japonsku. Vybrané skupině pacientů (10), kteří byli léčeni imunoterapií, dostávali terapii založenou na podávání „speciálních“ vakcín z dendritických buněk nebo aktivované T lymfocyty, a to 4 týdny, pak jim k imunoterapii podávali mycelia Shiitake, a to v dávce 1800 mg/den po další 4 týdny. Před terapií pacienti, v době přidání Shiitake a po léčbě vyplnili dotazníky, kde byly otázky ohledně jejich stavu, jak se vyrovnávají s terapií atd., dále se měřily i hodnoty z krve. Pacienti uvedli, že se při terapii, k níž byla přidána Shiitake, cítili lépe než při první fázi, kde byla samotná imunoterapie. Navíc se ukázalo, že v průběhu terapii s Shiitake došlo ke zvýšení aktivity imunitního systému. Oproti samotné imunoterapii došlo k nárůstu koncentrace interferonu-γ, došlo též k vyšší aktivitě T lymfocytů atd.

Studie tedy ukázala, že přidání Shiitake k imunoterapii je pro pacienty přínosná. Subjektivně se cítí lépe, tomu navíc odpovídají i laboratorní hodnoty. Posílený imunitní systém si lépe poradí s rakovinou.

Tanigawa K, Itoh Y, Kobayashi Y. Improvement of QOL and Immunological Function With Lentinula Edodes Mycelia in Patients Undergoing Cancer Immunotherapy: An Open Pilot Study. Altern Ther Health Med. 2016 Jul;22(4):36-42.

Visited 26 times, 1 visit(s) today

Write A Comment