Shiitake a hepatocelulární karcinom

Shiitake je houbou známou hlavně v Asii, její obliba vzrůstá i u nás, neboť jsou u ní prokazovány zdraví posilující účinky.

Vědci tak pokusy ověřili, že má Shiitake schopnosti posilovat imunitní systém, působit jako silný antioxidant, regulovat hladinu cholesterolu a cukrů v krvi aj. Navíc působí Shiitake i protirakovinně.

V této studii byl prokazován efekt Shiitake na hepatocelulární karcinom. Tento vzniká na podkladě poškození jater cirhózou, hepatitidou B a C. jelikož játra nejsou bolestivá, je určení diagnózy často zpožděné. Léčba je, pokud to jde, hlavně chirurgická, s resekcí či transplantací. Často je také podávána chemoterapie vedená přesně do cév jater, aby se dostala přímo k nádoru a zasáhla co nejméně zdravé tkáně. Konvenční léčba s sebou nese mnohé nežádoucí účinky, a tak je stále aktuální hledání dalších léčebných postupů či aspoň podpůrných možností.

Za účelem této studie byl z Shiitake extrahován lentinan. Byly taktéž extrahovány antigeny z hepatocelulárního karcinomu, se kterými pak reaguje imunitní systém, tedy byla zkoušena imunoprofylaxe.

Ukázalo se, že použití houby společně s antigeny z tumoru zvyšují aktivitu imunitního systému namířenou proti nádoru. U myší s nádorem, na kterých se pokus dělal, se prodloužila doba přežití. Došlo ke zvýšení počtu imunitních buněk bojujících s nádorem. Lymfocytů i makrofágů, u makrofágů se pak zvýšila i fagocytóza. Toto bylo porovnáváno s myšmi, které byly imunizovány pouze antigenem z nádoru. U nich nedochází k tak masivní aktivaci imunitního systému jako v přítomnosti Shiitake.

Je tedy patrné, že Shiitake napomáhá vybudovat obranu proti nádorům pomocí aktivace imunitního systému, který pak sám bojuje s nádorovými buňkami. Zdá se, že by mohla být vyrobena účinná vakcína t antigenu z nádoru s přidáním lentinanu.

Wang Y, Han X, Li YD, Zhao SY, Zhang DJ, ZhaO ZH, Wang YB. Effects of tumor-specific antigen induced by lentinan on murine H22 hepatocellular carcinoma immunoprophylaxis. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2015 Dec;19(23):4516-24.

Visited 17 times, 1 visit(s) today

Write A Comment