Protivirové účinky polysacharidů z Shiitake

Shiitake Lentinula edodes patří mezi jedlé medicinální houby, které jsou v klasických asijských medicínách využívány po tisicíletí.

Současná věda pak laboratorně potvrzuje jejich všestranné účinky. Je potvrzen její imunomodulační efekt, protihoubové, protibakteriální i antidiabetické působení, důležitá je pak schopnost tlumit rakovinné procesy a metastazování.

Krom toho jsou testovány i protivirové účinky.  

V níže provedeném pokusu byly využity viry jako poliovirus, což je RNA virus patřící mezi Pikornaviry, který způsobuje vážnou, u nás vymýcenou nemoc, polyomyelitidu, která je stále aktuálním tématem v oblasti Afriky či některých oblastech Asie.

Dále se prováděl pokus na kravském herpetickém viru, ten patří mezi DNA viry a je i důvodem úmrtí dobytka.

K určení antivirových účinků byly vyrobeny tři druhy podávaných produktů z Reishi. Jednalo se o vodný a etanolový extrakt a také polysacharidy, kde byl dominantní β-1-6 glukan.

Viry byly použity na buněčných kulturách, ke kterým byly přidávány produkty z Shiitake v různých koncentracích a v různých dobách od infikace buněčné kultury.

Důležitým sledovaným parametrem byla protivirová aktivita. Výsledky ukázaly, že oba extrakty, stejně tak polysacharidy snížily replikaci obou druhů virů. Vodný roztok neměl účinnost, pokud byl podán až za hodinu či dvě po infekci, pouze pokud byl podán v době infekce.  Naproti tomu etanolový roztok dokázal inhibovat replikace obou virů, a to i v případě, že byl podán 2 hodiny po infikace, kdy měl také největší účinek na poliovirus, který dokázal inhibovat až o téměř 95%. Stejně tak se projevily účinky polysacharidů. Účinnost jednotlivých použitých látek se pak zvyšovala se zvýšenou koncentrací.

Je tedy patrné, že oba použité extrakty i polysacharidy dokážou ovlivnit replikaci, a tedy i množení virů, kterou výrazně snižují, což by napomohlo i léčbě infekcí způsobených testovanými viry ‒ poliovirem a kravským herpetickým virem. Nejméně účinný je v tomto ohledu vodný roztok. Je ovšem potřeba dalších pokusů, aby se zjistilo, jakými mechanismy tyto látky na viry působí. Stejně tak je nutné provést pokusy nejen na buněčných kulturách, ale na živých organismech, aby se potvrdila jejich účinnost.

Rincão VP, Yamamoto KA, Silva Ricardo NMP, et al. Polysaccharide and extracts from Lentinula edodes: structural features and antiviral activity. Virology Journal 2012;9:37. doi:10.1186/1743-422X-9-37.

Visited 9 times, 1 visit(s) today

Write A Comment