Shiitake (Lentinula edodes) patří mezi asijské medicinální houby, která se díky svým účinkům rozšířila po celém světě.

Je hojně využívána v rámci tradiční čínské medicíny. Zároveň je studovaná v laboratořích i testována v klinických studiích. Je potvrzeno, že stimuluje imunitní systém, snižuje hladinu cholesterolu a cukrů v krvi, pomáhá neutralizovat volné radikály, zabíjí rakovinné buňky aj.

V této studii se vědci zaměřili na její schopnost ovlivňovat i složení mikroflóry.

V současné době je mikroflóra v popředí zájmů. Ukazuje se, že nemá vliv jen na správné trávení, ale moduluje aktivitu imunitního systému, vstřebávání živin, toxicitu léků. Střevní bakterie též produkují látky ovlivňující mozkové funkce aj. Z toho vyplývá, že je potřebné mít neporušenou mikroflóru. Ta může být narušena např. antibiotiky, chemickými látkami z potravy, ale i druhem potravy, kterou konzumujeme, a celkovým životním stylem. Mění se taktéž s věkem, stejně jako imunitní systém, který slábne.  Střevní bakterie ke svému životu potřebují vlákninu (polysacharid), která je pro ně zdrojem energie.

Shiitake je plná polysacharidů je tedy logické, že byla využita v této studii jako prebiotikum.

Sledoval se její vliv na střevní mikroflóru a imunitní systém u starých myší.

Pokusné myši vytvořily tři skupiny ‒ staré myší, u nichž se sledovalo složení mikroflóry a stav imunitního systému, stejné se sledovalo u dospělých myší a u starších myší léčených extraktem.

Výsledky ukázaly, že u starých myší je přítomná dysbalance ve střevní mikroflóře a snížená aktivita imunitního systému, pokud jsou tyto faktory porovnány s dospělými myšmi. Naopak i u starých myší, které dostávaly extrakt z Shiitake, došlo k posílení věkem oslabené imunity, zvýšila se koncentrace, tedy i produkce, cytokinů. Byl znatelný též posun ve složení střevní mikroflóry, došlo k jejímu ozdravení, oproti výchozímu stavu u dalších testovaných myších skupin.

Vědci tak na myším modelu ukázali, že Shiitake upravuje dysbalanci ve střevní mikroflóře, čímž se upraví i funkce imunitního systému. Shiitake však působí na imunitní systém přímo, nejen přes ovlivnění mikroflóry.

Xu X, Yang J, Ning Z, Zhang X. Lentinula edodes-derived polysaccharide rejuvenates mice in terms of immune responses and gut microbiota. Food Funct. 2015 Aug;6(8):2653-63.

Visited 15 times, 1 visit(s) today

Write A Comment