Reishi a její hypocholesterolemický efekt

Reishi (Ganoderma lucidum, lesklokorka lesklá) je chorošovitá dřevokazná houba, která má klobouk velký až 25 cm, kruhovitý a dle svého názvu lesklý, u starších hub pak má kaštanovou barvu. 

Je dobře známá v Asii, kde ji využívají tamní tradiční medicíny, včetně té čínské, po staletí k léčbě mnoha zdravotních neduhů. Její účinky ji však dělají objektem zkoumání nejmodernějšími vědeckými pokusy a analýzami. Tato houba totiž obsahuje více než 300 aktivních složek, jedná se např. o triterpeny, beta glukany, proteiny, ganoderickou kyselinu, steroidy, steroly atd. Je opakovaně potvrzováno, že Reishi má pozitivní vliv na imunitní systém, dokáže usmrcovat rakovinné buňky i mnohé infekční patogeny, je doslova životabudičem, který dodává fyzickou i psychickou sílu. Je též antioxidantem, takže zpomaluje degeneraci organismu.

Krom toho reguluje hladinu cholesterolu, což potvrdili i autoři této studie. Vysoké hladiny lipidů jsou velkým problémem, jelikož urychlují degeneraci organismu, aterosklerózu, uzávěry tepen, vznik trombů, zvyšuje se riziko infarktu myokardu aj.

Autoři Vytvořili standardizovaný extrakt z Reishi, který podávali myším, které byly krmeny vysokocholesterolovou dietou tak, aby u nich došlo k zvýšení lipidů v krvi. Navíc tento extrakt porovnávali s účinky simvastatinu, tedy léku využívaného pro léčbu hypercholesterolémie. Výsledky získané od myší ukázaly, že vlivem této diety skutečně dochází k vzestupu koncentrace lipidů v krvi, ta však v přítomnosti Reishi klesá. Cholesterol je nižší oproti skupině, která měla dietu, ale bez další léčby, až o 27 %, LDL až o 35 %, klesly i triglyceridy, a to až o 46 %. Navíc došlo k poklesu cholesterolu v játrech, snížení bylo výrazné, až o 52 %. Dalším testováním bylo odhaleno, že Reishi snižuje aktivitu genů, které jsou zodpovědné za transport cholesterolu. Do snižování cholesterolu jsou zapojeny i glukany, které snižují absorpci cholesterolu ze střeva, navíc podporuje tvorbu žluči a má též probiotické účinky posilující zdravou mikroflóru. To vše stojí za úspěchem Reishi ve snížení lipidů v krvi a játrech.

Zajímavostí potom je, že Reishi v mnohých parametrech předčila i účinek simvastatinu.

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371%2Fjournal.pone.0159631

Visited 28 times, 1 visit(s) today

Write A Comment