Polyporus a Reishi bojují s rakovinou prsu

Polyporus a Reishi patří mezi medicinální houby, které mají mnoho zdraví prospěšných účinků.

Za zmínku jistě stojí jejich vliv na imunitní systém, neutralizace volných radikálů, vyrovnávání hladin cukrů a tuků v krvi, polyporus je navíc známý svým vlivem na močové cesty. Výčet samozřejmě není celý, dalším účinkem je potom schopnost potlačovat rakovinné bujení.

V této studii se vědci zaměřili na rakovinu prsu. Je to nejčastější rakovina u žen. Může postihovat ženy již v mladém věku a často vzniká na podkladě genetiky, tj. ženy mají gen BRCA 1 a 2. Léčbou je pak primárně chirurgické odstranění nádoru s dostatečným lemem do zdravé tkáně či celková mastektomie s následným ozařováním či jiným druhem protirakovinné léčby, aby došlo ke zničení možných zbytků rakovinných buněk, jelikož rakovina prsu velmi často metastazuje, a to i do mozku. Ačkoli je dnes většina žen vyléčena, bylo by vhodné najít šetrnější možnosti léčby.

Byla tedy vytvořena fúzní látka z Reishi a Polyporu s názvem Khz. Tato má proproliferační účinky na mnoho typů rakovin. Dosud se však nezkoušela použít na buňky rakoviny prsu.

Vědci přidávali Khz ke kultuře z buněk rakoviny prsu a sledovali její vliv na tyto buňky. Výsledky byly podobné jako u jiných typů rakoviny. Ukázalo se, že Khz inhibuje proliferaci, tj. množení rakovinných buněk. Pomocí zvýšení nitrobuněčné koncentrace vápníku v nich zvýší tvorbu volných radikálů, které buňku poškodí. Navíc u rychle se dělících buněk, jakými jsou v těle jen buňky rakoviny, dokáže vyvolat apoptózu nejen zvýšením oxidačního stresu, ale také aktivací kaspáz, které odstartují v buňce proces, na jehož konci je buněčná smrt.

I tato studie s rakovinnými buňkami rakoviny prsu přinesla důkazy o tom, že Khz je všestranná antiproliferační a proapoptotická látka, která stojí za to, aby jí byla věnována pozornost a bylo možné provádět další pokusy a klinické studie.

Kim TH, Kim JS, Kim ZH, Huang RB, Chae YL, Wang RS Induction of apoptosis in MCF‑7 human breast cancer cells by Khz (fusion of Ganoderma lucidum and Polyporus umbellatus mycelium). Mol Med Rep. 2015 Dec 7.

Visited 40 times, 3 visit(s) today

Write A Comment