Shiitake a střevní mikroflóra

V dnešní době je problematika střevní mikroflóry a jejího dopadu na lidské zdraví hojně probírána.

Střevní mikroflóra nezaručuje pouze správnou funkci trávicího traktu, ale ovlivňuje i imunitní systém, dokonce může mít vliv na lidskou psychiku, aktivitu atd. Je proto důležité tuto mikroflóru udržovat a obnovovat pomocí pre- a probatik, např. v případě užívání antibiotik. Neexistují však jen „hodné“ bakterie, ale ve střevě se nacházejí i bakterie patogenní, jejichž růst je dobré omezit ve prospěch těch užitečných, aby nedošlo k jejich přemnožení. Mikroflóru mohou negativně ovlivňovat i aditiva, která přijímáme v potravě. Pro úpravu mikroflóry existuje řada volně dostupných preparátů, ale můžeme tomu pomoci i správným způsobem stravování, tedy takovým, který podpoří růst bakterií.

Shiitake patří mezi významné houby v kulinářství, ale hlavně patří mezi medicinální houby. Má výrazný modulační vliv na imunitní systém, posiluje jeho složky nutné k boji s rakovinou a infekcí, ale naopak tlumí ty složky, které stojí za rozvojem autoimunitních a alergických reakcí. Má ale také přímé protirakovinné a protiinfekční účinky, zasahuje do metabolismu tuků, reguluje hladinu glukózy v krvi aj.

Zda dokáže i Shiitake zasáhnout do stavu mikroflóry se rozhodli ověřit vědci. Derivovali z ní polysacharidy, které mají terapeutickou účinnost, včetně imunomodulace a protirakovinného působení. Byl využit hetorepolysacharid označení jako L2 a testoval se jeho vliv na diverzitu a složení mikroflóry v tenkém střevě i tlustém střevě u myší.

Výsledky ukázaly, že každá část střeva má jiné složení, distribuci mikroflóry. L2 polysacharid snížili diverzitu střevní mikroflóry, hlavně pak v céku a dalších částech tlustého střeva. Ve stolici došlo ke snížení počtu bakterií z kmenu Bakteriodetes, což jsou gramnegativní bakterie střevní mikroflóry, z nichž však některé druhy mohou být při přemnožení patogenní. Naopak došlo ke zvýšení počtu vylučovaných Proteobakterií, z nichž mnohé druhy jsou patogenní. Distribuce střevní mikroflóry se tedy u myší užívajících L2 změnila. Došlo k posunu od Firmucutes, kam patří i klostridia, k Bakteroidetes, tyto dokážou stimulovat produkci IgA, neboť zvyšují počet B lymfocytů produkujících tento imunoglobulin. Navíc se objevily populace jako   Chloroflexi, Gemmatimonadetes, Nitrospirae a Planctomycetes.

Jak je patrné, u myší, jimž byl podáván L2 polysacharid, se změnilo složení střevní mikroflóry, došlo k posunu k bakteriím, které jsou vhodnější pro udržení zdravého imunitního systému ve střevě, a tím i ke zdraví střevních sliznic, jež jsou bariérou mezi vnějším prostředím a vnitřním, zabraňují pronikání nežádoucích látek, bakterií…, čímž je lépe chráněn i celý organismus.

Xu X, Zhang X. Lentinula edodes-derived polysaccharide alters the spatial structure of gut microbiota in mice. PLoS One. 2015 Jan 21;10(1):e0115037.

Visited 34 times, 1 visit(s) today

Write A Comment